Javljanje porabe tople vode pogosto smatramo kot nepotrebno opravilo, čeprav je še posebej v večstanovanjski objektih to še kako smotrno. Če porabniki namreč stanja ne sporočajo, lahko strošek tople vode znaša večkratno vrednost dejanske porabe. V večstanovanjskih objektih, ki jih s toplo vodo oskrbuje Komunala Trbovlje, se strošek priprave sanitarne tople vode deli na podlagi […]

Zakaj javljati porabo tople vode? | Savus

Javljanje porabe tople vode pogosto smatramo kot nepotrebno opravilo, čeprav je še posebej v večstanovanjski objektih to še kako smotrno. Če porabniki namreč stanja ne sporočajo, lahko strošek tople vode znaša večkratno vrednost dejanske porabe.