Čas je za spremembe ustave - predlog najnujnejših ustavnih sprememb
Upam, da se bo iz pobude rodil kak dober sad, ne zmerjanje, da se vtikam v vse mogoče stvari in zahteva po utišanju, ker nisem pravnik. Zmerjanje naj čaka vsaj do volitev, saj ne kandidiram na volitvah.
Vili Kovačič

Nedelja, 7. januar 2018 ob 19:21

Odpri galerijo

Spremembo ustave narekuje najprej potreba, da ljudstvo sploh dobi pravico odločanja o njej, čeprav je resnici na ljubo še nikdar v zgodovini Slovenci nismo imeli ! To je treba spremeniti in ljudem končno omogočiti, da to pravico dobijo. Po 25 letih smo menda dozoreli za to.

Zelo hvalevredno je, da so se nekateri pravniki lotili konkretne ustave s konkretnim proti predlogom ali z izboljšavami tega kar imamo danes. Pripombe državljana K. pa so napisane na osnovi nekaterih grenkih praktičnih izkušenj zadnjih let. Iz dosedanjih predlogov(Andraž Teršek) vidim, da glede vprašanja »nedopustnosti« referenduma o določenih zadevah, ni več težnje in potrebe po restrikcijah, kot jih vsebuje sedanja, v letu 2013 renovirana, v resnici pa s strani političnih strank »oktroirana« ustava. Referendumska ureditev je ena izmed tem, poglavitnih grehov tudi demokratičnih strank, ki bi jih bilo po mojem nujno urediti na novo oziroma drugače. Takrat je bil proti edino poslanec Ivan Vogrin. Pa začnimo s kvorumom.

 1. Predlog je (Andraž Teršek), da se za veljavnost zakonodajnega referenduma predpiše četrtina volivcev, sam mislim, da je to preveč in bi ga zmanjšal na 1 petino to je 20 % volilnih upravičencev. To je sicer ½ tega kar predlaga isti avtor za referendum o ustavnih spremembah (40 %) ! Samo vprašanje obstoja kvoruma pa bi moralo po mojem biti še predmet temeljite razprave.

 2. Razrešitev ustavnih sodnikov ne more biti prepuščena sv. duhu ampak mora biti postopkovno definirana – v obratni smeri, kot je njihova umestitev na to funkcijo. Postopek za odpoklic ustavnega sodnika je lahko vezan na kršitev etičnih norm in eklatantne – javno razpoznavne kršitve prisege sodnika v nekem konkretnem primeru. Predlagatelj razrešitve pa se mora za svojo kritiko in zahtevo javno izpostaviti v DZ in v njem dobiti za razrešitev večino glasov (prisotnih/vseh) poslancev .

 3. Izločitev sodnika zaradi kršitve videza nepristranskosti in konflikta interesov iz postopka odločanja v konkretni zadevi ne sme biti eksces, ampak normalna praksa. Da bi to bila, pa mora postati ustavna pravica – tudi izločitev ustavnega sodnika. Torej gre za nekaj normalnega, ne eksces.

 4. Vsak sodnik, velja tudi za nazaj, se mora izkazati z izkazom, da ima kvalifikacijo za opravljanje svojega poklica, med drugim tudi z verodostojni dokazom, da ima državni pravosodni izpit (DPI).Vrhovno sodišče je take zahteve doslej zavračalo. KDO NAM SODI je zelo pomembno vprašanje. Ali so to sodniki, ali mazači ali šarlatani z goljufivo pridobljenim potrdilom. Fakulteta ni dovolj, pa še te nimajo vsi.

Navedena pravica je zaenkrat nedosegljiva pravica, saj upravna sodišča tega pogoja sploh ne priznajo kot zakonski pogoj. Oseba, ki tega pogoja nima izpolnjenega, namreč NE BI SMELA BITI NE SODNIK, ne tožilec. Ta obveza za DPI, pa ne velja za ustavne sodnike, ki niso del rednega sodstva.

 1. (Ne)odgovornost sodnikov v Sloveniji ni sankcionirana. Osmi člen zakona o sodniški službi se ne uporablja, sankcij za krive obsodbe ni. Uvede naj se torej oboje: sankcije in materialna (vsaj delna) poravnava škode prizadetim (po vzoru Nemčije).Tudi to načelo je treba zapisati v ustavo.

