Po podatkih Statističnega urada smo v letu 2017 aktivno potovali.

Slovenske potovalne agencije so v 2017 organizirale potovanja za 600.000 domačih turistov in enodnevne izlete za 248.000 domačih izletnikov.  

Domači turisti so v največjem številu potovali na Hrvaško

Potovalne agencije so v letu 2017 organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 600.000 domačih turistov. 122.000 teh turistov je prenočevalo v Sloveniji, 478.000 pa v tujini. Najpogostejši cilj potovanj domačih turistov v tujino je bila Hrvaška; sledile so, Italija, Grčija, Turčija in druge države.

Domači izletniki so v večjem številu potovali  po Sloveniji

Enodnevnih izletov, ki so jih v 2017 organizirale slovenske potovalne agencije, se je udeležilo skupaj 248.000 domačih izletnikov, od tega se je izletov po Sloveniji udeležilo 133.000, izletov  v tujino pa 116.000 izletnikov (od teh jih je največ potovalo  v Italijo, sledile so Avstrija, Hrvaška in druge države).

Največ tujih turistov so slovenske potovalne agencije pripeljale iz Italije


Slovenske potovalne agencije so v letu 2017 organizirale potovanja tudi za 211.000 tujih turistov; ti so v Sloveniji prenočili povprečno trikrat. Največ tujih turistov so pripeljale iz Italije; sledili so turisti iz ZDA, Nemčije in iz drugih držav.  

Grafikon 1: Domači turisti, ki so jim potovanja organizirale slovenske potovalne agencije, po državah, v katere so potovali najpogosteje, Slovenija, 2017

Grafikon 2: Domači izletniki na enodnevnih izletih v organizaciji slovenskih potovalnih agencij po državah, kamor so potovali, Slovenija, 2017

Grafikon 3: Tuji turisti, ki so jim potovanja organizirale slovenske potovalne agencije, po državah, iz katerih so najpogosteje pripotovali, Slovenija, 2017

Povečano število potovanj nakazuje večjo kupno moč prebivalcev.


"Sreča ni mesto, kamor potujemo, temveč način potovanja."

Torquato Tasso