Družba Elektro Ljubljana je na novinarski konferenci v Stari mestni elektrarni 18. junija predstavila poslovanje v preteklem letu. Za družbo je najuspešnejše leto doslej, beležili so kar 17 milijonov evrov čistega dobička. Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 103 milijonov evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa je bil izkazan kar v višini 20 milijonov evrov. […]

Elektro Ljubljana – 17 milijonov čistega dobička | Savus

Družba Elektro Ljubljana je na novinarski konferenci v Stari mestni elektrarni 18. junija predstavila poslovanje v preteklem letu. Za družbo je najuspešnejše leto doslej, beležili so kar 17 milijonov evrov čistega dobička. Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 103 milijonov evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa je bil izkazan kar v višini 20 milijonov evrov. Realizirali so naložbe v vrednosti 37,5 milijonov evrov. V leto 2019 je družba vstopila tudi s prenovljeno grafično podobo – strelo v obliki štorklje. Na področju družbene odgovornosti začenjajo nov projekt Leti, leti štorklja v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, v katerem bodo spremljali dve štorklji na njuni poti v tople kraje.