 2. Pravico do ustavnopravne presoje zakona naj dobil tudi vsakokratni prvo podpisani pobudnik referenduma, ki je zakonu nasprotoval. Kvorum 40.000 podpisov na osnovi katerih je bil referendum razpisan in izveden je namreč dovolj velika legitimna podlaga za legalno pravico do ustavne presoje. Zdaj te pravice nima.

 3. Pri številu podpisov za referendum se celo strinjam z eventuelnim zvišanjem na 50.000 s tem, da je za veljavnost podpisa dovolj osebna identifikacija- to je št . os. dokumenta: osebne izkaznice , vozniškega dovoljenja ali potnega lista. Preverjanje se izvaja prek aplikacije na računalniku neposredno – sproti. Tako poteka tudi internetno zbiranje za evropske pobude. EU parlament te podpise priznava kot legalne. Fizični podpisi zbrani na klasičen način pa se lahko preverijo naknadno – v celoti ali na osnovi vzorca.

 4. S tem odpade overovljanje podpisov na UE, kar je poseben način samoovadbe državljana. Je žaljivo, je destimulativno in povzroča neenakost – diskriminacijo in neaktivnost ljudi, zato ga je treba odpraviti na vseh področjih, tudi pri podpisih za kandidature na volitvah !

 5. Roki za zbiranje podpisov pri referendumih so neživljenjski: upošteva naj se samo delovne dni, namesto koledarskih. Tako bo manj možnosti za datumske manipulacije z datumi ko poteče rok zbiranja. Torej za referendumsko pobudo 7 delovnih dni, za referendumsko zahtevo 35 delovnih dni, za spremembo ustave 60 ali več delovnih dni. V Švici je za spremembo ustave rok za zbiranje podpisov 18 mesecev.

 6. Referendum in volitve morajo biti razpisani na dan, ki referendumsko kampanjo z nobenim dnem ne zamika v čas parlamentarnih počitnic od 15-julija do 31.avgusta. Odstopanja od tega pravila niso možna.

 7. Predsednik DZ je po ustavi dolžan izbrati datum razpisa, ki bo spodbujal udeležbo in glasovanje volivcev na referendumu ne pa obratno - torej tako, da bomo imeli referendum hkrati z drugimi volilnimi opravili ali drugim referendumom, če je to le mogoče. Nedemokratično in neekonomično je vsakršno nasprotno delovanje. Neupoštevanje naj se sankcionira. Pobudniki pa morajo z datumom soglašati.

 8. Nikomur ni dovoljeno z represijo – z odpovedmi zaposlitve in financiranja ali na kak drug način groziti ljudem v primeru njihove aktivne ali pasivne podpore tako na referendumu ali na volitvah (primer sindikata vojakov pri angažiranju za referendum). Gre za kaznivo dejanje šikaniranja in represije s strani države, ki do zdaj ni bilo sankcionirano, niti opredeljeno kot nedopustno! Bilo pa je celo (ne vem zakaj ?) spregledano s strani Ustavnega sodišča.

Ti predlogi niso noben ekstremizem in advokatura nikogar, sploh pa ne Janeza Janše ali celo novega obraza Marjana Šarca. Zato pričakujem resnost in obravnavo (tudi) v predvolilni kampanji. Gre za dvojni drugi tir Demokracije, v kateri ima po ustavi (za zdaj še vedno nominalno) oblast ljudstvo.

DavkoPlacevalciSeNeDamo

Ljubljana, 06.jan.2018

Vili Kovačič državljan K.

Pripis: Upam, da se bo iz pobude rodil kak dober sad, ne zmerjanje, da se vtikam v vse mogoče stvari in zahteva po utišanju, ker nisem pravnik. Zmerjanje naj čaka vsaj do volitev, saj ne kandidiram na volitvah.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 14. Oct 2019 at 23:39

