Šola za življenje

OddajSrečko Prislan, dne 2019-07-16 ob 10:45:05

Nov sistem in nova šola!

Za igro in življenje, za veselje in srečo brez trpljenja

Ja res je, v obstojecem sistemu formalne dresure domačih živali v človeški podobi je nekaj hudo narobe. Kaj storiti, da se človek premakne in stopi na pot humanizma ali novega družbenega sistem Bio-humanizma?

Ta stari in v glavo bolani že debatirajo "Kaj je je to - Javna in zasebna šola?", da človek od smeha dol pade!!!

Stvar je sila preprosta!

Obstoječi prezvečeni in utrujajoč izobraževalni sistem je potreben korenite spremembe ali novo vsebinsko zasnovo na potrebah in ustvarjalnem procesu, kjer za prihodnost potrebujemo razmišljujočega človek in seveda izbraževalni sistem, ki zagotavlja vsakemu posameznika in celotni družbeni skupnosti napredek.

Takšen cilj pa je mogoce doseči le, ko učenje postane najbolj zanimiva in koristna igra življenja in ne trpljenje!

Pa je to sploh mogoče, učenje in igra ali ni to le neka iluzija.?

Seveda je lahko igra, če si postavimo razvojne cilje in aktiviramo razvoni proces, kot je to v zasnovi novega družbenega sistema Bio-humanizma!

Kako? Že otroku je potrebno od samega začetka življenja nuditi tisto, kar najbolj potrebuje, da se razvije v ustvarjalnega in humanega človeka!

In to je igra za "znanje ali spremembe" ali preprosto "šola za življenje" kjer se otroka od malega naprej seznanja samim življenjem v katerem je stalni proces kombinacija teorije in prakse. To je nevsiljiv in zanimiv način pogovora in sodelovanja v katerem starejši prav preko igre z mlajšimi aktivirajo proces sodelovanja z informiranjem ali prenosom znanja, kot se to dogaja pri otroku v vsaki pravi in zdravi družini.

Ali imamo v družini tudi "javno in zasebno šolo"?!

V klasični družini ne poznamo javne ali zasebne šole, ampak odgovoren in ljubeč odnos starša do otroka v katerem lahko uživata oba in se veselita skupnega napredka. Kako to funkcionira v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu?

Zelo preprosto, kot poznamo družino s starši in otroci ali osnovno celico organizirane skupnosti, poznamo v Bio-humanizmu tudi sodobno (širšo) družino ali družbeno skupnost, ki deluje enako, kot ožja družina ali kot razširjena družina na enakih metodah in moralno-etičnih vrednotah ter osnovah za življenje v skupnosti!

A mogoče res nismo na planetu zemlja vsi skupaj ena človeka družina! Mogoče kdo tega celo ne verjame in zakaj ne?

Dejstvo je, da vsi vemo kaj je in kako funkcionora ožja družina in če lahko funkcionira ali deluje ona po naravnih zakonih, kdo potem lahko trdi, da po enakih zakonih ali moralno-etičnih vrednotah ne more funkcionirati celotna človeška skupnost na planetu zemlja.

V novem družbenem sistemu Bio-humanizmu se to tudi zgodi, kajti ni več razredne družbe in subjektivnega pravnega reda (izkoriščanja človeka od človeka) in umetne diskriminacije, kot jo poznamo danes, ki se vzdržuje z "nemoralo in nasiljem", kajti tega v novem družbenem sistemu več ne potrebujemo!

Zdaj veste zakaj v novem družbenem sustemu vsi postanemo enakopravni subjekti v univerzalni človeški skupnosti ali mednarodna družina!

"Vsi drugačni -  vsi enakopravni!"

Zakaj? Zato, ker nam vsem edino naravni zakoni življenja, na katerih je utemelje nov družbeni sistem Bio-humanizem, to tudi omogočajo!

Igra v kateri s stalno kombinacijo teorije in prakse ter gratis prenos znanja od starejših na mlajše in obratno, pozitivne moralno-eticne vrednote, utemeljena na naravnih zakonih, miru in ljubezni, so garant nove skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

In kaj je glavni in osnovni cilj takšne šole za življenje?

Vseživljenjsko učenje v katerem vsi z igro pridobivamo nova znanja ter potrebne informacije, da izboljšamo svoje sposobnosti za zdravo in človeka vredno življenje v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

 Zdaj veste, kaj je to - Šola za življenje -

Si jo zelite tudi vi?

