Revež in gospod

OddajSrečko Prislan, dne 2019-08-24 ob 17:33:49

Posledice sistema razredne družbe

 Če živiš na tuj račun si gospod in če pošteno delaš si revež in idiot!

Ja, spoštovani, večina govori in vidi danes le posledice, ne pa tudi vzroke, ki so nas pripeljali v takšne razmere in stanje v katerem večina životati na račun bogatenja manjšine! Zakaj je temu tako pa se večina sploh ne vpraša? 

Po naravnih zakonih na katerih je grajen nov družben sistem Bio-humanizem, neko posledico lahko odpraviš še-le ko odpraviš njen vzrok. Torej, če želimo pogledati resnici v obraz, moramo poiskati kje je vzrok za takšno ali drugačno obnašanja in ravnanje posameznika v današnji družbi ali obstoječem družbenem sistemu razredne družbe?

Seveda je najbolj enostavno s prstom kazati na druge, da prikrivaš svoje slabosti! Vse je v sistemu vrednot, ki ga opredeljuje obstoječi družben sistem! Če bi bil posameznik vključen v soodločanje o vseh skupnih zadevah, bi imel možnost neposredno vplivati na vse kar se javno dogaja, kajti po naravi je to osebna človekova pravica, ki pripada vsakemu človeku. A glej-ga nepridiprava!

Pri nas je pač v veljavi družben sistem vrednot po katerem je privilegirani strukturi dovoljeno skoraj vse brez kakršnih-koli posledic. In večini ljudi, ki je sistemsko izključena od javnega soodločanja in nadziranja izvajanja ravnanja odgovornih ali ljudi s formalnimi pooblastili, ki jim je dovoljeno zlorabljati privilegije za svoje koristi na škodo večine - brez posledic!

Mafija govori eno a dela drugo in eden drugega ščiti ter podpira pri zlorabi pristojnosti na osnovi sistemskih zakonov v škodo večine, ki teh privilegijev in pristojnosti nima.

Ker mafija na oblasti lahko brez posledic počne lopovščino, kriminal in druge škodljiva dejanja v škodo drugorazrednih državljanov se ti iz inata (prikrito) obnašajo pod vplivom jeze in ponižanja ter zavestno ustvarja kaos ali ne red, saj s tem sebi dokazujejo, da tudi oni lahko na ne-human način prikrito delajo škodo brez odgovornosti ter za takšno stanje ali ravnanje obsoja (pokvarjeno-mafijsko) oblast, ki je plačana za pošteno in odgovorno delo, dejansko pa podpira in se ukvarja s kriminalno dejavnostjo za lastne koristi in v škodo večine!

To je izraz prikrite sabotaže nemočnega in ponižanega posameznika, ki se ne more upreti mafiji na oblasti in je sistemska žrtev, saj čuti vse posledice poniževanja in sistemskega izkoriščanja od privilegirane manjšine!

Kadar ni neodvisnega javnega nadzora nad delovanjem javnih institucij in njihovih zaposlenih se v teh institucija prične uveljavljati organizirani kriminal v korist privilegirane manjšine in škodo drugo razredne večine!

To je osnovno pravilo delovanja razredne družbe, zato se uveljavlja neodgovornost (vseh) in razvija nemorala ali negativne moralne vrednote, ki ustvarjajo nered ter razpad skupnosti, saj nenadzorovan privilegiran razred zlorablja pravno državo v škodo večine, kar vzpodbuja nepoštenost, nepravičnost ter razvoj nehumanih vrednost v celotni družbi ali razvoj kolektivne neodgovornosti!

Nesrečen in nezadovoljen, izkoriščan in ponižan posameznik se pač obnaša iracionalno, kot posledica, saj sistem razredne družbe vzpodbuja med ljudmi nestrpnost, tekmovalnost, nemoralo, neodgovornost, nasilje, konflikte, poniževanje, izločanje namesto sodelovanja, saj kdor drugega bolj izkorišča je pametnejši in večji gospod, kajti velja pravilo in posledica takšnega obnašanje, če kradeš in živiš na tuj račun si gospod in če pošteno delaš in se odgovorno obnašaš, si revež in idiot!

Nihče ne more zastopati tvoje interese boljše,

kot TI sam - OSEBNO !!!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
7
Srečko Prislan
0
Oct 08, 2019
Kako deluje pravna država v družbenem sistemu razredne družbe?

Ta omogoča bogatenje lopovov in kriminalcev (privilegiran razred) ter povzroča revščino delovnih in poštenih ljudi (drugorazredni ljudje, ki so predmet ali žrtev obstoječega sistema razredne družbe), saj se preko pravne države (po zakonih) legalno krade!

