Koprsko startup podjetje Flexyteam je junija 2019 na trg lansiralo prvo slovensko specializirano mobilno aplikacijo za iskanje dela v turistično-gostinski panogi.

V času poletne turistične sezone si bodo letos delodajalci in iskalci zaposlitve lahko pomagali z aplikacijo Flexyteam (https://flexyteam.com/). Gre za prvo slovensko specializirano aplikacijo za povezovanje iskalcev dela in delodajalcev v turistično-gostinski dejavnosti.

Gre za novo orodje, ki iskalce dela in delodajalce na temelju personaliziranih oglasov povezuje na hiter, preprost in pregleden način. Cilj aplikacije je spodbujati delodajalce k nudenju čim boljših pogojev za delo, iskalce dela pa k čim boljšemu opravljanju storitev.

Mobilno aplikacijo je mogoče naložiti brezplačno (Google Play, App Store), namenjena pa je različnim iskalcem dela, od dijakov do upokojencev, od iskalcev prve zaposlitve do tistih, ki se ozirajo za boljšimi priložnostmi. Aplikacija vsebuje vse ključne informacije o delu, obvezen podatek je tudi plačilo, kar dodatno pospeši izbor ponudnikov dela. Integrirana klepetalnica omogoča hitrejšo komunikacijo, v koledarju pa ima deloiskalec zabeležena vsa sodelovanja in strokovna usposabljanja. Po koncu sodelovanja lahko deloiskalec in delodajalec ocenita sodelovanje in delovno izkušnjo, kar prispeva k večji preglednosti na trgu dela.

Aplikacija zajema več kot 400 različnih poklicev in specializacij na devetih področjih dela v turistično-gostinski dejavnosti. Gre za področja kulinarike, strežbe, recepcije, gospodinjstva in vzdrževanja, zdravilišč in velnesa, igralništva, kongresov in ostalih prireditev, turizma in potovanj, trgovine ter vodstva, podpornih služb in svetovanja.

Podjetja bodo za neomejeno uporabo aplikacije in neomejeno število objav oglasov plačevala naročnino, ki bo odvisna od njihove velikosti in pogodbenega razmerja.

Flexyteam je v želji prispevati k promociji poklicev v turistično-gostinski panogi organiziral tudi nagradni natečaj Delaj z veseljem – privšečkaj si nagrado!, s katerim vabi k sodelovanju vse, ki želijo skozi fotografijo ali video posnetek na družbenem omrežju Instagram izraziti tisto, kar imajo pri delu v turizmu in gostinstvu najraje. Kampanja bo trajala do 30. septembra. Fotografije in video posnetki, ki bodo največkrat všečkani, bodo nagrajeni.

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije je minuli teden, tik pred začetkom visoke poletne turistične sezone, sicer znova opozoril na težave v panogi. Najbolj pereče, za katere pričakuje posluh delodajalcev, tudi tistih v državni lasti, so pomanjkanje kadra v panogi, neugoden delovni čas, težki pogoji dela in slaba plača. Med drugim si želi prenove plačnega modela.

Medtem ko po ocenah Zavoda RS za zaposlovanje v panogi primanjkuje več kot 5000 delavcev, od tega največ natakarjev (2289) in kuharjev (1315), je po ocenah sindikata ta številka vsaj še enkrat večja. Veliko delodajalcev namreč delovno silo išče tudi preko agencij, oglasov in posebnih strani na družbenem omrežju Facebook.

Gostinskim delavcem bo aplikacija omogočila hitrejše iskanje prepotrebnega kadra. Vsi ki želite delati v gostinstvu in turizmu morate vsekakor preizkusiti novo specializirano aplikacijo.

Flexyteam je skupnost kreativnih gostinsko-turističnih profesionalcev, ki delujejo v poklicih gostoljubja.

Flexyteam aplikacijo so razvili na podlagi raziskave med deloiskalci in delodajalci.

Raziskava potrjuje:
1. da so generaciji Y in Z bolj ozaveščeni in s strani delodajalca pričakujejo večjo transparentnost, dosledno profesionalnost in strokoven pristop ob podajanju nalog, pojasnil in doseganju skupnih ciljev, 

2. pozitiven image podjetja na trgu kadrov je pomeben element v motivaciji do dela, 

3. in prav tako je fleksibilen delovni čas oz. ravnovesje med delom in prostim časom, 

4. podjetja so uspešnejša v privabljanju in zadrževanju kvalitetnega osebja, če imajo vzpostavljen celosten program uvajanja za nove zaposlene, 

5. prav tako so pomembni neprekinjeni "Blended trainings" za vse zaposlene,

6. poleg stimulativnega plačila se delodajalci diferencirajo glede na incentive programe za zaposlene s katerimi se svojim zaposlenim še posebej zahvalijo za dobro opravljeno delo,

7. najbolj uspešni kadroviki so zadovoljni zaposleni

Flexyteam je definitivno prvo specializirano slovensko mobilno in spletno
kadrovsko orodje v Sloveniji za delo in povezovanje deloiskalcev in delodajalcev v dejavnosti prireditev, gostoljubja in potovanj.

Aplikacija nudi največji nabor poklicev in delovnih mest v poklicih gostoljubja:
Kulinarika,Strežba in trženje v gostinstvu,Recepcija, gospodinjstvo in vzdrževanje v nastanitveni dejavnosti, Zdravilišča in velnes, Igralništvo, Turizem in potovanja, Kongresi, dogodki in ostale prireditve, Vodstvo, podporne službe in svetovanje, Trgovska dejavnost

Povezovanje delodajalcev in deloiskalcev na podlagi ujemajočih se parametrov
Aplikacija Flexyteam deluje tako, da so deloiskalcem vidni le tisti oglasi za delo, ki se ujemajo z njihovim osebnim profilom oz. iskalnimi parametri. 

Prav tako podjetja oz. delodajalci prejmejo prijave za objavljeno delo tistih deloiskalcev, katerih profili se ujemajo z medsebojnimi pričakovanji.

Flexyteam aplikacija je učinkovito kadrovsko orodje, ki v realnem času iskalcem dela omogoča enostaven, hiter in pregleden izbor najboljšega ponudnika za delo.

Delodajalcem omogoča dostop do razpoložljivih kandidatov, katerih profil se ujema z iskanimi parametri iz objavljenega oglasa za delo.