ODGOVORNOST ZA POL MILJARDE ŠKODE ?


ODGOVORNOST ZA POL MILJARDE ŠKODE ? 
                                                   Izjava št. 9
 Ga. Anja Hreščak  mi  v naslovnem prispevku v D