Pravna država deluje po zakonih in ti zakoni so (brez vednosti ljudi) pisani v korist lopova in kriminalca, ki te zakone ali pravne podlage najprej napiše, po formalnem postopku legalizira (sprejme parlament ali DZ) in nato lahko takšne zakone zlorabi tako, da s pomočjo represivnega aparata (sodišča, tožilstva, policije,...) legalno okrade poštenega in delovnega človeka!

To je v obstoječem sistemu razredne družbe - PRAVNA DRŽAVA !!!

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174642858?fbclid=IwAR2yESyjHeGRsBGfmwCKaytrWCPQcU7yxmtrCrCEe-JM7yQEsoPJhChYfiI
#7
Srečko Prislan
0
Aug 31, 2019
Ja spoštovana tovariši, nobeno jamranje, stokanje in jokanje ali bentenje ne pomaga, zato pa imamo neposredno demokracijo in nov družbeni sistem!

Pa sploh veste, da nobeno skrivanje in palamudenje kaj bi bilo če bi bilo, ne daje nobenih rezultatov!

Stvari in odločitve je potrebno vzeti v svoje roke in odgovornost prevzeti na svoja ramena!

To omogoča le neposredna demokracija ali Bio-humanizem, ki od vsakega človeka zahteva osebno odgovornost, ne pa fb palamudenje do onemoglosti!

Nov družbeni sistem zahteva organizacijo odgovornih ljudi, ne pa reveže ali strahopetce, ki jokajo in stokajo, kot Kalimero!

Kdo izmed vas pa je pripravljen sodelovati pri organizaciji neposredne demokracije?!

Ali sploh veste, da se le organizirana skupnost z neposredno demokracijo lahko upre in odpravi vse te anomalije, kriminal, korupcijo in druge zločine v škodo delovnih in poštenih ljudi!

Problem je zelo enostaven - preveč je strahopetcev in hinavcev ter premalo odločnih in sposobnih ljudi, ki imajo svoj ponos in odgovoren odnos do sebe in skupnosti - primarno do svojih najdražjih, ki zaradi neaktivnosti ter neodgovornih hinavskih revežev in strahopetcev trpijo!

Dokler boste s svojo politično pasivnostjo dopuščali razredno družbo ste sokrivi za vse slabo kar se v Sloveniji dogaja, kajti vsak človek ima dve možnosti ali se upre slabemu staremu ali pa sodeluje in podpre novo boljše!

Le reveži in strahopetci jamrajo in jokajo, ker si nekaj dobrega in koristnega storiti ne upajo!!!

Če želite kakršnokoli pozitivno spremembo, si boste morali najprej odgovoriti - KDO ali KAJ sem, oz. ste reva ali človek, ki ima svojo glavo, ponos in ime, da o svoji usodi, tudi sam odloča!

Le organizirana skupnost se lahko upre organizirani mafiji na oblasti!

Direktna ali neposredna demokracija pomeni oblast ljudstva, ne pa organizirane mafije, kot jo imamo v obstoječem družbenem sistemu!

Potrebna bo sprememba v vaših glavah, seveda, če ni prazna, da boste dojeli kje je vaše mesto!

Brez samokritike - ni in me bo nobene spremembe, ampak le umiranje na obroke ter poniževanje od tistih, ki kradejo in uživajo na naš račun!

Če je v vas kaj poguma, ponosa, znanja in sposobnosti, potem ne boste le jokali in kritizirali, ampak se aktivno vključili v organizirano skupnost neposredne demokracije!

Za novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!
#6
Srečko Prislan
0
Aug 29, 2019
Spoštovani!

Ne bi bilo slabo, ko bi moralno in intelektualno zreli ljudje v Sloveniji prenehali z ocenjevanjem kaj je in kaj bi bilo, če bi bilo, ampak pričeli s tistim kar lahko in to je mobilizacija kreativnih ustvarjalnih potencialov ter njihovo povezovanje in sodelovanje na novi paradigmi ali družbenem sistemu neposredne demokracije Bio-humanizmu!

Ponosen človek ni zaradi samohvale ali nacionalne pripadnosti, temveč zaradi pozitivnih rezultatov, ki se manifestirajo, kot posledica pozitivno moralno-etičnih vrednot, ki predstavljajo trdno voljo, pogum in znanje ustvarjati splošno dobro za zadovoljstvo in srečo vsakega človeka.

Srečen in zadovoljen človek je le tisti, ki si zastavi napredne cilje razvoja, aktivira vse svoje ustvarjalne potenciale ter dosega rezultate v skladu splošnimi potrebami po sobivanju in zdravemu življenju.

Ponos človeka ni posledica genov ali nekaj kar človek lahko izgubi, temveč izraz notranjega zadovoljstvo izpolnitve načrtovanih ciljev in pričakovanih rezultatov, da lahko z dvignjeno glavo hodi po svoji življenjski poti.

