V zadnjih letih se je po vsem svetu povečalo število ponarejenih zdravil, kar predstavlja grožnjo javnemu zdravju in vpliva na zaupanje ljudi v zdravstveni sistem in zakonito preskrbo z zdravili. Ponarejena zdravila lahko vsebujejo sestavine slabe kakovosti ali v napačnih odmerkih in lahko pomenijo veliko tveganje za zdravje. Za preprečevanje vdora ponarejenih zdravil v zakonito […]

Slovenski sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil | Savus

V zadnjih letih se je po vsem svetu povečalo število ponarejenih zdravil, kar predstavlja grožnjo javnemu zdravju in vpliva na zaupanje ljudi v zdravstveni sistem in zakonito preskrbo z zdravili.