Združenje turističnih kmetij Slovenije vstopa v novo obdobje, saj so zaključili enega večjih digitalnih projektov – prenova spletnega portala www.turisticnekmetije.si, kjer je predstavljena ponudba več kot 300 turističnih kmetij, programi kulinaričnih doživetij na kmetijah ter fotografije in recepti regionalnih jedi.Z vsebinsko in grafično prenovo spletnega mesta www.turisticnekmetije.si  so na Združenju turističnih kmetij Slovenije želeli turistične kmetije približati uporabnikom. Spletni portal je sedaj precej bolj sodoben, ima všečno novo obliko in je prilagojen na vse vrste naprav (računalnik, tablica in pametni telefon). Portal ponuja enostavnejši dostop do vsebin, vsebine so preglednejše, slike so večje, tako da je celoviti izgled bistveno bolj privlačen.

Velik poudarek so dali enostavnejšemu iskanju kmetij in vsebinski predstavitvi posamezne kmetije. 

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997 (4. 11.). Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje že 400 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okrog 2.600 ležišč in 11.800 sedežev.

Po podatkih (marec 2017) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v Sloveniji so kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji v Sloveniji sledeče :

 • 446 izletniških kmetij,
 • 81 vinotočev,
 • 26 osmic,
 • 395 turističnih kmetij z nastanitvijo.


Vse te kmetije imajo skupaj 33.937 sedežev in 4.751 ležišč.

Od ustanovitve leta 1997 dalje skrbi združenje za:

 • skupen nastop turističnih kmetij na trgu,
 • za razvoj ponudbe,
 • informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah,
 • zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju,...

Združenje svojim članom nudi:

 • brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah,
 • mesečno informiranje članov o aktualnem dogajanju,
 • brezplačno predstavitev na sejmih v okviru združenja,
 • cenejše objave v promocijskih materialih združenja,
 • cenejšo objavo na internetu,
 • ugodnejša ali brezplačna usposabljanja (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, komuniciranje z gosti....ipd.).


Dejavnosti promocijskega spleta so v preteklih dvajsetih letih pomembno vplivale na:

 • večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij,
 • boljše zavedanje potrošnikov,
 • boljše poznavanje in večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij
 • ter tako zagotovile 100% večjo zasedenost zmogljivosti v primerjavi z letom 1997.

Vabljeni na podeželje - vrnimo se h koreninam in naravi.