(začarani krog statusa quo ali korak k spremembam )

NI VSA PAMET V PALAČAH, V DOLGIH HLAČAH IN KRAVATAH, nekaj jo je tudi na ulicah. Pa tudi ločena mnenja ustavnih sodnikov je treba brati !  Zadnja in tudi tista nekoliko starejša ! Sicer pa volilni sistem ni samo stvar tistih, ki so na oblasti in/ali so zdaj v parlamentu, ampak je stvar vseh državljanov in volivcev ! Zato predsednika države pozivamo, da ponovno odpre debato v širšem krogu. Tudi odbor DEM – za demokracijo enakih možnosti, ima predloge. Predvsem pa IZKUŠNJE IZKLJUČENIH!  Kljub zaklinjanju strank na voljo ljudstva, je utemeljena skrb, da bodo spremembe odnesle še zadnje ostanke demokratičnega vpliva volivcev na volilni izid.

1. Ukinitev volilnih okrajev je zelo lahkotna – lahkomiselna in kratkovidna  poteza, je le na videz boljša od sedanje ureditve.  Hkrati je to zelo nevarna smer – ker Slovenijo nepovratno in ponovno vodi v centralizacijo politične moči, saj bo nujna posledica volilnih enot izvolitev  bolj znanih obrazov (sedanjih poslancev, športnikov, igralcev, javnomnenjskih voditeljev, zabavljačev, novinarjev  itd) iz regijskih središč,  ljudi torej, ki so znani na večjem območju (11 krat večjem od okraja).  Spet bi prišlo do tega, da cela območja Slovenije ne bodo imela nobenega poslanca. Takih volivcev je zdaj preko 220.000. Gre za novo asimetrijo politične moči. Moč bi se koncentrirala v 8 slovenskih središčih, periferija bi spet potegnila kratko !!!

Predsednik, pazite vendar, da z umazano vodo ne vržete stran dojenčka, to pa je večjo demokracijo, ki bo bliže ljudem in bo zagotovljen večji vpliv volivca tako na kandidiranje kot na izvolitev.

Preberite si ločeno mnenje ddr Klemna Jakliča, ki sugerira rešitev po zgledu demokratično razvitejših držav, kjer na listi iste stranke za poslanca (lahko) kandidira več kandidatov (Holandija, Finska itd...)  volivci pa potem na nivoju volilnega okraja izvolijo – izberejo, za njih najprimernejšega kandidata. Gre za to,  da se tudi kandidiranje demokratizira, zdaj je to vnaprej zafiksirano s strani strankarskih vodstev, z mnogo neljubih posledic za vse. 

S preferenčnim glasom na nivoju okraja  in  z odprtimi listami bi vsekakor demokratizirali tudi kandidacijske postopke, ki bi jih v bistvu izročili v roke volivcem (tudi znotraj strank). In potem res nič več ne bi bilo, tako kot je bilo – ampak bolje !

Skratka predlagamo: naj se vsekakor izdela in v DZ sprejme nov zemljevid okrajev – v skladu z ustavno odločbo.  Uvesti pa bi bilo potrebno obvezni preferenčni glas na nivoju okraja z odprtimi listami. Gre za ODPRTE  LISTE – s po več kandidati iz iste stranke – iste liste. Nikakor pa ni potrebna obveznost nastopa v vseh volilnih enotah ali okrajih.

2. VOLILNI PRAG JE TREBA UKINITI, ker povzroča sekundarno delitev glasov in deformira izvorno voljo volivcev. Naravni volilni prag je število glasov potrebnih za izvolitev 1 poslanca, to je cca 8000 glasov. Seštevek preostalih glasov - izpod doseženega 1 %, naj se pripiše najbolje uvrščeni neparlamentarni stranki - listi.

3. Na vidiku je TUDI UKINITEV SPOLNIH KVOT (M/Ž) pri  kandidiranju, ker je ureditev s kvotami diskriminatorna, povzroča anomalije in je tudi z vidika enakosti volilne pravice neustavna. Ureditev favorizira osebne okoliščine (spol), kar pa je po mednarodnem paktu o človekovih pravicah nedopustno. V tem pogledu smo sicer  bolj papeški od papeža pri popuščanju agresivnemu feminizmu skandinavskih dežel !

4. Popolnoma zanemarjena  je tudi NEUSTAVNA DISKRIMINACIJA GLEDE PODPOR za predlaganje kandidatnih list – 3 podpisi poslancev nasproti 1000 ali celo 8000 overjenih  podpor volivcev. To je  skrajno   diskriminatorno in bo prej ali slej ukinjeno. A zdaj očitno Slovenci niti računati in primerjati ne znamo – nočemo, več.

5. UVEDE NAJ SE DOMICILNI PRINCIP V OKVIRU VOLILNE ENOTE. Sedanja ureditev, ki povsem prosto omogoča, da poslanec iz Murske sobote kandidira na Obali (npr. Dimitrij Rupel v Piranu) je nesmiselna in poslanca odtujuje od volilnega okoliša bivanja in življenja ljudi.

