PREDSENIK CZPNN RADE STANIĆ IZPUŠČEN IZ PRIPORA !!!

Farsa slovenskega fašističnega pravosodja 

Okrajna sodnica Ana Testen, je včeraj 15.04.2016 na okrajnem sodišču – Ljubljana Mali trg 6,  na glavni obravnavi končno uvidela, da obdolženi Rade Stanić ni begosumen in je odredila prenehanje njegovega pripora.

Sodnica je sicer hotela obdolženega poslati nazaj v pripor - med kriminalce in narkomane, vendar je zaradi ostrega protesta  obdolženega tak svoj namen opustila. Predsednik CZPNN Rade Stanić je namreč hud sladkorni bolnik z visokim krvnim tlakom, kar je eden od razlogov, da je vendarle odredila prekinitev pripora. Žal je bila njena »humanitarnost« bolj posledica protesta obtoženega in zgroženih vzdihljajev na glavni obravnavi prisotne publike, kot pa njenega zapoznelega človeškega spoznanja.  


Ta proces je še ena tragikomična farsa slovenskega protiljudskega sodstva, ki še kar naprej »hara« in sodi v imenu ljudstva, čeprav  mu predsednik CZPNN Rade Stanić in mnogi drugi pripisujemo atribute fašističnega sodstva, zaradi česar je Stanić zdaj pred sodiščem.  Obtožba je huda, vendar prilastek oziroma vrednostna oznaka tu ni bistvena.

To kar je bistveno in je za sodnike in slovensko sodstvo obremenjujoče  in najbolj pomembno je, da je predsednik Rade Stanić v Sloveniji skoraj edini, ki se s problemom fašizma na sodiščih konkretno in sistematično ukvarja. Sama pravna stroka namreč ni sposobna sebi pogledati v zrcalo, kajti zrcalna slika je dobesedno šokantna. Poglejmo si samo dve zrcalni podobi tega stanja.   

Upravno sodišče v Ljubljani je pred kratkim obravnavalo tožbo Radeta Stanića, ki je bila vložena zoper Republiko Slovenijo – Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, s katero je zahteval, da sodniki verodostojno dokažejo resnico o opravljenem  pravniškem državnem izpitu (DPI). Upravno sodišče, pa je izdalo popolnoma absurdno sodbo »v imenu ljudstva« z groteskno šokantno odločbo, v kateri je trdilo, da pravniški državni izpit nima neposredne zveze z opravljanjem sodniške funkcije.  Zato je predsednik CZPNN Rade Stanić za tri višje sodnike (Mileno JAZBEC LAMUT, Marjeto ŠVAB ŠIROK in Mitjo ŠINKOVCA) izrazil utemeljen sum,  da navedeni nimajo pravilno in zakonito (ali sploh nimajo) uspešno opravljenega pravniškega državnega izpita.

Za nekaj drugih primerov CZPNN poseduje dokumente v obliki overjenega spisa o PDI, ki govorijo o zlorabah. Žal, pa za enkrat potrditev tega v širšem obsegu še vedno ni mogoča, kajti dokazi o tem so skriti globoko v labirintih – sefih, pravosodnega ministrstva in v raznih arhivih po državi.

Zaradi tega je predsednik CZPNN Stanić svojo zahtevo omejil in  konkretiziral tako, da mu sodniki, ki mu sodijo, najprej dokažejo svojo verodostojnost s pravilno in zakonito opravljenim pisnim  delom pravosodnega izpita. Dvom v to, kar se zdi normalnim ljudem samoumevno, pa je žal v  Sloveniji zelo redek, saj je tako razmišljanje postalo tako rekoč smrtni greh. Smrtni greh zoper  državo. Kajti s pravosodjem država stoji ali pade. S PDI pa stoji ali pade sodnik. Očitno smo  blizu padca te države.   

Zato tudi teče ta brezumni proces pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, ki ga predsednik CZPNN Rade Stanić ocenjuje kot fašistično sojenje.  

Sam pa k temu dodajam: kdaj bomo slovenski državljani, v katerih imenu slovenska sodišča izdajajo sodbe, dobili pravico vedeti kdo nam sodi oz. kdo so ti ki nam krojijo življenje ? Gre za zelo elementarno vprašanje: ali nam možgane operirajo kirurgi ali priučeni sodni hlapci – šušmarji in mesarji ? Pravica vedeti kdo nam v resnici sodi, je daleč pred tem kar terjajo od nas, da komurkoli verjamemo na besedo ali na lepe oči. Gre za nekaj osnovnega: gre za pravico vedeti – ne dolžnost verjeti !  

Tukaj pa gre tudi za ustavno pravico: 23. Člen ustave namreč določa, da sodbe izrekajo sodniki, ne pa tisti, ki to v resnici sploh niso oziroma se le izdajajo za sodnike in funkcionarje v slovenskem sodstvu.

Zanimivo je to, da je sodeča sodnica včeraj na glavni obravnavi obdolženem ponujala, da naj se trem višjim sodnikom (razžaljencem) opraviči v zameno za ustavitev postopka. Vendar je obdolženec tako možnost odločno zavrnil.

Zaradi očitne psihične in fizične utrujenosti, ki je posledica osem-dnevnega protipravnega pripora, ki ga je od dne 07.04. pa do dne 15.04.2016 prestal obdolženi v Zaporih v Ljubljani, pa je obdolženec povedal, da ni sposoben sodelovanja na glavni obravnavi, zato mu je sodeča okrajna sodnica določila dva izvedenca, ki naj bi ga pregledala in ugotovila ali je sposoben sodelovati na glavni obravnavi. Pri slednjem je pomembno, da sta določena izvedenca: prvi je sodni izvedenec medicinske stroke Peter Rakovec (javnost ga pozna iz primera Igorja Bavčarja) in drugi je Vanja Rejec – Fran (javnost ga pozna kot slovenskega izvedenca psihiatrične stroke). Kaj bosta ugotovila ta dva izvedenca, pa v tem trenutku še ni znano.        

Vili Kovačič   državljan K.

Pripis:

Epilog včerajšnjega dogodka je torej sledeč: obravnava proti predsedniku CZPNN Radetu Staniću se  bo nadaljevala 24 maja 2016  ob 9 uri v Ljubljani. Stanić pa se od včeraj, 15.04.2016 brani s prostosti. Obravnava bo vsebinsko zelo zanimiva in pomembna ! Kraj še ni znan, kajti Stanić bo pri sodišču vložil zahtevo za dodelitev večje sodne dvorane, saj se zanimanje javnosti za to brezumno sojenje zelo hitro širi zaradi neverjetnega dvoma v DPI.  Celo predsednik ustavnega sodišča je pokazal zanimanje za ta problem.