Z razpisom želijo, kot je zapisano v dokumentaciji na spletni strani Sklada, spodbujati podjetniško aktivnost, konkurenčnost, tržno naravnanost in tehnološki razvoj podjetij na problemskih območjih Republike Slovenije z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. Od skupnih nekaj manj kot 10 milijonov območju Hrastnika, Trbovelj in Radeč pripada 1.461.280 evrov. S pridobljenimi sredstvi bodo podjetja lahko […]

25. januar zadnji rok za razvojna posojila | Savus

Slovenski regionalno razvojni sklad bo letos podjetjem na problemskih območjih, kamor spadata tudi občini Hrastnik in Trbovlje, skupno namenil za skoraj 10 milijonov evrov ugodnih posojil.