Novo in boljše

OddajSrečko Prislan, dne 2019-09-07 ob 14:35:09

Si resnično želimo živeti boljše !?

Kako ustvarjamo skupaj potrebne pogoje za pozitivne spremembe?

Vsako bitje in vsak človek ima časa od rojstva do smrti, da živi takšno življenje, kot ga želi v skladu z »bionomijo« ali osnovnimi naravnimi zakonitostmi življenja! Zakaj človek ta čas porabi ali kako živi vsak trenutek, pa je le delno odvisno tudi od njega.

Kdor si želi pozitivne spremembe mora pričeti na sebi, ne pri sosedu, ali čakati in pričakovati to od drugih!

Žal je res, da večina čaka in je pasivna ter vidi le materialne spremembe ali materialne dobrine, ki so sicer nuja za življenje, vendar brez duše - ni življenja !

Človek v sebi nima samo materialne komponente, ampak tudi nematerialno ali dušo in ko ta duša zapusti svoje človeško telo, to postane truplo in v njemu ni več življenja!

A ja, kaj pa zdaj, je kaj več časa za razmislek in spremembe tudi svojega obnašanja in ravnanja ter tiste nematerialne vsebine, ki nimajo nič z materialnim svetom, pa vendar obstajajo in so prav tako nuja za življenje!

Vse okoli nas se vsak trenutek spreminja, ne glede na to ali mi to hočemo ali nočemo!

Vsak trenutek je enkraten in neponovljiv, zato ga je vredno spoštovati in živeti!

Dejansko brez sprememb sploh ni življenja, zato je od vsakega človeka odvisno ali to opazi in sodeluje pri spremembah ali pa nemo spremlja oz. spi in sanja, namesto, da živi svoje sanje!

Večina ljudi celo življenje životari ravno za to, ker nima časa zase in sočloveka ter vse ostalo, kar jih obdaja in je pomembno za življenje.

Modri ljudje pravijo, da najpomembnejše stvari in vsebine za življenj ni mogoče kupiti ali prodati, kajti teh je preveč ali pa jih sploh ne poznamo (ker jih ne vidimo in slišimo), zato jih tudi prodati in kupiti ne moremo!

Danes so potrebne radikalne spremembe v razmišljanju in obnašanju človeka, saj je človek sestavina vsega kar obstaja, zato si nič ne more in ne sme podrejati (ali celo zlorabljati), temveč živeti z vsem v sožitju.

V obstoječem dominantnem družbenem sistemu so katastrofalne napake, zato človek zavestno ruši ravnovesje med nematerialnim (duhovnim) in materialnim svetom v škodo prvega, kar vodi v njegov samomor ali samouničenje!

Osnovna katastrofalna napaka pri človeku je, da vlaga max. v tehnološki razvoj in min. v duhovni razvoj ali razvoj zavesti človeka. Prav to pa ruši univerzalno naravno dinamično ravnovesje in uničuje osnovne pogoje za življenje, ki nam jih nudi narava z vsemi dobrinam, saj so le te za zdravo življenje nujno potrebne!

Glavni krivec ali napaka, da se nam to dogaja, pa je obstoječi zločinski družben sistem pod okriljem največjih oblastnih institucij zla in to sta država in cerkev, ki na silo človeku vsiljujeta obstoječi način življenja s pravnim sistemom (pod pojmom pravne države - družben sistem in cerkev s cerkvenim ali kanonskim pravom).

Obe instituciji sta dejansko instituciji zla, saj vsiljujeta, ali si s silo formalne avtoritete in subjektivnim pravom sistemsko podrejata človeka ter blokirata njegov duhovni razvoj in razvoj kolektivne zavesti človeške skupnosti.

Iz navedenih dejstev je rešitev za človeka in življenje na zemlji le radikalna sprememba ali odprava formalne avtoritete (hirarhije z neposredno demokracijo) in razvoj zavesti človeka na objektivnem pravu na katerem poteka evolucija razvoja v naravi sami ter vzdržuje sožitje ali univerzalno naravno dinamično ravnovesje!