398 ogledov

Poziv ustavnemu sodniku Accettu naj odstopi!
Matej Accetto Ustavno sodniški rekorder v laganju, se je ponovno ujel, Bojan Požar pa ga je razkril. V Cerarar-Brglezovi korespondenci se je ponudil za tihega – spečega krta, ki bo delal zanj. Sodniškim kolegom je lagal, da Cerarja komaj pozna, čeprav je bil soavtor njegovega programa pred volitvami 2014. Ko sem zaradi videza nepristranskosti zahteval njegovo samo-izločitev pri odločanju na US o referendumu in o volitvah 2018 - Januarja in septembra, je 2 x prelomil prisego, naplahtal kolege sodnike in vso slovensko javnost. Zdaj in v preteklosti je vse zahteve po izločitvi iz odločanja vztrajno zavračal. SRAMOTA! Skrajni čas je, da se posuje s pepelom in se iz sodišča izloči sam. S tem bo Ustavnemu sodišču povrnil avtoriteto in zaupanje o nepristranskosti. Sicer pa gre za Cerarjevo iznajdbo - KORUPCIJO NA ETIČNI POGON. Tudi na Ustavnem sodišču bodo morali sodniki spoštovati pravila o nepristranskosti kot nekoč, ne pa le ubogati svoje vplivne kolege ! Accettu priporočam, da vsak dan 10 krat ponovi prisego, ki jo je dal v DZ in jo je očitno pozabil. Zmoli naj po en očenaš obžalovanja. Na sploh pa naj odstopi, s čemer bo Ustavnemu sodišču vsaj deloma vrnil ugled. Postopek odstavitve ustavnih sodnikov ni lahek, je pa nujen. Vsekakor pa je nujno, da se o tem izjasni njegov predlagatelj - predsednik republike ! 

Mon, 14. Oct 2019 at 10:40

293 ogledov

Bernard Brščič podpira predlog volilne zakonodaje, po kateri bo Slovenski narod začel izgubljati svojo suverenost!
Ko "vrhunski intelektualec" Brščič zmrzne s protiargumenti, se posluži koša za odpadke !? Res vrhunsko,  klošarsko !Neskončno sem počaščen za pozornost človeka, ki je sebe poimenoval za polihistorja  in   v stilu Alenke Bratušek,  sebe javno predlagal za EU komisarja! Volilni sistem pa mu je španska vas, še več navija za protidomovinsko ureditev v stili orto levičarjev !Sicer pa se ne bom ukvarjal s stranko brez članstva  in brez organov odločanja in nadzora!  Slovenija ne potrebuje nove NAPOLEONSKE STRAKE ! Lep pozdrav trot Vili, državljan K. --- Z ukinitvijo volilnih okrajev bi se politična moč skoncentrirala v 8 mestnih središčih, podeželje bi bilo spet prikrajšano. To je popolnoma nedomovinska pozicija predsednika DOM. Samo načelno govorjenje o domovini in suverenizmu pa je s stališča prakse bistveno premalo in je precej jalovo početje.  V kontekstu migrantske krize, v kateri bodo mesta po naravi stvari, težišče priseljevanja, pa to pomeni celo postopni prenos politične moči od slovenskega naroda na priseljence. Slovenski narod, ki je konstitutivno jedro slovenske države, in je to dejstvo zapisano tudi v preambuli v Ustave, bi s tem nepovratno in nepreklicno, najprej de facto in potem tudi de jure, postopno začel izgubljati svojo suverenost.Postavlja se torej celo vprašanje koliko časa bomo s takimi spremembami sploh še ostali država slovenskega naroda. Ali se Brščič sploh zaveda daljnosežnosti teh sprememb? Kot vodja domovinske stranke bi se jih moral, če seveda z domovino in suverenostjo misli resno. Kar pomeni, da je njegovo stališče milo rečeno zelo lahkomiselno in nevredno intelektualne pozornosti !

Mon, 14. Oct 2019 at 00:03

447 ogledov

Protidomovinsko razmišljanje predsednika DOM
Predsednik DOM mag. Bernard Brščič očitno ne razume demokracije, saj zgolj ponavlja levičarske fraze o nujnosti ukinitve volilnih okrajev in odrešilnem prefenčnem glasu. Citiram: »bi bilo edino smiselno v Sloveniji, da se ukinejo volilni okraji ter uvede preferenčni glas«. To je zelo plitvo in anti demokratsko, pa tudi anti-domovinsko razmišljanje. Z ukinitvijo okrajev, bi nedvomno prišlo do še večje centralizacije politične moči in še več ljudi kot sedaj ne bi imelo zastopstva v parlamentu. To bi bilo tudi v nasprotju z namenom Ustavne odločbe o popravkih zemljevida volilnih okrajev glede asimetrije v številu prebivalstva, kar je sicer zelo pozitivna korekcija. Z ukinitvijo volilnih okrajev, pa bi se politična moč skoncentrirala v 8 mestnih središčih, podeželje bi bilo spet prikrajšano. To je popolnoma nedomovinska pozicija predsednika DOM. Samo načelno govorjenje o domovini in suverenizmu pa je s stališča prakse bistveno premalo in je precej jalovo početje. V kontekstu migrantske krize, v kateri bodo mesta po naravi stvari, težišče priseljevanja, pa to pomeni celo postopni prenos politične moči od slovenskega naroda na priseljence. Slovenski narod, ki je konstitutivno jedro slovenske države, in je to dejstvo zapisano tudi v preambuli v Ustave, bi s tem nepovratno in nepreklicno, najprej de facto in potem tudi de jure, postopno začel izgubljati svojo suverenost. Postavlja se torej celo vprašanje koliko časa bomo s takimi spremembami sploh še ostali država slovenskega naroda. Ali se Brščič sploh zaveda daljnosežnosti teh sprememb? Kot vodja domovinske stranke bi se jih moral, če seveda z domovino in suverenostjo misli resno. Kar pomeni, da je njegovo stališče milo rečeno zelo lahkomiselno in nevredno intelektualne pozornosti ! Vili Kovačič Državljan K.

