SI
Županovi privilegiranci
O kasti prvorazrednih v mestni občini Murska Sobota
V Fokusu
Aktualno

Torek, 24. oktober 2017 ob 23:13

Odpri galerijo

Aleksander Jevšek

Pred dnevi sem v poznih večernih urah  le za hip ujel  radijsko oddajo, v kateri je bil gost župan soboške mestne občine dr. Aleksander Jevšek. V ušesa mi udarijo njegove vehementno izrečene besede o tem, kako  je skozi policijsko kriminalistično kariero ves čas prisegal na zakonitost in poštenost, in da so te etične  vrednote tudi v ospredju njegovega županovanja. Da zanj ni prvo in drugorazrednih, ker da je župan vseh Sobočanov, da se bori za blagor in napredek vseh.

To je izrekel in se ni ugriznil v jezik? Zakaj bi se, saj  Sobočani še vedno nasedajo na njegove široke nasmehe, na populizem v njegovih nastopih na lokalnih TV in radijskih postajah, na obljube, kaj vse bo storil za občino in občane. Doslej se namreč še nima pohvaliti z ničemer. Ah, saj res, gradi se soboška vzhodna obvoznica, kar nekaj novih krožišč bo zgrajenih, vendar gre za državne in ne občinske projekte. Ah ja, lotil se je prenove dela Trubarjevega drevoreda med soboško graščino in evangeličansko cerkvijo, da bo lahko ob 500 letnici reformacije svečano del ulice dobil ime po Martinu Lutru. Morda sem izpustil še kak meter novih kolesarskih in pešpoti, in ja, postavitev kipov iz zbirke propadle tovarne Mura je pomagal odkupiti iz stečajne mase in jih postaviti na travnate površine ulice Štefana Kovača.

Seveda mu lahko pripišemo še več »uspešno« opravljenih projektov, zlasti na kadrovskem področju. Skorajda sem že pozabil na nekdanjo podžupanjo Jasmino Opec SLS, ki mu je pred tremi leti s svojo podporo v drugem krogu  pomagala do županskega sedeža. Le nekaj mesecev je trajala njegova hvaležnost, potem pa, adijo Jasmina Opec. Oblastna koalicija v mestnem parlamentu SD, SMC, ZL in Desus se je odločila za popolno deratizacijo kadrov, ki so na položaje prišli v času prejšnjega župana Antona Štihca. Higiensko čistilna akcija je zajela vse javne zavode in podjetja v delni ali celotni lasti mestne občine, in to od članov nadzornih svetov, do direktorskih položajev. Še v občinski birtiji so zaposleni »samo naši«.  Jevškove moralne vrednote, ki jih je prinesel iz policijsko kriminalistične kariere, so mirno opazovale, kaj opazovale, po moje so celo sodelovale pri številnih primerih klientelizma, ki kar kliče Štefanecovo KPK. Če si je maloštevilna in šibka opozicija v občinskem parlamentu upala na glas opozoriti na kršitve zakonov, je stopil Jevšek za govornico in gromoglasno izjavil, da njemu, ki je  doktor pravnih ved, nihče ne bo solil pameti o zakonitosti, ker je v Murski Soboti on zakon!

Le en primer, teh pa je res kopica, kako si prvorazredni Sobočani, zbrani v oblastnem omrežju, režejo vse debelejše kose potice. Občinski svetnik SMC Marjan Gujt, sicer lastnik  IT podjetja, je  z veseljem podprl glavnega občinskega kadrovika Srečka Đurova, sicer Jevškovega direktorja občinske uprave, pri imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta  soboškega javnega podjetja Komunala, Matjaža Duriča SD iz Polaničeve Panvite in Marjana Mačka SMC, sicer prvega finančnika soboške splošne bolnišnice. Roka je roko umila tako, da sta tudi ta dva na novo imenovana člana nadzornega sveta poskrbela, da se je realizacija Minicoma Marjana Gujta na račun Komunale od oktobra 2014 do danes povečala za dobrih 151 tisoč evrov (podatek Erar KPK).

Sicer pa, v nočnem radijskem pogovoru je župan Jevšek tudi dejal, da je ljubljanski Zoki njegov prijatelj, pri čemer ni povedal, ali še iz časov, ko je bil on prvi kriminalist slovenske policije, Zoki pa preiskovanec.

Boris Cipot

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 13. Dec 2018 at 19:01

0 ogledov

Evropski utrip: Video pismo Patricije Šulin iz Strasbourga

Thu, 13. Dec 2018 at 16:37

0 ogledov

Celje: Umrl je dr. Ivan Stopar, častni meščan Celja in gradoslovec mednarodnega formata
Včeraj je v Celju  umrl častni meščan Celja dr. Ivan Stopar, ugleden slovenski umetnostni zgodovinar in konservator. Dr. Ivan Stopar je bil priznan, priljubljen in cenjen Celjan. Njegovo delo je prepoznavno tudi širše v Evropi, od ustanovitve Zavoda za spomeniško varstvo v Celju leta 1963, ko je postal njegov prvi ravnatelj, pa je bilo tesno povezano s Celjem. S trdim in vztrajnim delom je organiziral in strokovno utemeljil spomeniškovarstveno službo najprej v celjski regiji, kasneje pa tudi v delu Zasavja in Posavja. Dr. Ivan Stopar je posebno pozornost posvečal gradovom. Utemeljil je kastelologijo kot samostojno vedo in uvedel strokovni termin, ki je danes splošno sprejet. Opredelil je razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem ter opravil topografijo številnih grajskih stavb po Sloveniji. Gradove je slovenski in tuji javnosti predstavil v številnih knjigah, posebej pa je smiselno omeniti reprezentančno izdajo dela Gradovi na Slovenskem, ki je doživela več ponatisov in prevod v več tujih jezikov. Del tega, točneje  njegove monografije,  sem kot predstavnik mesta oziroma član delegacije mesta Celje izročil Lechtenseinskemu škofu  in  njihovem Erbprinzu Aloisu ter predstavnikom mesta Zagreb ob obisku pri njih. Posebno mesto v njegovem delu zaseda Stari grad Celje, ki mu je dr. Stopar ves čas namenjal posebno pozornost. Na novo je opredelil stavbno-zgodovinski razvoj gradu in dolga leta vodil njegovo obnovo. V Knežjem dvorcu je prepoznal enega ključnih srednjeveških fevdalnih objektov v tem delu Evrope in sodeloval pri opredelitvi konservatorskih izhodišč. Kot svetovalec Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, je sodeloval tudi pri obnovitvenih delih. Dr. Ivan Stopar je dobitnik več priznanj in nagrad, med katerimi je leta 1975 za delo v spomeniškovarstveni službi prejel zvezno plaketo Zveze konservatorskih društev Jugoslavije, leta 1992 je prejel Steletovo nagrado Slovenskega konservatorskega društva, leta 1994 zlati grb mesta Celje, leta 2012 pa je postal častni meščan Celja. Bil je tudi častni član Slovenskega konservatorskega društva. Njegov opus in znanje, ki ga je uspel posredovati strokovni javnosti ter mnogokrat tudi laični javnosti na razumljiv in dojemljiv način, ga je delalo velikega obenem preprostega in dostopnega, tako  kot je znal  predstaviti svoje znanstvene dosežke. Zato si tudi zasluži posebno mesto med  znanstveniki, ki je Celje  umestil med pomembne kraje spomeniškovarstvenega, kulturnega in turističnega zemljevida. V Celju, Sloveniji in Evropi je pustil neizbrisen pečat. Dr. Ivan Stopar je zadnje obdobje svojega življenja preživel v Domu Sv. Jožefa, na Jožefovem hribu v Celju. Vane K. Tegov  

