SI
Direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc obosoja populistično razbijaštvo soboškega župana Jevška
V Fokusu
Novice

Petek, 12. julij 2019 ob 07:37

Odpri galerijo

Dogajanja okrog trenutno najaktualnejše teme v pokrajini ob Muri, Pomurskih lekarn, so se prevesila v novo fazo. V zadnjih dneh so zlasti iz  kabineta soboškega župana Aleksandra Jevška na račun Pomurskih lekarn, direktorja Ivana Zajca in tam zaposlenih padalem vse težje besede, ki spominjajo na nekdanje čase, ko so za dosego ceilja bila dovoljena vsa sredstva. 

Po molku se je tokrat pomurskim županom in županjam oglasil Ivan Zajc, v.d. direktorja javnega zavoda Pomurske lekarne  in slednjim naposled pojasnil še svojo plat zgodbe ter poudaril, da je “zadeva prerasla v popolnoma nesmiselno in populistično nacionalno lekarniško vojno z ofenzivo murskosoboške občine.”

Njegovo pismo pomurskim županom objavljamo v celoti:

“Spoštovane županje in spoštovani župani!

Javni zavod Pomurske lekarne, ki jih vodim že več kot 20 let, se v zadnjem obdobju sooča z izjemnimi političnimi in medijskimi pritiski. Z izredno sejo mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota konec meseca aprila, na kateri je bil sprejet 60 dnevni ultimativni rok za zamenjavo vodstva Pomurskih lekarn, pa je zadeva prerasla v popolnoma nesmiselno in populistično nacionalno lekarniško vojno z ofenzivo murskosoboške občine. Na tem mestu želim izrecno poudariti, da Pomurske lekarne pri nabavi zdravil ravnajo enako kot vsi drugi lekarniški zavodi v Sloveniji in nabavljajo zdravila po reguliranih cenah. To v svojem dopisu Državnemu svetu RS priznava tudi župan MO Murska Sobota gospod Aleksander Jevšek.

Področje javnih naročil zdravil, v katerega se je pri medijskem linču usmerila pozornost Mestne občine Murska Sobota, je zaradi neustrezne pravne ureditve izjemno občutljivo. Naša država ima strogo reguliran sistem cen zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev. Zdravila se namreč nabavljajo po reguliranih cenah, po postopkih, ki jih določi država, s proizvajalci pa se za Ceno zdravil pogaja tudi ZZZS. Po tako določenih cenah lekarne nabavljajo in zaračunavajo zdravila ZZZS. Morebitna trditev, da lekarniški zavodi, zaradi neupoštevanja postopkov javnega naročanja, nabavljajo zdravila po višjih cenah, kot bi jih lahko dosegli s pomočjo teh postopkov, lahko izhaja iz predpostavke, da bi lahko lekarniški zavodi dosegli še nižje cene kot ZZZS, kar je praktično nemogoče. Dejstvo je namreč ravno nasprotno, saj je ZZZS večji subjekt od kateregakoli lekarniškega zavoda in ima zato večjo pogajalsko moč proti proizvajalcem zdravil. Ne gre pozabiti, da je ZZZS tretja največja javna blagajna v državi, takoj za državnim proračunom in ZPIZ-om. Zato je bolj verjetno, da bi lekarniški zavodi zaradi svojega šibkejšega položaja nabavljali zdravila po višjih cenah.

Gre za sistemsko praznino, ki jo z mačehovskim odnosom do Pomurskih tekam izkorišča ena od 16-ih občin ustanoviteljic, ki v zadnjem obdobju vrši popolnoma nekredibilen in vsebinsko neargumentiran medijski linč proti Pomurskim lekarnam.