Po naravnih zakonih življenja ni sožitja brez ravnovesja (evolucije), brez ravnovesja (sožitje materialnega in nematerialnega ali duhovnega sveta) pa so vsi procesi razvoja sistemsko usmerjeni k entropiji ali razpadu (ločevanju), namesto sinergiji ali sodelovanju.

Glavni razlog vsega zla na zemlji sta instituciji zla, ki s silo in nasiljem vzdržujeta pogoje za razvoj nemorale in stopnjevanja nasilja, saj sistemsko blokirata razvoja zavesti človeka na osnovi svobodne volje in ustvarjalnega sodelovanja.

Prav to je osnovni razlog, da nov družben sistem neposredne demokracije Bio-humanizem odpravlja klasično razredno družbeno ureditev in ustvarja pogoje za razvoj brezrazredne družbe ali nove organizirane skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Največ lahko vsakdo prispeva k svojemu razvoju zavesti (in osebnem zadovoljstvu ter kolektivni ali skupni zavesti), če tvorno sodeluje pri uvedbi novega družbenega sistema Bio-humanizma in soustvarja pogoje za novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi po meri svobodnega delovnega in poštenega človeka!  

Če ste za novo in boljše ter želite pri tem tvorno sodelovati, potem ne čakajte na jutri in pričnite aktivno živeti in delovati danes za pozitivne spremembe pri sebi in sodelujte le z delovnimi in poštenimi ljudmi, ki oblikujemo in tvorimo novo skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi – Slovenijo!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 


profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
10
Srečko Prislan
0
Nov 10, 2019
Zakaj je nujno potreben nov družben sistem Bio-humanizem lahko razberete in vidite tudi sami na primeru drugih držav, ki so vključene v krajo ali mednarodno ropanje delovnih, poštenih in ustvarjalnih ljudi!

https://www.facebook.com/Dostajebilo/videos/370232400362801/

Dosta je bilo - Evo kako je Srbija pala u dužničko ropstvo bankarskog kartela | Facebook

📢🆕 Suverene zemlje, poput Kine 🇨🇳, same štampaju svoj novac, i to svake godine više od prethodne kako bi rastao BDP. Dob
#10
Srečko Prislan
0
Oct 29, 2019
Pozdravljen!

Osnovni problem je obstoječi sistem razredne družbe (oblast odtujena od ljudi) in klasičen hirarhični družben sistem z nemoralnimi (ali negativnimi) moralno-etičnim vrednotami, ki so formalno utemeljene na egoizmu človeka in ta s formalno zakonodajo ali pravnim sistemom oz. redom je varovan z represivnim aparatom (od vojske,..... do sodišča), ki človeka psihično in fizično ubija, saj daje formalni sistem legalno pravico izkoriščati in celo ubijati nedolžne ljudi ali lasten narod.

Demokratičnost in humanost ali pravična družbena ureditev se ocenjuje ali presoja po stopnji vključevanja ljudi v upravljanje z državo ali nacionalno skupnostjo ter varovanju človekovih pravic.

In prav po teh kriterijih je bila bivša država na mnogo višjem nivoju, kar pomeni da je bila (preko samoupravljanja) v bivši državi bolj demokratična družbena ureditev, kot jo imamo danes in tudi boljši oz. bolj pravičen družbeni sistem, ki ni dopuščal takšnega nasilja in izkoriščanja ljudi, kot ga poznamo danes v obstoječem družbenem sistemu!

Ni problem humanizem ali človek, temveč formalni družbeni sistem utemeljen na negativnih moralno-etičnih vrednotah!

Če so te škodljive za skupnost (ali v korist manjšine na škodo večine, kot je to danes v celem svetu), potem se negativne vrednote stopnjujejo (povečuje kriminal, korupcija, nasilje,.....legalizira zločine), zato je življenje večine ljudi vedno težje in bolj ogroženo, saj se konflikt med družbenimi skupinami stopnjuje.