To je nov družbeni sistem Bio-humanizem!!!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
12
Srečko Prislan
0
Nov 08, 2019
V Bio-humanizmu je vse cilje mogoče doseči, saj učenje postane najbolj zanimiva in koristna igra življenja in ne trpljenje!


https://www.facebook.com/hauserofficial/videos/349447015998830/
#12
Srečko Prislan
0
Jul 29, 2019
Bolečina je vedno posledica izgube tistega, kar nas osrečuje!

Zato ne išči sebe ali se prepusti bolečini, kajti okoli tebe je vse kar potrebuješ za srečo, da jo najdeš v sebi in sprejmeš vse tisto, kar te osrečuje!

Vse dobro Srečko Prislan

https://www.youtube.com/watch?v=g0ZVV5scocE

Oliver Dragojević Megamix 40 minuta - YouTube

8 mixeva starih pisama spojenih u jedan dugi mix
#11
Srečko Prislan
0
Jul 24, 2019
Spoštovani,

Res je, brez srca in dobrote ni življenja in napredka, zato le srce primarno nosilec ljubezni in lahko premaga podivjano pamet, ki sledi človeškemu egu, saj se ta ne drži osnovnih naravnih zakonitosti življenja, zato ruši vse zdrave naravne pogoje bivanja in življenja.

Posledično človek in narava trpita vedno večjo bolečino, zato brez radikalne pozitivne spremembe in spoštovanja naravnih dobrin, sočloveka in življenja ni rešitve za nikogar, saj smo vsi del tega "univerzuma" ali vsega kar obstaja.

Prav zato je nov družben sistem grajen na temeljnemu zakonu narave "univerzalnemu dinamičnemu naravnemu ravnovesju" in evoluciji razvoja, ki poteka brez človeške pameti!
#10
Srečko Prislan
0
Jul 19, 2019
V kapitalističnem sistemu je pač bistvo zasnove izobraževanja - dobra šola za dober zaslužek!

To pomeni, da je dostopnost do izobraževanja vezana na socialni status posameznika, ali nepravično in diskriminatorno osnovo, kar povzroča še večjo razslojevanje med ljudmi in neenake možnosti.

Rezultat je več konfliktov in zlorabljanje znanja za izkoriščanje človeka od človeka, to pa je razlog stopnjevanje konfliktov, ki vodijo v nasilje in vojno!

V klasični javni šoli pa je bistvo, da ima, v standardiziranih oblikah in merilih, vsak enake možnosti, ne glede na socialni status posamenika in učitelj omejitve znotraj predpisanih standardov!

Manjka prisotnost stimulacije za dobro delo učitelja in nagrada ali napredovanje učenca v odvisnosti od njegove prizadevnosti in razvoja sposobnost ustvarjalnega sodelovanja!

Velika pomankljivost obstoječih javnih šol je birokratski pristop, da se izvede standardiziran program, ki se ne prilagaja času in novim potrebam življenja ali družbeno-ekonoskega razvoja, zato producira kadre, ki niso zaposljivi.

Iz učencev ali udeležencev izobraževanja dela stroje za delo ne pa kreativna bitja za potrebe razvoja ali spremembe, ki jih narekuje življenje.

Bolj je pomembna kvantiteta, kot kvaliteta ali čim več strojev za izvajanje delovnih operacij, ki jih lahko opravi stroj, ne pa generiranje razvojnih potreb ali sprememb, ki prinašajo boljše produkte in pogoje za človeku zdravo in zanimivo delo ter dobre medsebojne odnose v katerih sodeluje in uživa..

Šola za življenje, pa odpravlja slabosti enega ali drugega modela ter zagotavlja inter aktivno sodelovanje med učitelji in učenci, ki je usmerjeno h kvaliteti vsebine znanja in odnosov v učno-vzgojnen ali izobraževalnem procesu, ki je grajen na kombinaciji terorije in prakse ter njenem potrjevanju v vsakdanjem življenju!

Sam proces izobraževanja pa vsebuje stalno evalvacijo ali ocenjevanje napredka vsakega posameznika v trimesečnih ciklusih, ki omogočajo posamezniku razvoju individualnega napredka, saj se ukinjajo razredi in uvedejo stopnje, ki so določene s količino in kvaliteto znanja.

Zaradi koncepta ali modela procesa izobraževanja 1:1, ali 50% teorije in 50% prakse, se enakopravno upoštevata obe metodi in vira pridobivanja znanja (iz knjige in delovnega procesa), kar omogoča optimalni prenos informacije iz teorije v prakso in obratno za oblikovanje ustreznih vsebin in spremembi učnih programov!