Če želimo biti ponosen narod, potem moramo najprej najti svojo pravo pot, ki nam bo omogočala učinkovit razvoj na vseh področjih družbeno-ekonomskega ali gospodarskega razvoja in posledično ustrezno spoštovanje širšega družbenega okolja v katerem živimo!

V bivših skupnih državah nismo nič izgubili, ampak nasprotno ogromno pridobili, kajti izgublja vedno tisti, ki ne ceni pozitivnih moralno etičnih vrednot na katerih temelji sodobna svobodna skupnost. To pa ne predstavlja parlamentarna demokracija, ampak neposredna demokracija, ki smo jo pričeli graditi v bivši državi.

Prav za to nov družben sistem Bio-humanizem temelji na soupravljanju, ki je osnova vsake prave demokracije in temu ustrezno je potrebno tudi uveljavljati ustrezen družbeni sistem moralno-etičnih vrednot, ki je nadgradnja bivšega samoupravljanja.

Klasična parlamentarna demokracija vzdržuje razredno družbo, ki blokira razvoj neposredne ali prave demokracije v korist vseh ljudi ter sistemsko diskriminira ter načrtno diskvalificira s silo in nasilje drugače misleče ter v temelju blokira pozitivni razvoj zavesti človeka!

Brez razvoja zavesti človeka ali družbenega razvoja, pa ni in ne bo nobenega napredka v sožitju človeka s sočlovekom in naravnim okoljem, kar je pogoj za splošni napredek vseh in tudi utrjevanje samozavest in ponosa, ki je posledica razvoja ustvarjalnih sposobnost vsakega človeka in naroda.

Z novim družbenim sistemom Bio-humanizmom gradimo novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

#5
Srečko Prislan
0
Aug 26, 2019
Spoštovani, lahko kristalno jasno vsakemu dokažem, da takšne anomalije in diskurze vrednot pozitivnega razvoja, omogoča prav družbeni sistem razredne družbe in njegova simbioza - egoizem človeka.

To dvoje gre skupaj in se v celoti dopolnjuje! Ni izkoriščanja privilegijev (ter človeka) brez pohlepa ali egoizma človeka!

Potrebno je poznati izvor egoizma pri človeku, ki je sinteza samopotrjevanja in razvoja pameti v funkciji blagostanja na račun (ali zavestnega izkoriščanja) okolja in drugega človeka!
#4
Zim Zelen
1
Aug 25, 2019
#1
Lokalna valuta v SLO - Občina Kidričevo.....
#3
Srečko Prislan
0
Aug 25, 2019
Razvojni model sodobne družbe(ne skupnosti) ne temelji na klasičnih vzorcih (hirarhiji, formalni avtoriteti, finančnem kapitalu,...itd), ampak na osebni odgovornosti in interakcijskih procesih znotraj vsake lokalne skupnosti, kjer ljudje delajo in živijo!

Zato je Bio-humanizem grajen za ljudi, ki si želijo sodelovati in uresničevati svoje delovanje in sobivanje na miru, sožitju in ljubezni!

Obstajajo vsi materialni in drugi pogoji za ustvarjalno sodelovanje, le zavedeni posamezniki (in množica) potrebujejo miselni preskok od bede misli in vrednot v sedanjosti (ki ga oblikuje ego-človeka) v bogastvo kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti in volje do spremembe na boljše, ki se prične pri vsakemu človeku in ne pri sosedu ali v tujini (oz. v daljavi za devetimi gorami), ampak tu in ta trenutek, ki edino pomeni naše resnično življenje.

Primer, če imamo dovolj samozavesti, volje in delovnih sposobnosti, lahko sami ustvarimo pogoje za javne projekte in se povežemo ter razvijemo lokalno valuto ali interno enoto vrednosti znotraj novega družbeno-ekonomskega sistema preko socialnega podjetništva in kooperativ (zamenjljivo za eur-e), ki bi, poleg skladov in fundacij sooblikovali "interni finančni sistem" za financiranje razvoja socialnega podjetništva in lokalne skupnosti (tudi NVO sektorja).

To bi omogočilo in zagotavljali polno zaposlenost, namesto socialnih transferov ali podpore za tiste, ki so sposobni za delo. Nihče zdrav ne bi smel biti brez dela in socialno izključen, zato obstajajo vsi pogoji, le začeti se moramo povezovati in sodelovati.

Obstoječa oblast (politične stranke in kapital) takšne spremembe pač niso sposobne, ker tega tudi ne smejo storiti, saj se jim tega ne dovoli, ker bi se obstoječi izkoriščevalski sistem sesul, kar ni v interesu ego-tripov, ki živijo na tuj račun!

V tujini že obstaja veliko lokalnih valut (za financiranje in vzpodbujanje lokalnega razvojnega procesa), zakaj to ne bi bilo mogoče pri nas v Sloveniji. Bio-humanizem to omogoča!
#2
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-08-24 17:33:49 (Aug 24, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj