V poletnih mesecih so bili v UKC Maribor zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Najbolj pereče razmere so še nedavno bile na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično interno medicino, Kliniki za ginekologijo in perinatologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni bilo hlajenih.

 

Ker so menili, da je situacija, s katero so bili soočeni, nesprejemljiva tako s strokovnega kakor tudi etičnega stališča, so že v poletnih mesecih 2018 pozvali javnost za donacijo finančnih sredstev. Do vključno 1. 7. 2019 so na poseben račun, namenjen donatorskim sredstvom za nakup klimatiziranih naprav, zbrali 31.415 EUR. Od tega so 31.000 EUR namenila podjetja ADK, DEM, ELEKTRO MARIBOR, Elrad InternationaL, Em. Tronic, ENERGIJA PLUS, Lumar Ig, MEDITRADE, Meltal Is, MERCK, Metalka Media, Plinarna Maribor, Pošta Slovenije, Tovarna olja Gea, ZAVAROVALNO ZASTOPANJE I.Q. in druga.

 

Za namene pohlajevanja oziroma klimatizacije prostorov na posameznih oddelkih UKC Maribor je bilo v letošnjem letu namenjeno skupno 447.100 EUR (od tega 31.415 EUR s strani donatorjev). Glede na tehnične zahteve posameznega oddelka so se nabavili split sistemi, multi split sistemi in VRV enote, skupno bo po zaključku klimatizacije nameščenih dodatnih 132 notranjih enot. V mesecu juniju sta bili v celoti zaključeni klimatizaciji Oddelka za žilno kirurgijo, kjer je bilo vgrajenih 10 notranjih enot in celotna stavba Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer je bilo nameščenih 34 notranjih enot. V prvi polovici julija bodo zaključene še naslednje klimatizacije:

-          Oddelek za perinatologijo, skupno 57 enot.

-          Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, skupno 22 enot (10. in 11. nadstropje kirurške stolpnice.

- Oddelek za gastroenterologijo, skupno 4 enote.

- Oddelek za intenzivno interno medicino, skupno 4 enote.

 

UKC Maribor predvideva v letu 2020 zaključiti klimatizacijo celotne stolpnice Klinike za kirurgijo, za kar bo na skupno 9-ih etažah potrebna namestitev 110 notranjih enot. Prav tako se predvideva še namestitev 18 notranjih enot na Radiološkem oddelku. Skupaj z manjšimi potrebami posameznih drugih oddelkov in skupnih služb se v letu 2020 predvideva nabava skupno približno 143 notranjih enot. Za vse investicije bo, kot ocenjujemo, potrebnih približno 450.000 EUR. Investicija bo uvrščena v finančni načrt za leto 2020.

 

Posebno težavo predstavlja tudi zagotavljanje hlajenja OP bloka v kirurški stolpnici z dvema hladilnima agregatoma, od katerih je eden star že 23 let. V zadnjih letih se zaradi dotrajanosti pojavlja vedno več okvar na teh agregatih, zaradi česar v času okvare, ko so hkrati prisotne še visoke zunanje temperature, v operacijskih dvoranah ni mogoče zagotoviti ustrezne temperature za izvajanje kirurških posegov. V teh primerih je potrebno določene operacije celo odpovedati. Za izboljšanje navedenega stanja smo februarja 2019 na Ministrstvo za zdravje RS poslali investicijsko dokumentacijo DIIP z naslovom »Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor«, da bi za sofinanciranje investicije pridobili sredstva. Skupna vrednost investicije za zamenjavo dveh hladilnih agregatov in treh novih hladilnih stolpov znaša 1.595.104 EUR, pri čemer je predvidena udeležba države v višini 1.243.401 EUR, medtem ko bi 351.703 EUR zagotovil UKC Maribor sam. Zaenkrat s strani države še nismo dobili pozitivnega odgovora.