Ni osnovi problem človeka ali človeške skupnosti na zemlji večanje materialnih dobrin ali akumulacija materialnega bogastva in nepravična delitev, temveč akumulacija egoizma (ali pohlepa) človeka, ki ga povzroča formalni sistem, saj se le-ta stopnjuje iz povzroča vedno hujše posledice za življenja vseh na zemlji, ne le za človeka, ampak uničuje naravne dobrine, ki predstavljajo temelj za življenje vseh bitij na planetu zemlja!

Kako nov družben sistem Bio-humanizhem vključuje vrednote humanizma, kot enega od dveh osnovnih temeljev na katerih je grajen ter o mogoča aktiviranje radikalnih pozitivnih družbenih sprememb, več na linku spodaj!

Humanizem je rešitev za človeka in celotno človeško skupnost s praktičnega in filozofskega stališča, saj omogoča udejanjanje prave neposredne demokracije v neposredni praksi!

www.publishwall.si/sprislan/post/478534/humanizem
#9
Srečko Prislan
0
Oct 22, 2019
Spoštovani,

Slovenija lahko postane resnično prva v svetu, ki bo uvedla nov družbeni sistem Bio-humanizem po meri delovnih in poštenih ljudi in s tem sebi in človeštvu postavila temlje nove civilizacije!

S takšnim dejanjem bomo Slovenci za vedno postali zapisani v zgodovino človeštva, kot majhen, vendar najbolj ponosen in kulturen narod, ki je izvedel največjo revolucijo vseh časov ter sebi in drugim zagotovil osnovne pogoje za vsestranski napredek človeštva ter novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2417533351657901&id=118553314889261

RTVSLO.si - Šport - Zdravljica tisočerih grl pred tekmo s Poljsko | Facebook

Nepozabno! Zdravljica, o kateri zdaj govori že vsa Evropa #EuroVolleyM - naša himna brez glasbene spremljave, samo v iz
#8
Srečko Prislan
0
Oct 21, 2019
Spoštovani!

Odločitev za spremembo in uvedbo novega družbenega sistema v katerem boš enakopravno sodeloval pri sooblikovanju in odločanju za vse - je tvoja odločitev za boljše življenje!

"Ko spremenimo družben sistem se spremenijo tudi pogoji življenja in odnosi med ljudmi! In če si želimo boljše živeti se moramo primarno spremeniti mi (ne več podpirati zločinski sistem razredne družbe), zato se moramo politično aktivirati vsi, kajti to je v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu pravica in dolžnost vseh ljudi."

Ko bomo politiko in odločitve oblikovali ljudje, bomo ustvarili prave pogoje za zdravo in srečno življenje vseh in dokler bomo to prepuščali le političnim strankam in mafiji na oblasti - bo vedno slabše!

Le tisti, ki nase prevzame tudi politično odgovornost in soodloča, soustvarja tudi pogoje za osebno svobodo in lahko postane svoboden človek, ki oblikuje z drugimi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi.

Borba za oblast

Kaj je cilj borbe za oblast?
#7
Srečko Prislan
0
Oct 17, 2019
Ja spoštovani prijatelji,

a vi res mislite, da se da živeti danes in jutri od tistega, kar se je slabega ali dobrega dogajalo v preteklosti?

Kdaj boste dojeli da živimo v sedanjosti in kar danes storimo tako tudi živimo in bomo živeli tudi jutri, kajti včeraj bo tej uri je bilo danes in jutri ob tej uri bo spet danes!

Če ste to dojeli, potem boste tudi to, da je samo nov družben sistem lahko boljši ali slabši od sedanjega - brez sprememb pa je in bo vsak dan slabše!

Dokler boste obsedeni z levico in desnico, se ne čudite, da ste žrtve umetne manipulacije in trpite za ideološki sindrom svojih zablod in vere v svoj ego.

Zakaj hudiča so stari modreci govorili: "Če bi bil vedeš, ne bi bil revež!"

