Posledice nakopičenih dolgov že občutijo zaposleni na Cerozu, ki so dobili le polovico januarske plače. Ceroz je namreč v dolgovih, ki vplivajo tudi na likvidnostni položaj družbe. Kot smo poročali, nad Cerozom med drugim visi izterjava preko 600 tisoč evrov obveznosti do zunanjih dobaviteljev, ki so že zapadle, konec leta pa je bila družba občinam […]

Kmalu višje položnice | Savus

Ni več skrivnost, da se Regijski center za ravnanje z odpadki Ceroz utaplja – čez glavo mu segajo tako milijonski dolgovi kot smeti. Novi direktor Jože Velikonja ima tako pred seboj težko nalogo - izkopati Ceroz iz godlje, v katero ga je potisnilo prejšnje vodstvo.