Iniciativni odbor za zbiranje donacij UKC Maribor – vrhunska medicinska oprema za naše paciente

Ker si pacienti zaslužijo vrhunske in varne storitve na področju hospitalne in specialistične ambulantne medicinske ter negovalne dejavnosti, si v prihodnje prizadevajo izvesti še več tovrstnih projektov s pomočjo tako donacijskih sredstev, kakor svojih finančnih virov. Ker finančna situacija ne omogoča nakupa vse potrebne medicinske opreme in aparatur so na pobudo strokovnega direktorja UKC Maribor, prof. Vogrina in direktorja podjetja Lumar, g. Marka Lukića ustanovili iniciativni odbor za zbiranje donacij UKC Maribor. Odbor si bo trajno prizadeval k izboljšanju razmer v UKC Maribor in posledično nabavi tako nujno potrebne opreme in aparatov, kakor aparatov vrhunske tehnologije, ki omogočajo najsodobnejše metode zdravljena in obravnave pacientov SV Slovenije.

 

Skupaj za boljše respiratorno zdravje pediatričnih bolnikov

Prvi korak sicer trajnega projekta, je donacijska akcija “Skupaj za boljše respiratorno zdravje pediatričnih bolnikov”, s katero apeliramo na zbiranje sredstev za nov otroški ventilator z vgrajeno najnovejšo tehnologijo za nadzor stanja pljuč.


Marko Lukić (Iniciativni odbor, direktor Lumar): »Ob lanski podelitvi zahval za donacije namenjene nakupu klimatskih naprav v UKC Maribor, so predstavniki bolnice predstavili nevzdržne razmere na posameznih oddelkih in področjih dela. Omenjeno je pripeljalo do pobude, da ustanovimo iniciativni odbor, katerega cilj bo sistemsko in trajno zbiranje sredstev za UKC Maribor. S tem namenom želimo pozvati in vključiti lokalno gospodarstvo, podjetnike, znane osebe ter posameznike, da se nam pri teh prizadevanjih priključijo. Zavedamo se, da preko raznih dajatev tekom leta že prispevamo v zdravstveno blagajno, vendar je stanje žal takšno, da moramo sami prevzeti pobudo in pomagati. V želji, da bi ideja vzklila, smo se povezali s časnikom Večer, ki bo v sklopu prireditve Podravsko podjetje leta v mesecu oktobru pripravil predstavitev iniciative, ter napovedal novo kategorijo pri izboru najboljših podravskih podjetij. Prav je namreč, da prerasemo stroge okvirje bilančnih podatkov in damo težo in pomen tudi tistim, ki velikokrat v ozadju skrbijo za dobrobit v okolju v katerem delujejo.«

 

Luka Šulić (2Cellos): »V tem mestu sem se rodil, tukaj tudi živim. Kot Mariborčanu se mi zdi pomembno, da smo tudi v tem delu Slovenije deležni enako dobre medicinske oskrbe kot v drugih bolnišnicah. Zato sem z veseljem kot ambasador pristopil k pobudi gospoda Lukića, s katero želimo na dolgi rok pomagati pri zbiranju sredstev za UKC Maribor, ki bodo omogočala nakup opreme, ki je ključna za kakovostno zdravljenje in oskrbo pacientov.«

 

Marcos Tavares (kapetan NK Maribor): »Tudi sam imam otroke in sem hvaležen da so zdravi. Vem, da vsi otroci in njihovi starši nimajo te sreče. Če se le da, zmeraj pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč. Maribor je dal ogromno meni in moji družini in želim mestu nekaj vrniti. Tudi zaradi tega sem se odzval povabilu gospoda Vogrina. Skozi celotno kariero se trudim biti vzor drugim. Tako na igrišču kot izven njega. Želim si, da bi bilo ljudem mar za druge ljudi in da bi imeli vsi otroci možnost, da dobijo zdravljenje na najvišjem možnem nivoju. V čast mi je, da sem postal ambasador tega projekta in verjamem, da bodo ljudje ter podjetja stopili skupaj in da bodo v UKC Maribor dobili opremo katero potrebujejo.« 

 

Z novo aparaturo, katere vrednost znaša 54.748 EUR, bo poleg pomoči pri dihanju otrokom s potrebo po umetnem predihavanju možno kontinuirano spremljanje stanja pljuč in ventilacije, torej nadzor stanja pljuč v realnem času ter s tem v primeru pomembnih odstopov takojšnje ukrepanje in zdravljenje. Z aparaturo bo možen tudi nov zagon raziskovalnega dela. 