Zakaj je nov družben sistem Bio-humanizem boljši od socializma in kapitalizma, se prepričajte sami? Seveda, če si želite boljše življenja, ne le zase, temveč tudi svojim sinovom in hčeram ter vnukom boljše in srečno življenje v prihodnosti!
#6
Srečko Prislan
0
Oct 17, 2019
Spoštovani!

Vsako težavo ali problem je mogoče odpraviti le, če človek ima pogum, znanje in voljo ter napravi vse kar je potrebno za pozitivno spremembo, ki se prične pri njem, ne pri sosedu!

Nov družben sistem Bio-humanizem ni pripravljen za to, da rešuje probleme in težave človeka, temveč za to, da se ustvarjajo boljši pogoji za delo in življenje vseh!
#5
Srečko Prislan
0
Oct 17, 2019
Vsem prijateljem povem jasno in razumljivo!

Star sistem se najbolj učinkovito menja z novim, zato je potrebno uveljavljati novega! Če porušimo star sistem, potem smo izgubili vse, kajti skupnost brez sistema ne obstaja.

Samo nov sistem lahko menja starega, zato starega ni potrebno rušiti, kajti nov mora biti boljši od starega in slabega. Vsak človek si želi na boljše ne slabše!

Nikoli ni vse staro slabo, zato se novo vedno gradi na tistem starem, kar je dobro in odpravi s spremembami ali z novim tisto, kar je slabo! To je bila osnovna napaka ob osamosvojitvi Slovenije l. 91!

Če se menjajo osnovne vrednote nekega družbenega sistema, gre za nov sistem, vendar ponavljam, nikoli ni v starem vse slabo, zato je smotrno staro dobro, ki je kompatibilno z novim ohraniti tako dolgo, dokler ne ovira nadaljnji pozitivni razvoj ali napredek!  

V naravi se nikoli ne dogajajo sprememb ena silo, saj potekajo vsak trenutek (evolucija). Je pa nedvomno dokazano, da vsaka sprememba na silo ustvarja odpor in žrtve ter se vedno povzroča več škode, kot koristi!

Vsak naj si pri sebi odgovori ali si sam želiš spremembo s katero ga nekdo sili v to, kar si ne želiš in to ni tvoja svobodna volja (se seveda temu upiraš in braniš)!

Vse se da po mirni poti, le potrebno je imeti pogum, zanje in voljo, brez tega - pa res ne gre!!!
#4
Srečko Prislan
0
Oct 16, 2019
Zdravo prijatelja, imata oba prav, le to neupoštevata, da smo tudi v SFRJ imeli oblast in to je primarno imela edina politična stranka KPJ ali ZKJ in ta je tudi v sistem vladanja (ali upravljanja) države vključila preko samoupravljanja ljudi z razvojem oblik neposredne demokracije, zato je bila v SFRJ do sedaj najbolj demokratična skupnost na svetu.

Je pa dejstvo, da je bistvo vsake politične stranke oblast in privilegiji vladanja!

Prav to je bilo usodno za razpad SFRJ, ker je partija po smrti Tita postala izključno partija za oblast in privlegije, zato je pričela rušiti sistem samoupravlja in krepiti svojo vlogo na vseh vodilnih položajih tudi v gospodarstvu. Prišlo do sinteze birokracije in tehnokracije ki je uzurpirala vso oblast v adminstraciji in gospodarstvu. Prevladal je politični interes karijeristov v gospodarstvu in ti so s karijeristi v birokraciji preko partije pričeli oblikovati enotno oblastno strukturo, ki je pripravila načrtno likvidacijo samoupravljanja in prevzela absolutni monopol oblasti.

Posledica je bila politična kriza, ki je povzročila ekonomsko in tako podlago za več partijski sistem. Večpartijski sistem pa je podlaga za parlamantarno (ali le politično) demokracijo, ki je temelj kapitalističnega sistema in to je bilo storilo z denacionalizacijo in privatizacijo ter z novo ustavo.

