RAZPIS ZA SODNIKA VRHOVNEGA SODIŠČA

Saj ni res, pa je ! Pripoved je ironizirana, vendar je podkrepljena s kruto senco  današnje slovenske realnosti !!! 

V skladu z ustavo (SF)RS kadrovska komisija pri SODNEM SVETU razpisuje 3 mesta za sodnike VRHOVNEGA SODIŠČA. Poleg polnoletnosti in nekaznovanosti, ter splošnih pogojev   mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne  pogoje.

1.   DA NIMA opravljenega DRŽAVNEGA PRAVOSODNEGA IZPITA (DPI)

2.   DA JE bivši ali sedanji SODELAVEC NAJVEČJE SLOVENSKE HUMANITARNE ORGANIZACIJE UDBE

3.   Da JE dokazano KRŠITELJ ČLOVEKOVIH PRAVIC (namanj 5 krat). Standard je postavljen po rezultatu podpredsednice Vrh. sodišča gospe Nine Betteto)

Prijave poslati do začetka decembra v  vodotesni - z novim avstrijskim lepilom zalepljeni plavi kuverti,  neposredno na VRHOVNO SODIŠČE.

Komisija bo zasedala v sestavi MIRO CERAR-predsednik sončne vlade, Milan Kučan – predsednik vlade v senci in Darko Majhenič – šef NPU, nacionalnega preiskovalnega urada. Slednji bo forenzično preveril sledove mikrodelcev politične kontaminiranosti. V primeru izvolitve kandidata za V S se bo dekontaminacija opravila javno - pred izganjalcem hudiča, ljudskim duhovnikom Dušanom Egidijem Kubotom. Sicer somišljenikom in zagovornikom Poštenega ljudstva Slovenije !

Prijavo s fotografijo in dokazili kandidata pošljite na vložišče Vrhovnega  sodišča Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana. Fotografije so izključno za enkratno uporabo - v primeru kandidatove  izvolitve za VRHOVNEGA SODNIKA, pa jih bomo pod nadzorstvom šefa NPU Darka Majheniča uničili. 

Zloraba razpisa v destabilizacijske namene bo onemogočena, kajti zavedati se je treba, da mora biti vsak vrhovni sodnik, hkrati vrhovni BRANITELJ  najvišje VREDNOTE VSEH VREDNOT SLOVENCEV - POLITIČNE STABILNOSTI. To pa pod nobenim pogojem ne dovoljuje fotografiranja sodnikov na delovnem mestu. Ne smemo dovoliti, da se ponovi leto 2012,  leto prebujenja širokih ljudskih množic in lutkovnega gledališča na Mariborskem Ravskem mostu. Milan K. Plavi je dal zagotovilo, da se to ne bo ponovilo, razen če bo on osebno ocenil, da je to zaradi ohranitve demokracije nujno.

                                              *** 

Pojasnilo: Postopek imenovanja  se bo odvijal po že utečeni tehnologiji za imenovanje vrhovnega sodnika, ki sliši na ime ALEKSANDAR KARAKAŠ in je pravkar na predlog Sodnega sveta v postopku imenovanja v DZ. Imenovanje brez dvoma poteka po najvišjih (j)etičnih standardih, ki jih je na posebni nočni seji sprejela vlada, žal pa brez zavedanja posledic pogojev takšnega razpisa.

Vsako nasprotovanje v postopku izbora predlaganemu kandidatu bo obravnavano kot ŽALITEV SODIŠČA in se bo kaznovalo z  globo 1.400 eur ter s povračilno odškodnino užaljenim sodnikom.  To je namreč v skladu s sprejeto sodno prakso v primeru Rade Stanić iz društva CZPNN  - znanim raziskovalcem DPI, ki je bil nedavno v imenu ljudstva obsojen pred okrajno sodnico Ano Testen zaradi žalitve sodišča.  

 

SFNS – Smrt fašizmu, svoboda narodu !  Ljubljana 15.9.2016