Javni zavod Pomurske lekarne je bil ustanovljen leta 1996. Ustanovilo ga je takratnih šestnajst občin, iz katerih je do danes nastalo sedemindvajset pomurskih občin. Občine ustanoviteljice in novonastale občine niso naredile delitvene bilance in tudi ne sprejele novega odloka o ustanovitvi. Pomurske lekarne imajo 23 članski svet zavoda, ki je sestavljen iz šestnajstih članov občin ustanoviteljic, šestih članov zaposlenih v Pomurskih lekarnah in enega člana iz ZZZS. Vsa problematika v zvezi z javnimi naročili za zdravila je bila že večkrat predstavljena na svetu zavoda, član tega sveta zavoda pa je tudi gospod Đurov (direktor občinske uprave MO Murska Sobota) tako, da je s problematiko dobro seznanjen. Kljub temu, da je svet zavoda samo z njegovim glasom proti že trikrat imenoval direktorja zavoda, mestni svet občine Murska Sobota, ki je pooblaščen s strani ostalih občin ustanoviteljic za podajo soglasja k imenovanju direktorja, ne odgovarja in ne sklepa o podaji soglasja za direktorja, češ da je že Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločila, da se soglasje ne poda.

Svet zavoda je kot organ upravljanja, seznanjen z vsemi aktivnostmi in dejanji, ki jih je lekarniška zbornica in ostali javni zavodi naredila za ureditev problematike javnega naročanja zdravil, prav tako tudi član sveta zavoda gospod Durov, ki pa očitno o vsem dogajanju na svetu zavoda ne poroča mestnemu svetu. Pomurske lekarne so namreč pooblastile Lekarniško zbornico Slovenije že v letu 2015 za izvedbo skupnega javnega naročila za zdravila, saj so se tako odločili tudi vsi javni lekarniški zavodi v Sloveniji. Lekarniška zbornica Slovenije želi pripraviti naročilo tako, da bo v skladu z vsemi pravili in da ne bo prišlo do motenj v preskrbi z zdravili. Gre namreč za sistemski problem, saj so tudi javni lekarniški zavodi, ki so naredili javni razpis, s strani Računskega sodišča dobili negativno mnenje. Pooblastilo lekarniških zavodov Lekarniški zbornici Slovenije je Računsko sodišče RS ocenilo kot ustrezen popravljalni ukrep za lekarniške zavode, ki so prejeli negativno mnenje Računskega sodišča RS.

V Pomurskih lekarnah smo ponosni na svoje delo in uspehe, ki so rezultat dobrega dela vseh zaposlenih in posledično zaupanja naših uporabnikov v našo strokovnost. Vsakoletno merjenje zadovoljstva naših uporabnikov izkazuje nadpovprečno zadovoljstvo. Varna, pravilna in učinkovita preskrba prebivalcev z zdravili je naša osnovna naloga in ustanovitveni namen delovanja javnega zavoda Pomurske lekarne. Pomurske lekarne delajo v korist občanov in občank vseh občin na območju Pomurja, kot javni zavod imajo svoje poslanstvo in zato menimo, da morajo vlaganja v lekarniško mrežo, sodobno opremo lekarn in znanje zaposlenih imeti prednost pred drugimi interesi ustanoviteljic. Ne sme pa se spregledati še enega pomembnega faktorja in sicer smo Pomurske lekarne uspešne tudi zato, ker smo regijski zavod in zaradi svoje velikosti ter torej ekonomije obsega dosegamo boljše bonitete in ugodnosti. Smo najuspešnejši javni zavod v Pomurju in po višini presežka na osmem mestu med štiriindvajsetimi javnimi lekarniškimi zavodi v Sloveniji. Težko je vedno znova razlagati situacijo v zvezi z javnimi naročili za zdravila v javnih lekarniških zavodih v Sloveniji, čeprav si vsi v javnih slovenskih lekarnah želimo rešitve in ureditve zakonodaje tako, da bi bili vsi zadovoljni, najbolj pa seveda naši uporabniki, ki zdravila potrebujejo. Obravnavana sistemska problematika je, predvsem za vse odgovorne osebe javnih lekarniških zavodov, postala že prava nočna mora, saj smo se znašli v primežu med odgovornostjo za zakonito poslovanje in odgovornostjo za nemoteno in kakovostno preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.