Sun, 13. Oct 2019 at 13:12

624 ogledov

Trije predlogi za pravnika leta!
Za pravnika leta predlagam naslednje osebe. Kliknite na povezavo, ki je dodana na koncu objave, kjer predloge oddate. Sodnik Zvjezdan Radonjić je najpogumnejši in najučinkovitejši sodnik desetletja. V sojenju dr. Milku Noviču si je upal, kar si drugi niti v sanjah ne upajo. Razkrinkati policijsko mafijski konstrukt in nedopustne pritiske sodne oblasti iz ozadja, v najodmevnejšem procesu povezanim z razmerami na Kemijskem institutu. Ob tem ko je večina pravnikov oportunistično molčala se je Radonjić javno izpostavil za pravico in resnico. Postopek proti dr. Milku Noviču je v ključnih elementih izpeljal hitro natančno in učinkovito in s tem prehitel sodno oblast, pri razglasitvi sodbe, ki ga je hotela onemogočiti in pred objavo oprostilne sodbe suspendirati. Njegova sodba temelji na zdravi pameti in na dokaznih dejstvih. Njegov doprinos k vladavini prava pa je edinstven. V sodbi je natančno seciral nevzdržnost sodnega konstrukta, ki je služil za prikritje pravega morilca. Sodnik Radonjić si zasluži tudi najvišje odlikovanje predsednika države. Kajti s pogumnim in poštenim sodnikom stoji in pade vsako sodstvo! S sodstvom pa stoji ali pade pravna država. Hvala mu za pogum in razum in za njegov neizbrisen doprinos k razkrivanju razmer in ravnanja sodnih oblasti ter vpliva eksponentov globoke države ter mehanizmov in načina delovanja paralelnega pravnega sistema ! Odvetnica Lucija Ušaj je pravnica, ki so ji pravičnost in človečnost prvo načelo. Je pogumna in brez dlake na jeziku. Uporablja razum, tudi v primerih, ko drugim politična korektnost zamegli um. V feminiziranem slovenskem pravosodju je dragocen in redek primer moškega principa, ženske z jajci, ki jih mnogi moški nimajo. Izkazala se je v procesu Referendum 2tir proti vladi Mira Cerarja, pri obrambi pravic Andreja Šiška, vodje Štajerske Varde in zastopa pritožbo proti volilni vele-prevari, korupciji in vele-goljufiji v Mestni občini Ljubljana v novembru 2018. Vse omenjene postopke je vodila in vodi pro bono. Za javno korist ter v javnem interesu ! Njena odlika je uvid v življenjske situacije prizadetih strank, daleč od ozkoglednega pravniškega črko bralstva. Pravo razume kot sredstvo za obrambo pravic šibkejših, ne za legitimiranje pohlepa in sredstvo utrjevanja oblasti vladajočih. Ustavni pravnik prof. Dr. Jurij Toplak je pravnik na področjih, ki so v Sloveniji med najbolj deficitarnimi, to so področje volilnega sistema, človekovih pravic in demokracije. Z velikim poznavanjem demokratičnih standardov in pravne prakse drugih, predvsem prakse v razvitih demokracijah, ter poznavanjem mednarodnih konvencij, je v slovenski pravni stroki nepogrešljiv. Je izvrsten analitik in ocenjevalec demokratičnih procesov v pravno podhranjenih državah, tudi v Sloveniji, zato je cenjen tudi kot opazovalec dkršitev emokratičnih postopkov doma in v tujini. njegova analiza diskriminatorne ureditve volilnih okrajev je šele po desetletju in pol dobila potrditev v odločbi Ustavnega sodišča, ki z veliko zamudo, končno uveljavlja vsaj približno enako težo volilnega glasu volivca, ne glede na volilni okraj. Dr. Jurij Toplak je hkrati pronicljiv in iskan komentator razmer v našem sodstvu, zlasti na področju kršitev ustavnega prava in človekovih pravic in volilnih malverzacij. Vili Kovačič, državljan K. GLASOVANJE za 10 najvplivnejših pravinkov  - v povezavi.  Oddate lahko tri predloge:

