Zaposlovanju tujcev se ne moremo izogniti, saj se prebivalstvo stara in z domačimi kadri v Sloveniji ne moremo izpolniti vseh potreb podjetij po delovni sili. Projekcije kažejo, da bo vedno bolj primanjkovalo tako delavcev za preprosta dela, katerim se izogibajo mnogi domači brezposelni, kot bo vedno bolj primanjkovalo tudi strokovnjakov na različnih področjih. Iz teh […]

Zaposlovanje tujcev je neizogibno | Savus

Zaposlovanju tujcev se ne moremo izogniti, saj se prebivalstvo stara in z domačimi kadri v Sloveniji ne moremo izpolniti vseh potreb podjetij po delovni sili. Projekcije kažejo, da bo vedno bolj primanjkovalo tako delavcev za preprosta dela, katerim se izogibajo mnogi domači brezposelni, kot bo vedno bolj primanjkovalo tudi strokovnjakov na različnih področjih. Iz teh razlogov bo tudi v bližnji prihodnosti za gospodarsko rast zaposlovanje tujcev pri nas neizogibno.