 

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med. (Predstojnica Klinike za pediatrijo):

»Enota za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo je polivalentna enota za intenzivno zdravljenje otrok za območje severovzhodne Slovenije. Kot edina enota v Sloveniji je namenjena zdravljenju najtežje bolnih otrok v širokem starostnem razponu, od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. Med najhuje bolnimi otroki in novorojenci največji delež predstavljajo prav bolniki z boleznimi pljuč, ki potrebujejo respiratorsko zdravljenje. Vsako leto jih na enoti zdravijo okoli 90. Najmlajši bolniki se rodijo že pred 24. tednom, nekateri tehtajo le slabih 500 g in zaradi visoko strokovnega dela in ustrezne tehnološke podpore tudi preživijo.

 

Značilnost bolezni pljuč je patološka heterogenost pljučnih volumnov, ki je pomemben dejavnik tveganja za poškodbo pljuč in kasnejše kronične posledice. Obposteljno spremljanje pljučnih volumnov v realnem času je velik izziv, predvsem pri dojenčkih. Dosedanje možnosti spremljanja so bile predvsem statične preiskavne metode, ki so povezane z omejeno, enkratno, trenutno informacijo o stanju in s sevanjem. Električna impedančna tomografija (EIT) pri odraslih je bila prepoznana kot ena najbolj obetavnih pljučnih tehnologij. Uporabo pri novorojenčkih in majhnih otrocih so v veliki meri onemogočali neustrezne površinske elektrode in neprimerni modeli rekonstrukcije slike, ki so temeljili na podatkih pri odraslih. Raziskovalci so pred kratkim razvili EIT sistem z uporabo enojnega elektrodnega pasu in segmentnega, na principu CT temelječega prikaza slike, kar je omogočilo razvoj in uporabo metode tudi pri majhnih otrocih.

 

V Sloveniji te tehnologije na neonatalnih in otroških oddelkih še ni, jo pa že imajo na dveh odraslih intenzivnih enotah, kjer se je pričela uporabljati najprej. Metoda je obetaven dodatni pripomoček za diagnosticiranje in spremljanje stanja pljuč in bolezni tudi pri majhnih otrocih in novorojenčkih. Njena uporaba torej prinaša izboljšanje diagnosticiranja in zdravljenja naših najmanjših in hudo bolnih bolnikov in takojšnje ukrepanje brez dodatnega škodljivega vpliva na zdravje. Uporabna je tudi za zagon znanstveno-raziskovalnega dela, ki je nujno tudi v intenzivnih enotah. Z donacijsko akcijo, namenjeno nakupu najnovejše naprave za spremljanje stanja pljuč, bo enota pridobila dodatno respiratorsko mesto, z možnostjo nepretrganega spremljanja ventilacije in takojšnjega zdravljenja, kar bo velik doprinos k zdravljenju naših otrok. Skupaj prispevajmo k boljšemu respiratornemu zdravju najhuje bolnih otrok!«  

 

S to akcijo pa projekta seveda ne zaključujemo, le-ta je namreč trajen. Po nabavi otroškega ventilatorja za nadzor stanja pljuč imamo v načrtu že naslednji korak –  Sistem za robotsko asistirane operacije. V zadnjih nekaj letih se je robotska kirurgija dokončno uveljavila tako na urološkem področju, kot na področju abdominalne kirurgije, torakalne kirurgije, onkološke kirurgije, ginekologije itd. Robotski sistem zaradi enostavne uporabe natančnih inštrumentov ter zaradi izboljšane vidljivosti omogoča izvajanje najzapletenejših kirurških posegov skozi majhne reze na telesu. Prednosti so tako manjša rana, zmanjšane bolečine in izguba krvi, krajša rehabilitacija, skrajšan čas operacije idr. Minimalno invazivna kirurgija s pomočjo robotske kirurgije je nujna za vsako terciarno ustanovo, saj lahko le tako ponudimo najboljšo kirurgijo za naše bolnike.

 

Donacije se lahko nakažejo na podračuna UKC Maribor številka: SI56 0110 0603 0278 185 s sklicevanjem na številko: SI00 11061-8001-0002. Za pripravo donatorske pogodbe prosimo, da se pokliče na telefonski številki 02/321 26 95 ali 02/321 26 12, oziroma se piše na elektronski naslov donacije@ukc-mb.si.