Sun, 13. Oct 2019 at 10:51

351 ogledov

PROTESTNO in OPOZORILNO pismo OVSE, Evropskemu svetu, Beneški KOMISIJI in GRECU.
Situacija v kateri smo zahteva intenzivne akrivnosti v več smereh.   Pošiljam protestno pismo na SVET Evrope, Beneško komisijo in GRECO s protestnim  sporočilom in vprašanjem zakaj sodišča v Sloveniji o volilnih sporih ne sodijo, prispevek od OLIGARHIJE DO DEMOKRACIJE  s predlogom mikro spremembe volilnega sistema, ter na koncu še   predlog za uvrstitev treh pravnikov  med 10 najvplivnejših pravnikov leta! Objavljam komentar k temu dogajanju izpod peresa Petra Jančiča, pismo pa je v celoti objavljeno v angleščini - v priponki pod člankom! S posebnim pismom o nedelovanju sistema Kovačič obvešča predsednika Beneške komisije Giannija Buquicchiua, vodjo Sveta za demokratične volitve pri Beneški komisiji Oliverja Kaska, predsednika GRECO Marina Mrčela, direktorico Urada za demokratične volitve in človekove pravice pri OVSE Ingibjörg Sislandottir, pismo pa je naslovljeno tudi vodji oddelka za volitve pri OVSE Alexandru Shlyku. Prosi jih za pomoč in nadzor nad izvajanjem evropskih standardov demokratičnih volitev pri volilnih sporih v Sloveniji.OVSE je doslej v Slovenijo že trikrat, to je leta 2011, 2017 in 2018, poslala ocenjevalno misijo, ki je opozorila na pomanjkljivosti in Sloveniji predlagala izboljšave.Tudi GRECO je pred leti že ocenjeval vlogo denarja pri slovenskih volitvah in Sloveniji namenil vrsto priporočil. Kovačič evropske organizacije opozarja, da Upravno, Vrhovno in Ustavno sodišče ne sledijo evropskemu pravu. Po aktih Sveta Evrope, predvsem po Kodeksu Beneške komisije o dobrih praksah v volilnih zadevah, bi sodišča o volilnih sporih morala odločiti z javno obravnavo v nekaj tednih, spori v Sloveniji pa se vlečejo že deset mesecev in javnih obravnav kar ni od nikoder. Kovačič je izpodbijal izid volitev mestnega sveta v Ljubljani (pa tudi župana Jankovića – opomba VK), Jožef Škof izid volitev v Mariboru in Domen Cukjati v občini Log-Dragomer in v Mengšu Tomaž Štebe(opomba VK) a Upravno sodišče v vseh teh primerih ni izvedlo javne obravnave. V ljubljanskem sporu je Ustavno sodišče že julija ugotovilo kršitev ustave in naložilo Upravnemu javno obravnavo, a ta je ne izvede, domnevno, ker že več mesecev čaka na odločitev Vrhovnega sodišča o izločitvi sodnika Zalarja. Ostala dva spora, tudi zaradi ne izvedbe javne obravnave, stojijo pri Ustavnem sodišču, evropskim organizacijam piše Kovačič in jih prosi, da preučijo vse spore. Kovačič piše tudi, da bi po Kodeksu Beneške komisije Upravno sodišče moralo vsakemu volivcu omogočiti, da izpodbija volitve, a upravno sodišče je to dovolilo le kandidatom, volivcem pa ne. Citira tudi del kodeksa, po katerem bi sodišče moralo ponoviti volitve v primeru hudih nepravilnosti.  Pred dvema letoma je Kovačič zaradi vladne porabe proračunskega denarja v kampanji uspešno izpodbijal izid referenduma o drugem tiru in po odločitvi vrhovnega sodišča, da mora biti referendum ponovljen, je takratni premier Miro Cerar odstopil. Ljubljana 12.10.2019 Vili Kovačič, državljan K Request for assistance: Systemic violations in Slovenian courts’ handling of electoral corruption mattersDear Ms. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, the Director of the OSCE/ODIHRDear Mr. Alexander Shlyk, the Head of Election Department, OSCE/ODIHR,Dear Mr. Gianni Buquicchio, the president of the Venice Commission, the Council of EuropeDear Mr. Oliver Kask, the Chair of the Council of Democratic Elections, the Venice Commission,Dear Mr. Marin Mrčela, the president of the GRECO, Among your tasks is the observation or advice in the matters of democratic elections, electoral corruption, and election-related judicial decision-making. I wish to draw your attention to systematic violations of European election law standards, which take place in the Constitutional Court of Slovenia and the Administrative Court