Razvoj zavesti

OddajSrečko Prislan, dne 2019-09-07 ob 14:18:10

 Le ponosen človek hodi z dvigneno glavo!

Če želimo biti ponosen narod, potem moramo najprej najti svojo pravo pot, 

Spoštovani!

Ne bi bilo slabo, ko bi moralno in intelektualno zreli ljudje v Sloveniji prenehali z ocenjevanjem kaj je in kaj bi bilo, če bi bilo, ampak pričeli s tistim kar lahko in to je mobilizacija kreativnih ustvarjalnih potencialov ter njihovo povezovanje in sodelovanje na novi paradigmi ali družbenem sistemu neposredne demokracije Bio-humanizmu!

Ponosen človek ni zaradi samohvale ali nacionalne pripadnosti, temveč zaradi pozitivnih rezultatov, ki se manifestirajo, kot posledica pozitivno moralno-etičnih vrednot, ki predstavljajo trdno voljo, pogum in znanje ustvarjati splošno dobro za zadovoljstvo in srečo vsakega človeka.

Srečen in zadovoljen človek je le tisti, ki si zastavi napredne cilje razvoja, aktivira vse svoje ustvarjalne potenciale ter dosega rezultate v skladu splošnimi potrebami po sobivanju in zdravemu življenju.

Ponos človeka ni posledica genov ali nekaj kar človek lahko izgubi, temveč izraz notranjega zadovoljstva izpolnitve načrtovanih ciljev in pričakovanih rezultatov, da lahko z dvignjeno glavo hodi po svoji življenjski poti.

 

Če želimo biti ponosen narod, potem moramo najprej najti svojo pravo pot, ki nam bo omogočala učinkovit razvoj na vseh področjih družbeno-ekonomskega ali gospodarskega razvoja in posledično tudi ustrezno spoštovanje širšega družbenega okolja v katerem živimo!

V bivših skupnih državah nismo nič izgubili, ampak nasprotno ogromno pridobili, kajti izgublja vedno tisti, ki ne ceni pozitivnih moralno etičnih vrednot na katerih temelji sodobna svobodna skupnost. To pa ne predstavlja parlamentarna demokracija, ampak neposredna demokracija, ki smo jo pričeli graditi že v bivši državi.

Prav za to nov družben sistem Bio-humanizem temelji na soupravljanju, ki je osnova prave demokracije in temu ustrezno je potrebno tudi uveljavljati ustrezen družbeni sistem moralno-etičnih vrednot, ki je nadgradnja bivšega samoupravljanja.

Klasična parlamentarna demokracija vzdržuje razredno družbo, ki blokira razvoj neposredne ali prave demokracije v korist vseh ljudi ter sistemsko diskriminira ter načrtno diskvalificira s silo in nasilje drugače misleče ter v temelju blokira pozitivni razvoj zavesti človeka!

Brez razvoja zavesti človeka ali družbenega razvoja, pa ni in ne bo nobenega napredka v sožitju človeka s sočlovekom in naravnim okoljem, kar je pogoj za splošni napredek vseh in tudi utrjevanje samozavest in ponosa, ki je posledica razvoja ustvarjalnih sposobnost vsakega človeka in naroda.

Z novim družbenim sistemom Bio-humanizmom gradimo novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi! 

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
5
Srečko Prislan
0
Nov 10, 2019
"Kultura in izobraževanje ter usposabljanje je prava pot do sreče in uspeha, kdor tega ne upošteva - kaznuje samega sebe!" lp SP
#5
Srečko Prislan
0
Nov 10, 2019
Pri življenju človeka je vse vezano na dva glavna organa in to sta "srce" ali vir življenja in "možgani" ali pamet, oz. center za upravljanje telesa, ki ga sestavlja množica informacij, za koordinirajo vseh ostalih funkcij v telesu človeka!

Preko tekočine življenja, ali krvi, sta oba organa povezana in sodelujeta z vsemi ostalimi deli telesa in organi, ki vsak opravlja svojo nalogo ali funkcijo in skupaj sestavljajo univerzalno celoto v kateri vsi sodelujejo, in v primeru potrebe tudi tvorno nudijo eden drugemu pomoč in podporo, saj se dobro ali slabo (bolečina ali veselje) prenaša preko živčnega sistema v vsak najmanjši delček telesa!

Posebno mesto v telesu človeka imajo senzorji ali indikatorji stanja, ki stalno nadzirajo delovanje organov znotraj telesa in razmere zunaj telesa ali okolja v katerem telo biva, oz. živi!

Pravimo, da je človeško telo, prav po zaslugi indikatorjev, samo sebi najboljši zdravnik, zato le ti poskrbijo, da telo vedno deluje v smeri vzdrževanja ravnovesja v telesu z ravnovesjem v okolju v katerem se telo nahaja vsak trenutek!

