Praznujmo skupaj. 100 let Narodne galerije- fotografska razstava detajlov umetnin iz zbirke Narodne galerije na Jakopičevem sprehajališču

 

Na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli si boste od 4. avgusta 2018 do 4. novembra 2018 lahko ogledali fotografsko razstavo umetnin iz zbirke Narodne galerije.

 

Za kulturno ustanovo je stoletnica mejnik, vreden posebne pozornosti, še zlasti, če je v svojem neprekinjenem delovanju preživela več političnih režimov in srečno prestala tudi vojne razmere.

 

Rojstni datum Društva Narodna galerija je 18. september 1918, ko je bil sklican ustanovni občni zbor. Začelo se je brez umetnostnega fonda in brez razstavnih prostorov. Narodna ozaveščenost je pripomogla k oblikovanju ustanove, ki je prevzela mestno umetnostno zbirko in jo, dopolnjeno s prvimi nakupi, marca 1920 slovesno odprla v ljubljanski Kresiji. Novembra 1925 je Društvo dobilo v uporabo večji del prostorov v Narodnem domu, prva stalna razstava je bila postavljena leta 1933. Društvo Narodna galerija so avgusta 1945 z državnim dekretom razpustili, s 1. junijem 1946 pa je bila z državno uredbo ustanovljena Narodna galerija kot državna ustanova. Leta 1994 je bilo dograjeno novo krilo Narodne galerije, leta 2001 še steklena avla, ki je povezala oba obstoječa dela, sledila je celovita prenova najstarejšega dela, ki seje zaključila z odprtjem nove Stalne zbirke v začetku leta 2016.

 

Narodna galerija, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne inštitucije za likovno umetnost minulih obdobij in je zakladnica slovenske likovne umetnosti. Poletje, Kofetarica, Pred lovom, Macesen, Sejalec so le nekatere od najbolj priljubljenih umetnin v novi stalni zbirki, ki vključuje več kot 600 umetnin od srednjega veka do konca 20. stoletja.

 

Na Jakopičevem sprehajališču so razstavljeni detajli umetnin iz njene stalne zbirke. V njih bodo obiskovalci prepoznali stvaritve naših umetnikov ter pomen biti del slovenske skupnosti, biti soudeležen v njenih srečnih in manj srečnih dneh s tisto ustvarjalno voljo, ki je Narodno galerijo privedla v življenje. 

Vabljeni na kulturno obarvan sprehod po Jakopičevem sprehajališču vse do 4.11.2018.