of Slovenia following the Local Elections 2018. Local elections took place on 18 November 2018. Due to electoral corruption violations, candidates challenged election results in three municipalities in the Administrative Court during and immediately after the elections: in Ljubljana, Maribor, and Log-Dragomer. In all three challenges, the applicants requested oral court hearings and priority judicial procedures. An oral court hearing is a fundamental human right under ECHR, and priority judicial procedure in electoral matters is a widely accepted European standard, confirmed by numerous recommendations in OSCE/ODIHR election reports.In all three cases, the Administrative Court refused to hold a public trial or an oral hearing.In all three cases, the applicants did not get a chance to question the opposite party or the election officials. Moreover, more than ten months after the elections, all three judicial procedures are still ongoing.In the Ljubljana case, the Administrative Court refused to carry out a public trial or an oral hearing. Upon appeal, the Constitutional Court ordered the Administrative Court to carry out a public trial and oral hearing within 30 days. The applicant requested the replacement of one of the judges. Months have passed, and the courts do not decide on the replacement of the judge, and they do not organize a trial (case Up-135/19). In the Maribor case, the Administrative Court refused to carry out a public trial or an oral hearing. Upon appeal, the Constitutional Court has been silent on the case since March 2019 (Up-346/19).In the Log-Dragomer case, the Administrative Court refused to carry out a public trial or an oral hearing, and upon appeal, the case is with the Constitutional Court (Up-1010/19).The cases of Ljubljana and Log-Dragomer deal with the abuse of public funds for private campaigns of incumbent mayors. The case of Maribor deals with classical voter bribery. During the candidate nomination process, a candidate, who later was elected, publicly promised food "in exchange" of petition signatures in his restaurant. It was not food distribution to anybody but explicitly only to those voters signing the petition, and food was "in exchange" for a valid signature.The Venice Commission's Code of Good Practices on Electoral Matters clearly states that appeal proceedings should be brief, the appeal body must make its ruling as quickly as possible, the appeal procedure "should be of a judicial nature", the courts "should have authority to annul elections" and in case of the annulment "a new election must be called in the area concerned". It should be noted that Slovenian courts continuously reject appeals by voters contrary to the Venice Commission's Code which states that "all voters … must beentitled to appeal". The elections were more than ten months ago, and none of the court procedures have finished. Systemic violation of European election standards is present. Courts should have held public trials, allowed oral hearings, finish cases soon after the elections, and in cases of violations, they should have disqualified a corrupt candidate or ordered a new vote. Only parliamentary elections fall under the jurisdiction of the European Court of Human Rights, and local elections are within the scope of your organization. We kindly ask you to do whatever is in your powers to assist: look into the matter, consider these violations in your next election observation or election assessment activities and reports, start an infringement procedure or a supervision, discuss these matters at next meetings of your bodies or at your meetings with Slovenian authorities, or analyse the behaviour and decisions of the Administrative Court and of the Constitutional Court in these three cases, or whatever is in your power. Ljubljana, 2 October 2019 Sincerely Yours, Vili Kovačič the president of the "Davkoplačevalci se ne damo" NGO

