RADEČE - V Prevzgojnem domu Radeče skrbijo za prestopnike med 14. in 23. letom. Kraj s tem živi že 65 let. Ko je obstajala verjetnost, da bi zaradi vračila poslopja prejšnjim lastnicam prevzgojni dom zaprli, so se Radečani uprli. Povezanost ustanove s krajem kažejo z raznimi prireditvami, med drugim z dnevom odprtih vrat.