Gospa SPOMENKA HRIBAR- Le NEKAJ VPRAŠANJ, PROSIM !

R. Kocjančič: Gospa Spomenka Hribar - le nekaj vprašanj, prosim! Kako ste zmogli tudi tokrat zamolčati, da je prof. Bučar večkrat poudarjal, da je b