Brez tvornega sodelovanje vseh sestavin človeškega telesa in prilagajanju razmeram v njegovem okolju, tega ravnovesja sploh ni, zato je tudi nov družben sistem Bio-humanizem grajen na tvornem sodelovanju ljudi (ali človeške skupnosti) in univerzalnem naravnem dinamičnem ravnovesju!

Na ta način človek in njegova skupnost s svojim delovanjem vzdržujeta naravni razvojni proces, ki ga imenujemo evolucija ali po domače stalni proces razvoja iz dobrega na boljše, kajti le boljše lahko menja slabo ali dobro in zagotavlja kvaliteto razvojnega procesa vsakega človeka in njegove skupnosti, kot celote!!!
#4
Srečko Prislan
0
Oct 21, 2019
Bravo prijatelj mnogo več bi bilo potrebno pisati o obstoječem zločinskem sistemu razredne družbe in nuji po neposredni demokraciji!

Žal so ljudje z dneva v dan bolj prestrašeni, zmanipulirani in zasvojeni z obstoječimi nemoralnimi vrednotami, saj jih obstoječi sistem preko bančnega sistema (denarja) svobodnega trga (tekmovanja) in potrošniške družbe (pohlepa) vedno bolj drogira z negativnimi vrednotami, da postajajo sami sebi in sočloveku vedno večji sovražnik!

Bivša SFRJ je bil dober primer, da smo v več nacionalni državi razvili sodoben družbeni sistem socialistične samoupravne demokracije, ki je imel mnogo višjo stopnjo demokracije, kot obstoječi parlamentarne demokracije v katerem je politika in oblast le za izbrance (privilegiran razred).

Samoupravljanje je bil najsodobnejši in humani družbeni sistem v svetu, saj je upošteval v praksi sodobne oblike neposredne demokracije, kot so samoprispevek, referendum, skupščinski oz. delegatski sistem, zbore delavcev in občanov, družbeno-politično in ekonomsko skupnost v kateri smo vsi sodelovali in sprejemali ter izvajali (družbeno planiranje) načrte razvoja lokalne in nacionalne skupnosti!

Prav za to je samoupravljanje tudi podlaga novemu družbenemu sistemu neposredne demokracije Bio-humanizmu, ki odpravlja vse obstoječe anomalije (socializma in kapitalizma) in negativni trend razvoja človeka in njegove družben skupnosti, saj ponovno omogoči razvoj in uveljavljanje pozitivnih vrednot življenja, kot so: enakopravno sodelovanja, sožitje, mir oz. miroljubno koeksistenco ter skupni razvojni proces vsakega posameznika in skupnosti kot celote!

Razvojni proces

Strankokracija - blokada družbenega razvoja 
#3
Srečko Prislan
0
Oct 09, 2019
Pozdravljen prijatelj, res je, da mnogi izmed nas delamo tudi napake, predvsem s tem, da pogosto prepričujemo ljudi, namesto, da jih informiramo in jim kažemo z lastnim zgledom pot sodelovanja na dobrih primerih in dejanjih!

Osebno sem prepričan, da je mnogo bolj koristno in učinkovito delati za novo in boljše, ki odpravlja staro in slabo, kot trmasto vztrajat na starem in biti proti slabem, saj je to slabo lahko nekomu drugemu v korist in se temu tudi upira (ali ga celo krepi)!

Res je tudi, da ljudje včasih trmasto vztrajajo na svojem, ker drugače pač ne znajo, saj so se tako naučili (ali pa jim kdo vsak dan na uho trobi eno te isto, da se jim čimprej zasidra v glavi).

Včasih ima trma tudi podlago v egu in s takšnimi nima smisla zapravljati časa in izgubljati delovno energijo. Kdor ni za korektno sodelovanje, takšen pač naj gre svojo (trnovo) pot naprej brez mene ali nas.

Sodelovati moramo in lahko le s tistimi, ki imamo iste ali podobne cilje in jih želimo s tvornim sodelovanjem tudi uresničevati.

Tvorno sodelovanje ni vsiljevanje, ampak združevanje tistega, kar znamo in zmoremo ter skupaj to združeno usmerimo za dosego skupnega cilja!

Vsak nekaj zna ali ima (ne mislim denarja) in to lahko ponudi tudi drugim v podporo in pomoč, oz. pri sodelovanju in realizaciji vsega, kar je potrebno za skupni napredek in razvoj!

Naše znanje, sposobnosti in akumulirano bogastvo, tudi veze in poznanstvo, lahko izkoristimo za dosego skupnih pozitivnih ciljev, ki jih dosežemo po korakih z delom, ukrepi in delovanjem v skladu z našim dogovorom!