Thu, 13. Dec 2018 at 16:24

0 ogledov

Davčne zatajitve in pranje denarja
Na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Maribor, sta RobertMunda, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor inDamjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave na Generalnem finančnemuradu, predstavila potek kriminalistične preiskave suma davčnih zatajitevin suma pranja denarja ter dosedanji predkazenski postopek, ki ga usmerjaOkrožno državno tožilstvo v Mariboru:Varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in EU je ena od temeljnih prioritet dela Policije. Tudi zato je Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v okviru obsežnega predkazenskega postopka izvedel aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Tako  so  na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana in Koper, na podlagi odredb sodišča na 17 naslovih opravili skupno 31 hišnih preiskav poslovnih  prostorov,  stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov, kjer so  iskali  poslovno  dokumentacijo  in  druge  materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Preiskava,  ki  jo  usmerja  Okrožno  državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri  utemeljitve  sumov  storitve  kaznivega  dejanja  Davčne zatajitve v hudodelski  združbi  po 249. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), za katero je predpisana  kazen zapora od 3 do 12 let in kaznivega dejanja Pranja denarja v  hudodelski  združbi  po  245.  členu KZ-1, za katero je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let. V  zvezi  s tem je bilo pridržanih 14 osumljencev, 6 osumljencev pa je bilo včeraj  s  kazensko ovadbo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu.Osumljeni  so  kazniva dejanja izvrševali daljše obdobje na način, da so se združili  v  hudodelsko  združbo,  ki  je  zlorabljala gospodarske družbe z namenom  utaje  DDV  pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav Evropske  unije.  Vsak  član  te  hudodelske  združbe je imel pri tem svojo natančno  vlogo, bodisi pri zagotovitvi ustrezne gospodarske družbe, dobavi blaga,  prevozu blaga, skladiščenju blaga in dostave blaga končnemu kupcu v tujino.  V  ta  namen  so  ponarejali  poslovno  dokumentacijo, s katero so davčnemu  organu dali lažne podatke o dobavah in prodaji tega blaga znotraj Evropske  unije  in pri tem uveljavljali oprostitev plačila davka na dodano vrednost.  T.i. antikorozivna sredstva so po nakupu pri Madžarski družbi izSlovaške  z  lastnimi  cisternami odpeljali najprej na 2 lokaciji na širšem območju  Maribora,  kjer so celotno blago prečrpali v cisterne in mu dodali aditive  oz.  biodiesel,  s  katerim so ta antikorozivna sredstva pridobila lastnosti  pogonskega  goriva  (diesel),  nato  pa so to blago na črno, kot pogonsko  gorivo  diesel  prodali  v  Italijo medtem, ko so Finančni upravi Republike Slovenije z izdelavo ponarejene dokumentacije prikazovali, da naj bi  blago, ki so ga kupili pri gospodarski družbi na Madžarskem, prodali naobmočje Cipra, Bolgarije in Malte. Kriminalisti so ugotovili, da so se kazniva dejanja izvrševala prikrito, z namenom  preslepitve  Finančne uprave Republike Slovenije, v ta namen pa so zlorabljali  gospodarske  družbe,  ki  imajo  vse  lastnosti t.i. slamnatih družb, za direktorje teh družb pa so postavili »slamnate direktorje«. Zato  so  za  dokazovanje  kaznivih dejanj pri preiskavi izvajali prikritepreiskovalne ukrepe. S  temi  kaznivimi  dejanji so se v obdobju 4 let izognili plačilu davka na dodano  vrednost  v skupni višini okoli 3,3 milijona evrov in s tem za istiznesek oškodovali proračun Republike Slovenije. Del te premoženjske koristi so uporabili pri izvrševanju kaznivega dejanja pranja denarja. Pri  izvedbi  vseh operativnih aktivnosti je sodelovalo 64 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Murska Sobota. Kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije Policijske uprave Maribor so v predkazenskem postopku sodelovali tudi s preiskovalci Finančne uprave Republike  Slovenije,  saj  si  policija  na  tem  področju,  zaradi visoke prioritete  ter učinkovitega zbiranja dokazov in pregona vedno prizadeva za sodelovanje   z   vsemi  pristojnimi  nadzornimi  organi  in  institucijami Republike Slovenije. Ob  hišnih  preiskavah  so  prav  tako ugotovili, da so osumljene osebe na krajih,  kjer  so izvrševali kazniva dejanja neustrezno ravnali z nevarnimi snovmi,  saj  niso  upoštevali  nobenih  predpisov o skladiščenju nevarnega blaga,  zato  so  inšpektorji  FURS  izvedli  postopke v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Thu, 13. Dec 2018 at 16:00