6. Treba je UKINITI POSLANSKI PRIVILEGIJ (3 PODPISI) IN PODPISOVANJE PODOR OSVOBODITI PODPISOVANJA v bistvu pa »SAMOOVAJANJA« DRŽAVLJANOV S PODPISOM PRED URADNIKOM na Upravni enoti. Isto velja za referendumske podpise, obrazec za podpise mora vsebovati ime in priimek kandidata, kraj bivanja in naslov ter št. uradnega osebnega dokumenta s čemer se prepreči naknadno trgovanje s podpisi. Zdaj cveti nedopustna trgovina s podpisi !


7. VOLITVE IN ZBIRANJE PODPOR JE TREBA DIGITALIZIRATI. Kamena doba ni izginila zato ker je zmanjkalo kamenja, ampak ker so ljudje prišli do novih spoznanj. To pa je treba storiti na čimbolj enostaven, vendar varen način.

8. Razlikovanje med absolutnim in relativnim preferenčnim glasom je povsem nepotrebno. Glasovnica brez preferenčnega glasu naj bo neveljavna. Niti ni potrebno, da se obkroži ime liste ali stranke, ampak je dovolj, da če se obkroži ime osebe. In šqe lokalne volitve in referendum !

9. Mandate županov je treba omejiti na največ dva mandata zaporedoma z najmanj dvo mandatno (ali tri mandatno) prekinitvijo. To bi zelo omejilo lokalne mafijske naveze. Rakaste tvorbe slovenske lokalne samouprave !!! Mandat županov in občinskih svetnikov je treba podaljšati iz 4 na 5 let !

10. Za lokalne volitve je treba popolnoma izključiti sodelovanje tujcev - državljanov drugih držav EU in izven EU. Volilno pravico za lokalne volitve je treba vezati izključno na državljanstvo in stalno bivališče. S tem se prepreči UVOZ VOLILCEV iz tujine in znotraj države - iz drugih občin. Zlorabe tega so kaznivo dejanje in so predmet pritožbe na izid lokalnih volitev novembra 2018.

11. V občinskih glasilih (županskih TROBILIH) bi morali najmanj 9 mesecev pred volitvami zagotoviti (od številke do številke) izmenično urednikovanje – opozicije in pozicije. Županska trobila morajo nadomestiti odprte tribune - polemike državljanov, kar mora biti financirano iz javnega, občinskega denarja.

12. In na kocu še referendum ! Referendumsko zakonodajo (ZRLI in ZRLK) je parlament povsem zanemaril – sedanji in prejšnji DZ v tem pogledu nista naredila popolnoma nič, čeprav  je U S ob razveljavitvi referenduma  25.01.2018 z ureditveno odločbo postavilo nov standard in rok za to je bil 1 leto. Implementacijo bi DZ  moral narediti že zdavnaj (glej stališče prejšnje predsednice US dr. Jadranke Sovdat o tem). Resnica pa je , da ni narejenega nič, žalost pa je, da tega nihče niti ne opazi. Tudi predsednik US ne. Kot da bi bil referendum nebodigatreba - tujek v organizmu politike. Čeprav je bila država ustanovljena s plebiscitom – referendumom. Kaj pa če pride nov referendum, takrat bo pa jok in  škripanje z zobmi ?! 


Rešitvi, ki ukinja volilne okraje, bomo nasprotovali na Ustavnem sodišču, če bo potrebno in možno pa tudi pri Beneški komisiji in/ali v EU institucijah.


Smo na razpotju ! Demokracija se je že sprevrgla v DEMO(S)KRACIJO – PARITOKRACIJO. Oligarhično vladavino strank z neprebojnim zidom parlamentarne večine, ki ne bo izglasoval nobenih bistvenih sprememb. Zato je volilni sistem nujno treba dati na posvetovalni referendum, katerega rezultat bi bil za politiko obvezen. Tako kot je bil obvezen posvetovalni referendum za vstop v EU in NATO.


KJER VSI MISLIJO ENAKO ali PODOBNO, NIHČE NE MISLI ! Za razliko od predsednika, ki išče soglasje strank, zahtevamo soglasje predsednika in strank s 3 členom ustave, ki govori, da ima v SLO oblast ljudstvo.


Seveda pa to ni vse - posebno poglavje je medijska neenakopravnost starih in novih strank, pri tej – NE PRI SPOLU, bi morali UVELJAVLJATI KVOTE ! Enaki namreč ne bomo nikoli, smo pa lahko enakopravni takoj, danes, jutri za zmeraj !

 

Lep pozdrav iz pohabljene demo(s)kracije z imenom  (Z)Slovenija

Vili Kovačič  državljan K.

Odbor DEM – za demokracijo enakih možnosti