Izteklo se je prvo leto izvajanja naravovarstvenega projekta Life, ki je namenjen izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst. Projekt je potekal na štirih podobmočjih: Kum, Haloze, Pohorje in Gorjanci-Radoha. Na Kumu se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so bili vsebinsko vezani na ohranjanje suhih travišč.

The post Življenje traviščem na Kumu appeared first on Zasavc.net.

Življenje traviščem na Kumu - Zasavc.net

Na Kumu, v Halozah, na Pohorju in območju Gorjanci-Radoha je veliko travišč. Za njihovo ohranjanje z razstavami in izobraževanjem otrok skrbi projekt Life.