0 ogledov

Narodni heroj MIHAJLO /Mehdi Huseynzad vez med slovenskim in azerbajdžanskim narodom
V Spominskem gaju generala Maistra v mariborski četrti Melje sta ob 100 letnici rojstva narodnega heroja MIHAJLA /Mehdi Huseynzada Veleposlaništvo republike Azerbajdžan in Društvo prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana pripravila krajšo spominsko slovesnost. Ob delegaciji Azerbajdžana, ki jo je vodil veleposlanik na Dunaju Galib Israfilov, članov društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana s predsednikom Andrejem Komparo, so se spominske slovesnosti udeležili tudi predstavniki MO Maribor. Delegacija Azerbajdžana je pred spomenik heroja Mihajla položila spominske vence. V krajšem programu je bila zbranim predstavljena življenjska pot Mehdi Huseynzada, ki je padel v boju z nacističnimi vojaki 1944. leta, 1957. leta pa so ga proglasili za heroja SZ. Da je prav heroj Mihajlo tista vez med slovenskim in azerbajdžanskim narodom je dejal veleposlanik Azerbajdžana na Dunaju Galib Israfilov, mariborski podžupan Saša Pelko pa zagotovil, da bo mesto še naprej z vso pozornostjo skrbelo za spomenik heroju Mihajlu. Član Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana Rudi Matjašič pa meni, da bi lahko vezi,ki jih je med narodoma stkal spomin na heroja Mihajla, državi izkoristili za krepitev gospodarskega in drugih obliko sodelovanja.   

Thu, 13. Dec 2018 at 12:54

0 ogledov

Dr. Milan Zver za učinkovitejši boj proti terorizmu
Nedavni napad, ki se je zgodil v Strasbourgu, na enem izmed najbolj množično obiskanih božičnih sejmov v Evropi, je več kot očiten znak, da se morajo tudi evropski politični odločevalci na tovrstne napade odzivati hitro in učinkovito. Eden od takšnih nujno potrebnih korakov k učinkovitemu boju proti terorizmu je tudi poročilo posebnega odbora za boj proti terorizmu, ki je bilo včeraj sprejeto v Evropskem parlamentu, in s katerim se predlaga sprejem več ukrepov za večanje varnosti državljank in državljanov po celotnem evropskem kontinentu. Evropski poslanec dr. Milan Zver pričakuje, da bodo tako Evropska komisija kot tudi države članice naredile vse v smeri, da bodo posameznikom in skupinam onemogočile izvrševanje njihovih terorističnih groženj, obenem pa, da bodo v okviru svoje zakonodaje implementirale ukrepe, ki bodo povečevali varnost vseh državljank in državljanov na evropskem kontinentu. »S sprejemom poročila smo postavili dobre temelje za odločen pristop Evropske unije k različnim terorističnim grožnjam,  s katerimi se soočamo,« je prepričan dr. Milan Zver, ki izpostavlja, da gre več konkretnih priporočil in predlogov poročila v smeri Evrope, ki bo varna za vse državljanke in državljane vseh držav članic. »Predlagamo ukrepe za izmenjavo informacij med nacionalnimi preiskovalnimi in obveščevalnimi organi, za kar bi moral biti zadolžen Europol. Pomembno je, da je izmenjava informacij hitra, učinkovita, brez zastojev. Tako kot teroristi ne poznajo meja, tudi izmenjava informacij o teroristih in potencialnih terorističnih grožnjah, ne sme poznati meja,« je prepričan evropski poslanec.  »Nadalje predlagamo ukrepe, s katerimi bomo blokirali finančne transakcije teroristov in različnih organizacij, ki financirajo terorizem. Evropska unija v tem pogledu nujno potrebuje program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,« ocenjuje dr. Zver. Obenem evropski poslanec izpostavlja ukrepe, s katerimi bi ustrezno pristopili k radikalizaciji in ekstremizmom. »V Evropski uniji bi morali razviti ničelno stopnjo tolerance do ekstremizmov in radikalizmov, vsaka država članica pa bi morala sprejeti niz ukrepov v zvezi z omejevanjem ekstremističnih skupin. V digitalni dobi, v kateri živimo, pa je pomembno spregovoriti tudi o veliki odgovornosti tako tradicionalnih kot tudi družbenih medijev, ki bi morali ustrezno sankcionirati objave, ki napeljujejo ranljive družbene skupine k radikalizaciji in ekstremizmu,« poudarja dr. Zver, ki obenem posebej izpostavlja še ustrezno zaščito žrtev terorističnih napadov in njihovih družin. »Žrtve in družine žrtev terorističnih napadov potrebujejo posebno skrb in zaščito, ne le neposredno po napadih, ki spremenijo njihova življenja, temveč tudi v letih, ki napadu sledijo. Žrtve bi tako vsekakor morale dobiti ustrezno pravno in finančno pomoč,” je prepričan dr. Zver, ki se prav tako strinja z vzpostavitvijo Evropskega koordinacijskega centra za žrtve terorizma.   Evropski poslanec dr. Milan Zver se zavzema tudi za ustanovitev stalnega odbora, ki bi spremljal dogajanja v povezavi z varnostjo držav članic in terorističnimi grožnjami. »Takšen odbor bi še posebej obravnaval občutljive varnostne informacije, ki smo jih obravnavali tudi doslej. Prav na tem dosedanjem dobrem sodelovanju med različnimi organi držav članic in odborom za boj proti terorizmu, temelji predlog o oblikovanju stalnega odbora Evropskega parlamenta,« še poudarja evropski poslanec.

