ŠENTJERNEJ - V občini Šentjernej se ta čas soočajo kar z dvema perečima okoljskima težavama – smradom z odlagališča Cerod in pepelom  na šentjernejskem polju. Na zadnji občinski seji je Zlatko Resman iz Regionalne okoljevarstvene organizacije svetnike seznanil s poročilom o sanaciji nekdanje gramozne jame ob cesti Šentjernej–Zameško. Nimajo namreč še odgovora, kako škodljivi za zdravje občanov je vgrajeni material - elektrofiltrski pepel iz krškega Vipapa.