JAVNO PISMO USTAVNEMU SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE 

(opravilna nesposobnost ustavnega sodišča !?)

V Sloveniji niso opravilno nesposobni samo številni državljani, svilnato žametni in politično korektni intelektualci, sterilni varuhi človekovih pravic, pravoverni ali ustrahovani novinarji in politiki, pač pa tudi mnoge ustanove in organi ter ljudje v njihovi sestavi. Mnogokrat so to sodišča, to je tiste ustanove in ljudje, ki odločajo o človeških usodah in življenjih. Včasih tudi na način, ki pomeni  v nebo vpijočo zlorabo prava in kršitev  temeljnih človekovih pravic.

To pismo naslavljamo na U S zaradi kršitve najbolj temeljne človekove pravice, to je pravice do osebne svobode, ki pripada vsaki psihično nemoteni in za okolico nenevarni osebi. Ta pravica nedvoumno pripada tudi    osebam v sodnem postopku, ki se zaradi kršitve te pravice pred sodiščem ne morejo braniti s  pozicije svobodnega državljana. 

Dolžnost zagotavljanja te pravice imajo vsa sodišča. Vendar jo v praksi samovoljno kršijo. Tisti, ki bi morali bdeti nad tem in ukrepati pa nonšalantno spijo oz. molčijo. Žal med navedenimi akterji  trenutno najbolj usodno izstopa in prednjači najvišje sodno telo v državi to je USTAVNO SODIŠČE.  

Gre za zelo znan primer, ki ga je US že obravnavalo – reševalo, ni pa ga rešilo.  Nezakonit pripor obtoženega dr. Milka Noviča je U S pozitivno že rešilo s tem ko  je  rednemu sodišču  naložilo preverbo ponovitvene nevarnosti na osnovi novega stanja ter odpravo pripora v 24 urah. Ampak rezultat je kljub vsemu ničen.    Skratka v tej zadevi sodržavljanu – priporniku dr. Milku Noviču se načrtno in sistematično, kljub povsem jasnim ugotovitvam psihiatra, da obtoženec ni maščevalen, da ni psihično motena osebnost in da ni begosumen, redno sodstvo še naprej ravna, kot da se ni zgodilo nič. Znova in znova pa zavrača odpravo pripora in ga celo podaljšuje.  

Skratka gre za ignoranco in kaos, ki na žalost usodno vpliva na življenje človeka, ki že  23 mesecev pravno nedolžen,  brez razloga biva v priporu. Ustavno sodišče pa kljub pritožbi ne ukrepa tako, da se njegova instruktivna odločba dokončno izvrši. To pove nekaj ne le o ustanovi U S, ampak tudi o osebnostih – sodnicah in sodnikih.

Ne moremo razumeti takega pilatovskega početja oziroma ne početja? Ne moremo verjeti, da sodniki očitno niso ljudje iz krvi in mesa, ampak zgolj brezčutna bitja v sodniški togi, ki pod krinko svečane obleke, skrivajo jekleno brezosebno neobčutljivost, ignoranco ter  vzvišenost nad ljudmi v imenu katerih  sodijo in katerim sodijo. Ljudstvo v sodnem mlinu pa je zgolj material, ki na milost in nemilost  čaka na obdelavo. Nepredstavljivo je, da nekateri izmed vas ne zmorete minimalne empatije in od rednega sodstva ne zahtevate striktnega upoštevanja argumentov oziroma, ko to ne učinkuje, sami odločite kot zahtevate od drugih.  

Podaljševanje pripora dr. Milku Noviču ni le osebna tragedija, je tudi znak ohromelosti družbe in države v kateri smo. Nepredstavljivo je, da je v demokratični družbi, katere hrbtenica je pravosodje, ob tako zlahka rešljivem problemu, kot je izpustitev na svobodo posameznika, v Sloveniji to dejanje postalo neizvedljivo.  

Umor dr. Jamnika pomeni dvojni atentat na slovensko znanost: najprej gre za umor dr.  Jamnika samega, posledično pa za očitno preračunan poskus počasnega psihičnega umora obtoženega, kar je  evidentna praktična posledica nezakonitega pripora. Odlašanje  odločitve U S  na ustavno pritožbo, kaže ne samo na neobčutljivost in neodgovornost, pač pa v danem primeru, na popolno opravilno nesposobnost Ustavnega sodišča.

To in takšno ravnanje pa seveda ni več samo pravno vprašanje.  Z odnosom, ki ga prakticira US  do neizvajanja lastne  odločbe, to sodišče ne le, da  krši lastne sklepe in si ruši lastno avtoriteto, ampak sproža čisto človeško in politično vprašanje: KAJ IN KDO V RESNICI VODI SLOVENSKO SODSTVO. 

Nezmožnost odprave pripora dr. Milku Noviču, ki dokazano ni ne begosumen, ne maščevalen, niti ni psihično motena oseba, je škandalozen primer zlorabe prava s strani rednih sodišč. Z ne odločanjem o izpustitvi iz pripora pa ta škandal postaja nacionalni problem in bremeni tudi  Ustavno sodišče. Pozivamo sodnice in sodnike US,  da končno sami odločite v korist zaščite največje med človekovimi pravicami, to je osebne svobode posameznika in sami odpravite nezakonito zlorabo instituta pripora, ki varuje družbo pred resnično nasilnimi posamezniki.

Spoštovani ! Tako kot domovina je tudi svoboda samo ena. Dokler jo imamo se žal njene vrednosti ne zavedamo. Je dobrina in je vrednota. Je konkretna in je osebna.  Je neodtujljiva in je nedotakljiva ter je hkrati nedeljiva in je, kot pravi pesnik, ena sama - vsem dodeljena. Ni kolektivne pravice, ki bi mogla in smela z zlorabo zakona poteptati, uničevati in uničiti osebnost posameznika.

Sodnice in sodniki bodite človeški, bodite ljudje in bodite državotvorni !  Odločite čim prej. Odložena pravica je zanikana pravica !  Odločite pravično, pošteno in nepristransko, predvsem pa hitro - najslabše in najbolj nesprejemljivo je zavlačevanje, ki posameznike  vodi v obup družbo pa  v kaos in brezpravje. 

 

Vili Kovačič,     v imenu državljanov,  ki hodimo na sodišče  in spremljamo proces    

Pripis: S tem ne želimo prejudicirati sodbe in vplivati na sojenje, ki poteka sicer ekstremno počasi. Četudi se na neodvisna mnenja čaka tako dolgo in se bo, kot izgleda, še čakalo, ni prav nobenega razloga za pripor! Ni problem čakati, če čakaš na svobodi.