Thu, 13. Dec 2018 at 05:59

0 ogledov

Podelitev nagrade Saharova: »Oleg Sentsov je borec po duši«
Sentsov se slovesne podelitve v Evropskem parlamentu 12. decembra ni mogel udeležiti, saj v Sibiriji služi 20-letno zaporno kazen zaradi obtožb o domnevnem načrtovanju terorističnih dejanj proti ruski »de facto« oblasti na Krimu. V njegovem imenu sta v parlamentu nagrado prevzela sestrična Natalya Kaplan in odvetnik Dmitriy Dinze. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je podelil nagrado, je ob tem povedal: »Oleg Sentsov je bil nominiran zaradi miroljubnega protesta proti nezakoniti ruski okupaciji Krima ter zaradi njegovega poguma in vztrajnosti pri prizadevanjih za spoštovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. To so tudi vrednote, na katerih temelji Evropska unija in vrednote, za katere se, še toliko bolj po včerajšnjem žalostnem napadu, zavzema Evropski parlament.« »Sentsov je zaradi gladovne stavke in pogumne drže postal simbol boja za izpustitev političnih zapornikov v Rusiji in po celem svetu«, je dodal Tajani. Nagrada je podeljena v času resnih trenj med Rusijo in Ukrajino, zato je predsednik parlamenta pozval k umiritvi razmer na Krimu ter ponovno izrazil podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine. Oblasti je pozval k takojšni in brezpogojni izpustitvi Sentsova in ostalih v Rusiji in na Krimu nezakonito pridržanih Ukrajincev. »Nagrada Saharova ni samo nagrada, temveč zaveza. Trdno podpiramo nagrajence in principe, za katere se borijo.« Sestrična Natalya Kaplan je ob prevzemu nagrade doživeto opisala Sentsova dejanja med rusko priključitvijo Krima, ki so bile povod za njegovo aretacijo. V priporu so ga pogosto pretepali in mučili, na koncu pa obsodili za dejanja, ki jih ni nikdar zagrešil. »Ob vsem tem Oleg ostaja močan. Je borec po srcu in oseba, ki nikdar ne obupa.« Opisala je tudi gladovno stavko, s katero si je prizadeval za izpustitev vseh ukrajinskih političnih zapornikov: »V 145 dni trajajoči gladovni stavki na žalost ni bil izpuščen noben politični zapornik. Toda to ne pomeni, da je bila zaman, saj danes prav zaradi tega cel svet govori o ruski represiji. V bistvu je to zmaga.« Govor v plenarni dvorani je zaključila z izjavo Sentsova: »Žal danes ne morem biti z vami, toda čeprav moje besede prebira nekdo drug, jih svet lahko sliši. Beseda je človekovo glavno orožje in včasih, ko mu je odvzeto vse drugo, tudi njegovo edino.« Tajani je ob tem v parlamentu pozdravil tudi predstavnike preostalih finalistov za letošnjo nagrado Saharova, starše prav tako zaprtega Nasserja Zefzafia ter predstavnike enajstih nevladnih organizacij, ki so s svojim delom pomagale pri reševanju življenj v Sredozemlju. Ob 30. obletnici podeljevanja Saharovih nagrad je Tajani poudaril, da nagrade pomenijo »veliko podporo posameznikom in organizacijam iz vsega sveta, ki se kljub ogromnim tveganjem borijo za družbeno pravičnost«. Kar pet dobitnikov nagrade Saharova je pozneje prejelo tudi Nobelovo nagrado za mir. Med njimi sta tudi letošnja Nobelova nagrajenca Dr Denis Mukwege in Nadia Murad. VIDEO PODELITEV NAGRADE SAHAROV: (http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/eu-affairs/20181210STO21403/podelitev-nagrade-saharova-oleg-sentsov-je-borec-po-dusi)

Zadnji komentarji

grizlly

2018-12-07 18:38:28


podpišem

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Županovi privilegiranci