Mladostniki so danes čedalje bolj obremenjeni, od njih se vedno več pričakuje. Pritisk lahko pri mladih povzroči občutek nejevolje, razdražljivosti, pogosto so nezadovoljni s seboj in s svetom okoli sebe. Izpostavljeni so negativnim vplivom, za katere so bolj dojemljivi. Mladi marsikdaj napačno mislijo, da jim droge, ki so lahko dostopne, pomagajo premagovati nezadovoljstvo. Droge so […]

Droge med mladimi | Savus

Mladostniki so danes čedalje bolj obremenjeni, od njih se vedno več pričakuje. Pritisk lahko pri mladih povzroči občutek nejevolje, razdražljivosti, pogosto so nezadovoljni s seboj in s svetom okoli sebe. Izpostavljeni so negativnim vplivom, za katere so bolj dojemljivi. Mladi marsikdaj napačno mislijo, da jim droge, ki so lahko dostopne, pomagajo premagovati nezadovoljstvo.