V Pomurskih lekarnah si želimo ostati glavni nosilec lekarniške dejavnosti na področju Pomurja v korist vseh prebivalcev Pomurja, saj če zavod razpade ali se oslabi ne more več dobro opravljati svoje ustanovitvene naloge. Kot direktor sem bil leta 2016 ob predlogu Mestne občine za razdelitev presežka med občine ustanoviteljice dolžan opozoriti na posledice, ki bi jih imela nepremišljena razdelitev presežka. Zgleda, da sem se s tem opozorilom zameril vodstvu MOMS (v predlogu razdelitve je namreč takrat župan g. Jevšek pohvalil delo Pomurskih lekarn), tako, da od takrat mestna občina ne poda soglasja za imenovanje direktorja.

Velika večina članov sveta zavoda in občin ustanoviteljic je poleg vseh zaposlenih zaslužna da Pomurske  lekarne dobro poslujejo in, da imamo v Pomurju dobro in kvalitetno oskrbo prebivalcev z zdravili. Dobra, varna in kakovostna preskrba prebivalcev v Pomurju in njena organiziranost je bistvena in ustanovitvena naloga Pomurskih lekarn, z Ivanom Zajcem ali brez njega. V Pomurju smo imeli dosti dobrih regijskih organizacij, pa jih več nimamo. Ne dovolimo, da bi Pomurske lekarne razpadle ali bile prodane.

Lepo pozdravljeni v imenu Pomurskih lekarn in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu,

v.d. direktorja Javnega zavoda Pomurske lekarne 
Ivan Zajc, mag. farm.”

 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 17. Jul 2019 at 20:12

0 ogledov

Župan Lendave Janez Magyar: Izpad pri črpanju nepovratnih evropskih sredstev bo težko nadomestiti
V današnji Sredi  je moj sogovornik župan občine Lendava Janez Magyar. Po lanskih županskih volitvah je prevzel vajeti obmejne, narodnostno, pa tudi versko barvite občine. Kot sam ugotavlja, se je dela lotil kot podjetnik, z enakim odnosom do občine, kakor ga je imel, ko je še vodil svoje družinsko podjetje. Gospodarstvo, turizem, okoljska vprašanja so bila in bodo v ospredju njegovega županovanja.Tudi zato je med prednostnimi projekti, za katerega je med pomurskimi župani že dobil zeleno luč, železniška proga,ki bi bila speljana od Beltinec do Lendave in naprej na Madžarsko. In ker je črto bodoče železniške povezave potegnil tudi na Madžarsko, je postal predmet napadov v lokalnih medijih v Pomurju, ki tako kot velik del slovenskih dominantnih medijev, pa tudi političnih obrazov levice, ki je trenutno na oblasti, povezovanje na gospodarskem področju s sosednjo Madžarsko takoj vidijo kot nevarnost Orbanizacije Slovenije.Tudi pri projektu EKP 2025 se je lendavska občina stkala vezi s sosednjimi obmejnimi območji na Hrvaškem, Madžarskem in v Avstriji, ker jim prav vsebina tega povezovanja prinaša dodano vrednost.Pogovor sva sklenila z lendavskimi že kar tradicionalnimi etnografsko turistično kulinaričnimi prireditvami v okviru festivala Vinarium, ki v Lendavo privabi na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč.

