Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je tudi letos objavil javno povabilo socialnim in invalidskim podjetjem ter zaposlitvenim centrom, ki lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic. Cilj teh delavnic je usposabljanje brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev – na primer dolgotrajno brezposelnim, osebam, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe in tako naprej. Letos bodo v program […]

Milijon in pol za odpravljanje brezposelnosti | Savus

ZRSZ v želji po zmanjšanju brezposelnosti poziva delodajalce (socialna in invalidska podjetja ter zaposlitvene centre), naj se prijavijo na povabilo za izvedbo učnih delavnic, v katerih bodo izobraževali težje zaposljive osebe.