Na vseh izpostavah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) so danes pripravili tiskovne konference o poslovanju gospodarskih družb, podjetnikov in zadrug. V trboveljski izpostavi je izsledke predstavila njena vodja Irena Murnc. V Zasavju je AJPES za leto 2018 podatke zbral iz letnih poročil 1027 družb, 1335 podjetnikov in osem zadrug. Poslovanje zasavskega […]

Gospodarstvo v Zasavju | Savus

Na vseh izpostavah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) so danes pripravili tiskovne konference o poslovanju gospodarskih družb, podjetnikov in zadrug. V trboveljski izpostavi je izsledke predstavila njena vodja Irena Murnc. V Zasavju je AJPES za leto 2018 podatke zbral iz letnih poročil 1027 družb, 1335 podjetnikov in osem zadrug.