Thu, 10. Oct 2019 at 15:30

646 ogledov

Država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni in cenjeni od poštenih ljudi je obsojena na propad.
Spoštovane sodržavljanke in državljani !  Lepo pozdravljeni v ne-svobodni domovini na protestu za svobodo in za pravično stvar ! Začenjam z geslom ! Država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni in cenjeni od poštenih ljudi je obsojena na propad. Zato pozivam državljane ne bodite, ne bodimo, glasni samo doma na kavču in v gostilni, ampak v javnosti in na ulici. Bodite – bodimo glasni, kljub grožnjam, oviram in diskvalifikacijam. Kajti prišel je čas GLASNOSTI in za njim pride PERESTROJKA, ne ruska ampak prava demokratična perestrojka, ki bo sledila tretjemu členu ustave, ki ga vsi poznamo, ga pa slovenska oblast na vsakem koraku ignorira in sodišča zlorabljajo. To je 3 člen ustave, ki govori o tem, da ima v SLO oblast ljudstvo in zakonodaja, ki določa da sodišča sodijo v imenu ljudstva. Kljub temu da še zdaleč ni tako pa zdaj ni čas za obupavanje , kajti prišel bo dan ko se bo ladja obrnila - če ne po tem današnjem shodu - pa naslednjič ! Slovenska oblast, čeprav je legalna, je nelegitimna, kajti ima ljudstvo predvsem na ustih, njene misli pa so v žepih in denarnicah - zase in za svoje pajdaše ali kot je rekel ekonomist Zakrajšek za svoje pajdaške kapitaliste. Sicer pa ta vlada žal ni sposobna misliti - kaj šele ustvariti – realizirati kaj novega in pametnega. Zato se brez pomisleka loteva in nadaljuje zgrešene projekte prejšnje vlade in se strahopetno izogiba soočenj in dialoga ampak s stroko in civilno družbo. Za odgovor na to, pa izvaja pritisk na medije in v njih uvaja cenzuro. Danes sem tu zato da navedem nekaj primerov, in izpostavim 2 stvari: Državne investicije so leglo korupcije, konflikta interesov in klientelizma. Primeri TEŠ6, vladni 2tir in 3.Ros nas očitno še niso izučili. Okoljsko škodljivi projekti se izvajajo naprej in koruptivni denar odteka za financiranje nepotrebnih in škodljivih projektov ter za klientelo oblastnih struktur, medtem ko nujni problemi in obubožani upokojenci in bolniki čakajo v nedogled. Vprašajmo se zakaj je tako: ne zato ker ni denarja, denarja je dovolj, ampak zato ker institucije nadzora in sodstvo ne delajo oz niso neodvisne ampak hlapčujejo, zato da ščitijo barabe, ne glede na posledice za skupno dobro! Poglejmo Karavanke, poglejmo TEŠ6 poglejmo 2 tir ! Poglejmo Glinščico in poglejmo 3 razvojno os, in poglejmo Ljubljanski kanal C0 kjer (gre za najnovejšo vest) prostituirana sodnica izda izredno odredbo (Andreja Bedene na Okrajnem sodišču v Ljubljani), da je kanalizacija – pretakanje gnojnice po vodonosnem obnočju na Ljubljanskem polju Javno dobro, čista pitna voda na potresnem območju pa ne, čeprav je pitna voda zapisana v ustavo. In to zato, da se bo Janković z EU denarjem ponovno omastil in financiral svoje številne druge dubioze! Sodišča vključno z ustavnim in računskim sodiščem pa se teh problemov izogibajo.   In že smo pri 2 tiru, ki ni drugi ampak polovični tir. Zato zgodba o vladnem 2tiru sploh še ni končana in če ne bo drugače bo končala na sodišču izven SLO. Z referendumom smo škodljivi projekt zaustavili. Moramo pa ga do konca ustaviti in končno uveljaviti alternativno varianto, ki bo najmanj škodljiva za okolje in vodno oskrbo primorske in bo zgrajena dvakrat hitreje in je 3x ceneje. Vendar gluha in neumna vlada noče o tem niti slišati – nasprotno, meni osebno predsednik vlade celo očita, da pritiskam na zavore pri vožnji navzgor. Res za šarcizem posebne vrste vendar to ni duhovita ugotovitev pravzaprav je žalostna ugotovitev, kajti ob tem on ki odloča ne ve ničesar – oziroma noče vedeti, da vožnja navzdol v državah s pametno vlado, namesto požarov in iskrenja omogoča tudi proizvodnjo elektrike. Spoštovani ob tej temi naj povem še to, da vladni projekt 2TIR preiskuje OLAF – to je URAD evropske komisije proti goljufijam in dokler je tako, ministrica ne sme dobiti