Wed, 17. Jul 2019 at 19:38

0 ogledov

Vane K. Tegov: Fevdalizacija korupcije v Makedoniji
Pred  nekaj  več kot štirinajstimi dnevi je  v makedonski in širši javnosti odjeknila korupcijska bomba v katero so vključeni ljudje iz posameznih ministrstev  oziroma njihov državni sekretar. Kaj se pravzaprav dogaja v deželi »tam dol«? V goreči želji da bi se približali evropskim političnim in vojaškim asociacijam so bili narejeni  neverjetni  nesmisli zoper lastni narod in preteklost. Pa  kljub temu niso (ni) dobili vabilo v velike  pristopne sobane Bruxellesa, da bi si olajšali dušo in vstopili v bolj naporno pa vendar bolj odgovorno prihodnost. Kaže vse skupaj, posebej po uradnih in poluradnih izjavah iz francoskih in nemških političnih kompetentnih krogov, da še dolgo, dolgo ne bodo videli skupne evropske konferenčne in odločevalske dvorane, še preddverja ne. Apropo tega, pravzaprav gredo tako imenovano »rikvertz« politiko, »če nas ne marajo potem pa ga lahko po mili volji  lomimo  oziroma nadaljujemo z kršenjem vseh poslovnih, etičnih in političnih norm po  mili volji in za poln žep, lastni seveda ali za bližnjega«. Pristop za vola ubiti! Pred menoj je pravzaprav transkript šokantnega pogovora med tremi visokimi državnimi funkcionarji povezanimi s  tenderjem, financiranim s strani  Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), seveda dostavljen v obliki, ki ne vnaša dvoma. Sam pogovor je poln kršitev zakonodaje, rasističnih izpadov ter diskriminacije celotnih evropskih nacij s strani Generalnega sekretarja Vlade Draga Raškovskega. Raškovski je prijatelj in pristni politični kompanjon iz Strumice, prejšnjega lokalnega  županskega feuda sedanjega Predsednika Vlade S.R. Makedonija Zorana Zaeva.  Prav ta, Dragi Raškovski, po njihovi zakonodaji nima nobenih pooblastil, da lahko odloča o tenderju delniške družbe  M NAV, preko katere se nabavlja ATM sistem za kontrolo letenja za potrebe makedonskega zračnega prostora. Pogovor se nanaša na večfazno pritiskanje prilagajanje rokov, ki so pred iztekom ali so že mimo, v zvezi z veljavnostjo odobritve za črpanje pri EBRD ter neizpolnjevanju pogojev ene od prijavljenih  podjetij na tender. Tu je glavni player potisnjen v balkansko korupcijsko spiralo  Italijansko podjetje Leonardo v mešani, zasebni in državni lasti. Posel ki bi mogel in moral iti skoz ima vrednost v višini 7 miljonov evrov.  V njem  se dogovarjajo, da odslovijo preostale prijavljene ter da izpeljejo do konca prav z Leonardom, kljub neizpolnjevanju vseh pogojev razpisa.  Pritiskači za čim prejšnji  zaključek posla in užitka ob »žvenketu« nezakonito in na korupcijski podlagi pridobljenega denarja, je gnal poleg Draga Raškovskega še predsednika upravnega odbora M NAV, Nikolča Tasevskega ter šefa kabineta ministra za transport, Mitka Tajčuleskega.  Od posameznih faz dela v tem projektu  se pridelek (v žep teh in še koga) omenjenih valorizira na 10-15% . Nekaj dela imajo z prilaganjem datumov  oziroma podaljševanjem  taistih, ki so vezani na bančne garancije, ki so jih že prej pridobili.  Posebej poudarjajo,  da se je potrebno malo še  potiti zaradi neresnosti ali spoštovanja rokov in neformalnih dogovorov s strani Italijanskih partnerjev v poslu. So  pa edini ki so odkrito pristali na koruptivna ravnanja. V medsebojni komunikaciji omenjena korupcijska trojka celo omenja da se Italijani vedejo po balkansko, ter da so to pravzaprav navadni cigani. Pri njih se hitro dogovoriš težko izpelješ, v primerjavi z Nemci kjer se težko dogovoriš izpelješ pa relativno hitro. Ni za zanemariti,  da se pri določenih prijemih sklicujejo na slovensko prakso in sicer v primerih ko je treba podaljšati veljavnost garancij  in za te potrebe spremeniti  branžni zakon z pomočjo amandmajev  kjer del zavarovanja posla prevzame država. Seveda, je po tem razkritju nastal vik in krik, da tisti ki je to razkril pravzaprav kriv za škodo in spravljanje ob ugled tako »resno» vlado in indirektno njenega prvega ministra. Jasno in razločno se vidi da ta »odrešilna« Vlada za vse makedonske državljane,  je že zdavnaj prešla meje demokratičnosti ter se uvrstila na seznam( kar je bilo za pričakovati)nedemokratičnih in avtoritarnih vlad z stalinističnimi metodami zoper vseh, ki se poslužujejo resnice in razkrivajo sam kriminogen kriterij pri izbiri najbližjih sodelavcev, začenši od Generalnega sekretarja Vlade naprej.  S tem je razgaljen tudi sam Zoran Zaev. Ostaja mu reševanje lastne kože. Ali  bo Zaev zmogel!? toliko hrabrosti in politične integritete in poklical svojega Generalnega sekretarja Vlade k odstopu, še ne vemo, dvomimo pa lahko, glede na dosedanje izkušnje. Pogrezanje celotne politične scene pod vodstvom in skorajda nasilno prevlado predsednika Vlade R.S. Makedonije se nadaljuje v smeri politične kriptodepresije in padanje pod vsakim možnim nivojem.  Dnevna politična dogajanja, ki jih avtor teh vrstic spremlja, kažejo samo na slabše.  Prikrojevanje resnic in sledenje političnih nasprotnikov je te dni odnesel Katico Janevo dosedanja nedotakljiva šefica SJO(Posebnega državnega tožilstva), dodatno je samega Zaeva pa je izblamiralo (razkritje) javljanje  ruskim komikom, kjer se je eden predstavil kot (takrat še) predsednik Ukrajinske Vlade Petr Porošenko s katerim »obdeluje« občutljive teme notranje in mednarodne politike. Zoran Zaev, po mnenju poznavalcev makedonske politične scene in zakulisja  je dosegel resnično dno v vseh ozirih in pogledih. Zoran Zaev,  Murtino kliče in odrešuje! Vane K. Tegov  