Brez dogovora ni akcije, zato je dogovor (delitev vlog in nalog) predpogoje za učinkovito sodelovanje in dobre rezultate, saj mora naše sodelovanje in delovanje biti usmerjeno k določenemu cilju za skupno korist!

V novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi, zato ni dobro nekoga (kogar-koli) dvigovati med zvezde v nebo, ker smo vsi na trdnih tleh in je najpomembnejši tim, oz. timsko ustvarjalno sodelovanje za skupnost, ki nam zagotavlja varnost in vse ostale pogoje za srečno življenje!

Kar znamo, zmoremo, to tudi lahko!

Moje prepričanje in spoznanje je, da lahko rešimo vse naše skupne probleme in težave, če jih pričnemo reševati sami, brez tistih, ki to nočejo, nas motijo ali celo delujejo proti (ker mislijo le na sebe in svoje koristi)!

Pomembno je ljudi združevati (ne fizično in psihično ločevati) za dosego skupnih ciljev, kajti sodeluje se lahko tudi na daljavo, vendar brez poguma, znanja in volje ni tvornega sodelovanja!

In kaj je bistvo takšnega našega tvornega sodelovanja za dosego skupnega cilja?

S tvornim sodelovanjem ne gremo le proti skupnemu cilju, temveč gradimo medsebojne odnose spoštovanja in svobodno prenašamo naše znanje eden na drugega ter z dneva v dan tako postajamo sposobnejši, bolj zadovoljni in učinkoviti pri svojem delu, kajti skupaj gradimo, ne le sebe, ampak tudi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Bistveno je tudi, da ne sodelujemo s tistimi, ki so proti ali delajo težave in probleme ter imajo svoje cilje za to, da zadovoljujejo le svoje potrebe in iščejo le svoje koristi na škodo drugih.

Kdor v taki organizirani skupnosti sodeluje tudi napreduje in prav znanje in delo je tisto, kar človeku pomaga, da se potrjuje, osvobaja in zori v zrelo odgovorno in uspešno osebnost, ki je temelj vsake svobodne zdrave človeške skupnosti!

Kar znamo in hočemo, to lahko tudi sami storimo in če ne znamo, se lahko tudi naučimo, zato pred nami ni ovir, ki jih ne bi bili sposobni premagati na poti za naše skupno boljše življenje!

Naš osnovni skupni cilj mora biti brezrazredna družba in neposredna demokracija ter razvojni proces v katerem vsi sodelujemo in napredujemo!

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
#2
Srečko Prislan
0
Oct 05, 2019
Spoštovani!

Vse znanje je skupna dobrina vsega človeštva, zato je osnovna pravica vseh, da ga uporabljamo za svoje in skupno dobro vsi, ne glede na čas in prostor v katerem živimo.

»Znanje mora postati dostopno vsakemu, ne glede na njegov osebni socialni status, narodnost, svetovni nazor - versko, politično ali filozofsko prepričanje ali druge razlike med nami.«

Eno od temeljnih spoznaj Bio-humanizma je dejstvo, da nihče v svobodni skupnosti nima pravice skupne dobrine ali znanje zlorabljati za poniževanje, izkoriščanje ali na škodo drugih, saj smo to prejeli od sočloveka in mati narave, ki nam nudi vse materialne pogoje in ostale modrosti življenja za zdravo in srečno življenje.

Ko sem to prvič povedal prijatelju, mi je rekel to je "utopija" in moj odgovor je bil, res je, dokler bomo dovoljevali egoistom, da skupne dobrine zlorabljajo za svoje koristi v škodo drugih dobrih ljudi, bo to utopija, bo to vedno večji zločin nad človeštvom, bo to glavni razlog, da zlo (egoizem) deluje proti naravnem okolju in življenju ter zato zatira dobroto in ljubezen.

Vsak človek nosi v sebi negativno in pozitivno energijo življenja ali egoizem in ljubezen, zato ima možnost, da se odloči komu daje prednost egoizmu ali ljubezni. In ko človek spozna, da mu egoizem lahko le trenutno koristi dolgoročno pa škodi, se bo odločil za ljubezen, saj le ta dolgoročno koristi njemu in vsem drugim, ki z njim bivajo in ustvarjajo pogoje za skupno srečno življenja na zemlji.

Da se človek lahko pravilno določi in živi z drugimi bitji srečno življenje je tu naša mati modrosti (naravne zakonitosti življenja) ki nam daje vse kar potrebujemo, le iskreni moramo biti do sebe, sočloveka in naravnega okolja ter spoštovati sebe na tistem najglobljem dnu srca, kjer kraljuje naša in skupna ljubezen življenja.

Na takšnih spoznanjih in naravnih zakonitostih življenja je grajen nov družben sistem Bio-humanizem za vse ljudi sveta, ki spreminja človeka po meri ljubezni v skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-09-07 14:18:10 (Sep 07, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj