Kmečka povest in pesmi so poseben del slovenske ustvarjalnosti. Zlasti piscev prve je bilo na Slovenskem v preteklih dveh stoletjih veliko. Kmečka povest je bila nekdaj ena najpomembnejših zvrsti slovenske pripovedne proze, bila je raznovrstna in z njo so povezana imena znanih pisateljev. Toda ustvarjali niso le ti, verzi in povesti so pisali tudi ljudje, ki so trdo delali na zemlji, pisanje jim je bilo nuja, veselje in uteha obenem.

Med njimi se je izoblikovala vrsta ljudskih pesnikov in pisateljev, mednje se uvrščata tudi pisateljici, ki so ju ljudje radi brali in z veseljem spremljali objave njunih pesmi, črtic in povesti. V teh dneh mineva sto let od rojstva obeh, Marije Brenčič Jelen in Erne Starovasnik.

Več preberite v 6. številki Kmečkega glasa