Wed, 17. Jul 2019 at 18:23

0 ogledov

Škof Peter Štumpf: Zakaj levičarji ob 100 letnici na obrobje izrinjajo narodnega buditelja Jožefa Klekla?!
Murskosoboški škof Peter Štumpf je danes na svojem facebooku profilu objavil sporočilo o zamolčanem prekmurskem narodnem buditelju, duhovniku Jožefu Kleklu, ki je odigral zelo pomembno vlogo pri združitvi Prekmurja z matično domovino. Če bi obveljal interes samooklicanih organizatorjev 100 letnice, na čelu z eks partijskim šefom in eks PRS, bi Jožefa Klekla v celoti izbrisali iz zgodovinskega spomina Slovencev. Napadi nanj so se pričeli pred dbrim letom, ko so ga v režimski Mladini napadli zaradi njegovega domnevnega antisemitizma. Razmislek škofa dr. Petra Štumpfa o Jožefu Kleklu objavljamo v celoti:  »Jožef Klekl st. (1874-1948), duhovnik in prekmurski narodni buditelj ter voditelj, spada med največje like slovenske zgodovine, a hkrati tudi med najbolj zamolčane in zato tudi nepoznane. Enoumni boljševistični ideološki sistem ga je povsem izrinil v neprepoznavnost. Brez Klekla ne bi bilo pisatelja Miška Kranjca, ki se je pričel kaliti v svojem pisateljevanju v Kleklovih Novinah. Brez Klekla ne bi bilo agrarne reforme pol letu 1919, ko so ljudje lahko dobili grofovsko zemljo in so se po zaslugi njegove posojilnice v Črenšovcih lahko ognili oderuškim posojilom, ki so jim jih ponujali nekateri finančni prevaranti. Brez Klekla ne bi bilo razvoja tistega prekmurskega slovenstva, ki je 17. avgusta 1919 tudi omogočilo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pa vendar se o Kleklu in drugih prekmurskih narodnih buditeljih ter voditeljih v šolah nismo učili.  To veliko pomanjkanje spoznavanja naše preteklosti nas močno določa v tem, kako je danes z nami in tem kaj se z nami dogaja. Spoznati pomeni živeti tako, da bodo lahko tudi drugi v prihodnosti živeli.« 

Wed, 17. Jul 2019 at 18:07

0 ogledov

Odposlanci šefa KPK Borisa Štefaneca v Državnem svetu po pojasnila in dokumente o preiskovalki v zadevi Ksngler
Danes je predsednik ⁦Državnega sveta AlojzKovsca⁩ s sodelavci sprejel delegacijo Komisije za preprečevanje korupcije. V konstruktivnem  pogovoru so odposlancem Borisa Štefaneca, prvega moža KPK,ki ga ni bilo,  zagotovili vsa pojasnila in predali zahtevano dokumentacijo. Sledila je  tudi skupna izjava za javnost, ki jo objavljamo v celoti. 

