ODZIV MINISTRA IN ODGOVOR NJEMU

ODZIV MINISTRA IN ODGOVOR NJEMU 
Spoštovani g. minister Goran Klemenčič, hvala za Vaš odziv in odgovor. Veseli me, da ste se sploh odzvali, v nasprot