državnega poroštva – ne za 3. razvojno os, ne za drugi tir in dokler ona ter celotna vlada najprej, ne dajo lastni zgled z lastnim poroštvom za GARANCIJO za posojilo. NAJPREJ naj ljudje ki to forsirajo in tako hvalijo torej ljudje iz vlade, zastavijo svoje premoženje, predno to terjajo od drugih – od davkoplačevalcev. Ministra Počivalška iz stranke SMC, ki izjavlja , da je On za dialog, pa pozivam, ma soočenje, da v interesu davkoplačevalcev in gospodarstva omogoči prihranek 2,5 milijard v korist ljudem, korist vsej Sloveniji. Luki Koper pa omogoči izgradnjo prave in resnično 2 tirne proge, ki ne bo le v skupno korist. Spoštovani, milimetrski napredek pa se je vseeno zgodil v glavi ministrice, ki je zdaj celo javno priznala, da ne ve katera trasa za 2 tir je najboljša. Halo Halo ! Ali ni prav politik, ki odloča o milijardah, prvi ki nima pravice do nevednosti. Ne pa da se na nevednost celo sklicuje. Zato pozivam vlado da uresniči sklepe DZ, sklep KNJF z dne 20.02.2019 in zadnje sklepe o 3 razvojni osi in naj gre vlada končno v resnični dialog – ne s kimavci in prestrašenimi uradniki, ampak s tistim delom inženirske stroke, ki ni vezan na državno korito. Spoštovani ! Prišel bo dan, ki ne bo uresničil samo sanje tistega večera 1991 , prišel bo dan, ki bo odnesel prevarante – tako v Ljubljani kot v Sloveniji. V Ljubljani se že majejo tla županu ne samo zaradi korupcije, ampak tudi zaradi volilne goljufije na zadnjih lokalnih volitvah. Zaradi tako rekoč Miloševičevske to je 112 procentne UZURPACIJE - glasila LJUBLJANA in zaradi goljufije z UVOZOM volivcev iz drugih krajev, občin in iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. Zaključujem to točko s Kučanovo mislijo – ki mi jo je dal poleti leta 2012, ko sem napovedal referendum proti poroštvu za TEŠ6. Tedaj je, ko sem mu rekel da bo narod odločil, rekel: Pusti narod - NAROD JE BUTAST. Ja res je to kar je rekel – a pod enim pogojem - narod je butast - če je slabo in/ali napačno informiran in takšen - butast - je predvsem po njegovi zaslugi. Ne dopustimo torej, da nas bosta vlekla za nos ne Milan ne in Marjan (Šarec – da ne bo pomote). Zaupajmo v zdravo pamet – ne kmečko, ne delavsko pamet - ampak v navadno ZDRAVO PAMET, ki prizna pravila slovnice in logike. In ki ne bo obremenjena z vero v pravljice o enakosti. Kot jih nam vsiljujejo mediji s svojo dimno zaveso o enakosti. Kajti eno velja: ENAKI NE BOMO NIKOLI, LAHKO PA SMO ENAKOPRAVNI – TAKOJ , DANES JUTRI ZA ZMERAJ Predvsem pa bodimo jasni in glasni. Čas je za GLASNOST ki je predhodnica PERESTROJKE ! Spoštovani, danes ko naj bi bili svobodni, gospodarji na svoji zemlji - po tem ko smo leta 1991 skočili čez prepad, in smo leta 2018 zapisali pravico do čiste pitne vode v ustavo, smo na žalost zdaj prisiljeni ponovno braniti človekove pravice, vodo, zemljo in naravo. In braniti moramo celo čisto pitno vodo v Ljubljani, ki se ironično proglaša za zeleno prestolnico Evrope, čeprav je v resnici predvsem evropska prestolnica in rekorderka v korupciji. Spoštovani, ne dovolimo, da nam leta 2019 ukradejo in uničijo vodo in zemljo, kot so nam že skoraj do konca ukradli državo ! Naj stem zaključim, čeprav je ostalo še mnogo neizrečenega. O tem pa kdaj drugič. Lep pozdrav - vidimo se na naslednjem protestu ! Vili Kovačič, državljan K. Ljubljana 10.10.2012 In še pripomba za udeležence: Na stojnici blizu vas, vam za nagrado da ste prišli, podarjam spominske Referendumske majice ki so spomin na ponovljeni referendum 13 maja 2018 in zraven zmagovalne rdeče kape Donalda Trumpa. Na spletni strani Drzavljank.si pa si ta moj kratki govor lahko tudi ogledate in izpišete. Po pošti pa na je moj naslov Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana ali telefon 040 203-524 !

Zadnji komentarji

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si Vse z enim izvajalcem Bojan AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

Čas je za spremembe ustave - predlog najnujnejših ustavnih sprememb