Wed, 17. Jul 2019 at 17:05

0 ogledov

Dr. Milan Zver v Evropskem parlamentu o vladavini prava v tranzicijskih državah
Objavljamo video z nastopa evropskega poslanca dr. Milana Zvera, ki je kolegom parlamentarcem v Strasbourgu spregovoril o vladavini prava v tranzicijskih državah.

Wed, 17. Jul 2019 at 15:11

0 ogledov

Romana Tomc: Predlog slovenskega komisarja postavlja ambicije slovenske evropske politike na uradniški nivo
Predsednik vlade Marjan Šarec je na današnji novinarski konferenci sporočil, da bo za evropskega komisarja iz Slovenije predlagal vodjo stalnega predstavništva pri Evropski uniji Janeza Lenarčiča. V nadaljevanju objavljamo odziv evropske poslanke iz vrst SDS in vodje slovenske delegacije pri Evropski ljudski strani Romane Tomc. »Nesprejemljivo je, da se Marjan Šarec pri oblikovanju predloga za komisarja odloča povsem samovoljno. V duhu njegovih izjav o sodelovanju in slovenskem interesu bi pričakovala, da se bo o tem posvetoval z zmagovalci evropskih volitev. Praksa je, da države za komisarje imenujejo vsaj ministre oziroma predsednike vlad, s čimer imajo večje možnosti izbire pomembnejših resorjev. Marjan Šarec po zavrnitvi govora v Evropskem parlamentu nadaljuje svoj niz potez v smeri zmanjševanja mednarodnega političnega ugleda Slovenije. Danes s predlogom Janeza Lenarčiča ambicije slovenske evropske politike postavlja na uradniški nivo.«
Teme
Pomurske lekarne Ivan Zajc Pismo županom

Zadnji komentarji

Viktor hajsinger

2019-06-02 17:46:33


Dragi Vane K. Tegov, da, da. Groza. Tudi ti nisi več rosno mlad, poznaš našo zgodovino, poznaš aktualno politično razpoloženje, odnose v državi, družbi. Poznaš Celje. Poznaš Celjane. Toda, a si pozabil kako so nas vsa leta po vojni nadlegovali politiki, nas poniževali, podcenjevali? V začetku stari, tipa Franc Leskošek - Luka, pozneje malo mlajši potomci predvojnih komunistov, revolucionarjev. Veš, malo sem prestar, da bi pozabil kaj vse so počenjali ti fakini, in to so počenjali desetletja, vse bolj samozavestno, dokler se ni zbudila Evropa in rekla dost vas imamo svinje, komunistične. Celje, delavsko mesto, Gaberje, kvart revežev, izkoriščanih delavcev, je postalo eno najbolj trdih partijskih središč Slovenije. Celje, mesto priseljenih partijskih, udbovskih podtaknjencev iz cele Jugoslavije. Po vojni so nas ustrahovali. Med vojno so ga "za vsak primer" klicali Hanzi, po vojni pa so nas maltretirali. Iz kmečke družine, pošten obrtnik, po vojni potomci ... Upravnik Carine Celje mi je zaupal. Po razpisu so morali vse vloge oddati celjski udbi, ki je po nekaj dneh sporočila koga lahko zaposlijo. Kadrovska komisija je dajala soglasje o tem kdo je primeren za.,.. Pokojni prijatelj Marko, sin polkovnika, zet revolucionarja, mi ni verjel kako me je nadlegovala partija, šele več let po osamosvojitvi je ugotovil, da je ostal brez službe zaradi politike. Kakšno razpoloženje je vladalo konec 80 - tih, postali smo nasmejani, verjeli, da je bog tudi nam namenil dostojno življenje. Krambergerja so nam umorili, Pučnika "uničili", Janšo zapirali in zapirali. Ustanavljali so nove in nove politične stranke, delali zmedo, vmes pa kradli in ropali najino državo, jo spravili na kant Volilno telo je postalo apatično - prav to so hoteli - in nam ZAVLADALI. Pri tem pa so jim, tudi to dobro veš, pomagali najini politični liderjii in naju - nas spravili v položaj današnjega dne

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc obosoja populistično razbijaštvo soboškega župana Jevška