VZROK: Rade Stanić je bil v četrtek 7.04.2016 odpeljan v pripor-zapor na Povšetovo zaradi domnevne razžalitve 3 sodnikov. To je možno samo v banana republiki Sloveniji !

Po 23. Členu Ustave RS smejo  državljanom R S soditi edinole  sodniki, z opravljenim državnim pravosodnim izpitom, končanim sodnim pripravništvom in končano pravno fakulteto.

Kdor opravlja sodniško funkcijo brez teh pogojev, ima z državo Slovenijo sklenjeno NIČNO delovno razmerje. Ko bo  to ugotovljeno za vsakega sodnika posebej, morajo sodni funkcionarji, šarlatani in šušmarji izgubiti mandat in povrniti vse prejete osebne dohodke  od dneva, ko so v nasprotju z ustavo in zakonom opravljali to funkcijo.

Upravno sodišče, ki je pritožbo Radeta Stanića na zahtevo po izkazu teh pogojev za nekatere sodnike, zavrnilo kot neutemeljeno, češ da opravljeni Državni pravosodni izpit nima neposredne zveze z opravljanjem sodniške funkcije, grobo žali zdravo pamet in vse slovenske državljanke in državljane.

 *

Pozivamo pravosodnega  ministra, da reagira: da odpravi pripor in da sodstvo začne delati po zakonu in ustavi. V nasprotnem ga bodo na Povšetovo odpeljali državljani sami. 

Dovolj je gnojnice, ki se je začela zlivati čez rob ! VSAKA MERA JE ENKRAT POLNA ! ZA VSAKO RIT RASTE PALICA !  MINISTRI NISTE VEČ NEDOTAKLJIVI ! NIKOLI VEČ NE BO TAKO KOT JE BILO ! PO VAŠI »ZASLUGI« SMO PRIŠLI DO DNA !!!

KLEMENČIČ,  MASLEŠA IN FIŠER so samo različne plati iste SRAMOTNE MEDALJE – ZASVINJANEGA SLOVENSKEGA PRAVOSODJA.

SODNI GOLJUFI, ŠARLATANI IN PLAGIATORJI, KI SE BOJIJO LASTNE SENCE ZAVEDAJTE SE:  ODŠTEVANJE SE JE PRIČELO – PRIBLIŽUJE  SE ZAČETEK NJIHOVEGA-VAŠEGA  KONCA ! Globina greznice, ki se ji reče SLOVENSKO PRAVOSODJE ŠE NI UGOTOVLJENA. Pričelo pa se je njeno UGOTAVLJANJE IN MERJENJE !  

Sodnica Petra Stanonik Bošnjak: Pravosodni izpit ni neposredno povezan z opravljanjem sodniške funkc

Ali na slovenskih sodiščih sodijo tudi "sodniki" goljufi? Državljan, ki se znajde pred sodnikom, ne more in ne sme vedeti ali ima sodnik veljavno opravljen pravosodni izpit! To stališče je potrdilo Upravno sodišče Republke Slovenije v Sodbi v imenu ljudstva…