Tako je partija, zaradi nesposobnosti (negativne kadrovske selekcije) s tranzicijo sistemsko likvidirala star socialistični sistem in uvedla kapitalizem ali razredno družbo privilegirancev in diktatuto kapitala z
legalno krajo družbenega premoženja.

Obstoječi sistem povsod v svetu enako ali podobno funkcionira, saj je pravni sistem utemeljen na privatni lastnini in razredni družbi s parlamentarno strankokracijo v funkciji diktature kapitala in spoštovanja formalne avtoritete!

Obstoječi družbeni sistem ni mogoče menjati v navedenih temeljih sistema, zato ni možna potrebna sprememba znatraj sistema, ampak "out of the box" in z uveljavitvijo novega družbenega sistema Bio-humanizem (neposredne demokracije).

Ta bi ponovno povezal vse narode bivše države in dal novo paradigmo neuvrščenim.

Če želite sodelovati pri pozitivnih spremembah se zanimajte za nov družbeni sistem in nehajte zapravljati čas s tistim, ki nimajo znanja niti želje za radikalno spremembo sistema iz negativnega (razrednega) v pozitivni (brezrazreni) sistem oz. iz parlamentarne v neposredno demokracijo!

Tega ne učijo v šoli ali podpira obstoječi sistem, zato so proti takšni spremembi vse formalne strukture in institucije obstoječega sistema.
#3
Srečko Prislan
0
Oct 05, 2019
Prava pot in prave rešitve iz obstoječe krize je boljši sistem!

Slovenija je sestavni del globalne krize, ki je hkrati tudi okoljska in kriza vrednot, predvsem pa je kriza sedanje svetovne ureditve in dolgoročne usmeritve razvoja globalnega človeštva.

Seveda težave niso samo ekonomske narave. Tudi krivda zanje ni samo naša. Na evropski ravni išče rešitve Evropska unija, v svetovnem merilu morda edina večja združba z nekoliko globljim uvidom. A to ne odvezuje nas, državljanov Slovenije, od dolžnosti, da iščemo rešitve tudi doma!

In kje naj primarno iščemo odgovore in rešitve za krizo?

»Odgovore na krizo pri nas in v svetu išče ves svet, vendar rešitve za krizo in nadaljnji razvojni proces v Sloveniji in svetu ne moremo pričakovati od tistih, ki so krizo povzročili.

Pravo pot v boljšo in bolj pravično prihodnost za vse, še naprej vztrajno in (ne)premagljivo, blokira kratkovidna, neumna in pogubna sebičnost.

Ta je vtkana v zasnovo ali temelje obstoječega družbenega sistem - kapitalizma, zato prave rešitve ni in ne more biti brez radikalne spremembe obstoječega družbenega sistema v smeri bolj demokratične in humane družbe.

V Sloveniji obstajajo vsi pogoji za pravo pot ali pot v resnično (neposredno) demokracijo, ko bomo iz države, kot najvišje oblike vladanja manjšine nad večino, pričeli uveljavljati in uresničevati novo svobodno družbeno skupnost!

Ta je grajena na soupravljanju in novih pozitivnih humanih družbenih vrednotah, ki temeljijo na osebni odgovornosti, sožitju bivanja, medsebojnem spoštovanju, ustvarjalnem sodelovanju in univerzalnem naravnem dinamičnem ravnovesju.

Pravo pot in prave rešitve (spoznanje lastnih napak) bomo našli le, če jih pričnemo iskreno iskati tam kjer so nam najbližje - pri sebi.

To se bo pričelo dogajati takoj, ko bomo zavestno spoznavali svoje zmote in zablode, ki nam jih vsiljujejo (preko ideologije - tehnologije) drugi in se odločili za novo skupno pot, ki bo spoštovala dostojanstvo človeka in krepila družbeno skupnost, kot tisto obliko sobivanja v kateri osebna odgovornost ne pomeni le skrb zase, temveč tudi polno odgovornost in skrb za sočloveka in naše skupno naravno okolje.«
#2
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-09-07 14:35:09 (Sep 07, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj