Pred odhodom v tujino nujno poskrbite tudi za zdravstvene listine za tujino.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je brezplačna, lahko naročite na https://www.zzzs.si/tujina

V štirih delovnih dnevih boste prejeli novo kartico, ki velja eno leto.

Opozorilo o veljavnosti evropske kartice
EVROPSKA KARTICA BO IZDANA NAJMANJ ZA 30 DNI IN NAJVEČ ZA 1 LETO, in sicer glede na veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe.

UPOKOJENCEM in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, za PET LET oz. do dopolnjenega 18.leta.

Za začetek veljavnosti EVROPSKE KARTICE se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti je potrebno naročiti novo evropsko kartico.

Evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.