Aktivni tvorci razvojnih sprememb v šoli za življenje" so tako učitelji, kot učenci in tudi tisti, ki do novih spoznanj pridejo v konkretnem delovnem procesu, saj za življenje potrebujemo uporabna znanja in ne le teorijo za abstraktno zabavo!

Z novo "šolo za življenje" postane pridobivanje znanja stalni in vseživljenjski način delovanja posameznika v skupnosti, saj se človeku omogoča stalno usposabljanja v celotnem življenjskem obdobju.

Učenje in delo nista več nobena prisila, ampak igra in zadovoljevanje potreb v kateri vsi sodelujemo in napredujemo, saj postanja to vsakdanji način življenja v katerem posameznik dela za sebe in skupnost ter od nje prejme ustrezno nagrado v materialnem in duhovnem smislu ter sočasno krepi zdrave medsebojne odnose do sebe, sočloveka in naravnega okolja!

Na ta način se ustvarjajo vsi potrebni pogoji za razvoj neposredne demokracije in oblikovanje nove skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

#9
Srečko Prislan
1
Jul 19, 2019
Spoštovani!

Odgovorite si na preprosto vprašanje!

Kdo vas je naučil govoriti, pisati, brati?

Ali ste učili te osnovne elemente komunikacije s sočlovekom in okoljem sami sebe ali je vas naučil nekdo drug?

Ali je akumulirano znanje človeštva vaša osebna lastnina ali je to skupna dobrina?

Akumulirano znanje je največja kulturna dobrina človeštva in delo nešteto naših prednikov, zato to ne more biti zasebna lastnina, ampak je to lahko le skupna in to največja in najpomembnejsa kulturna dobrina vsega človeštva!

To je osnovno spoznanje in dejstvo na katerem je utemljena nova "šola za življenje" po meri vsakega človeka!
#8
Srečko Prislan
0
Jul 19, 2019
Pozdravljen prijatelj, iz vsebine "šola za življenje", ljudem postane popolnoma jasno, da nova šola združuje vse, kar je v obstoječi javni in zasebni šoli dobrega ter odpravlje anomalije obeh!

Sploh niso problem javne ali zasebne šole, ampak ljudje, ki ne znajo in niso sposobni dojeti kreativne spremembe, ki rešuje obstoječe razvojne probleme in zadovolji vse potrebe posameznika in skupnega razvoja!

To je bistvo "šole za življenje"!

Ne potrebujemo ne javne in ne zasebne šole, temveč takšno šolo, ki koristi vsakemu posamezniku in skupnosti kot celoti, saj vendar ne živimo več sami za sebe, ampak organizirani skupnosti!

Le šola za življenje je tista šola, ki jo narekuje čas in potrebe življenja vsakega posameznika in organizirane skupnosti kot celote!

Ali na kratko preprosto rečeno, le šola za življenje je tista, ki usklajuje zasebni in splošni oz. skupni interes ali potrebe razvoja skupnosti v kateri živimo!

Takšnega cilja in namena izobraževanja ter usposabljanja človeka ne zagotavlja ne javna in ne zasebna ali privatna šola, ker obe šoli zasledujeta le en intetes in sicer javna skupni intetes in zasebna le zasebni interes, kako od znanja imeti čimveč osebnih koristi!

In kaj je torej bistvo šole za življenje!

Znanje postane splošna dobrina in dostopna vsem pod enakimi pogoji in to znanje je zato v koristi tako posamezniku, kot tudi celotni skupnosti v kateri ta posameznik tudi živi!

Znanje ne sme biti več predmet zlorabe ali izkoriščanja na osnovi katerega lahko nekdo znanje zlorablja za izkoriščanje drugih, kajti znanje postane splošna dobrina človeštva in ne zasebna lastnina.

Na ta način se izključi možnost, da si nekdo znanje prisvaja samo za to, da lahko zlorablja drugega za svoje osebne koristi ali deluje v njegovo ter skupno škodo, saj se tako ustvarjajo pogoji, da znanje ne postane skupna dobrina, temveč glavni faktor zlorabe ali izkoriščanje človeka po človeku!

V "šoli za življenje" postane znanje splošna dobrina in glavna gonilna sila napredka vsakega posameznika in skupnosti kot celote, zato se tudi ustvarjajo pogoji za sožitje in sodelovanje vseh v novi skupnosti svobodnih srečnih in ponosnoh ljudi!
#7
Srečko Prislan
0
Jul 17, 2019
Obstoječi formalni družben sistem je kapitalističen, kjer se forsira le interes posameznika ali (zase)bni interes in ne skupni interes ali interes skupnosti , kot celote, zato tudi prevladuje privatni interes ali privatizacija!

Privatizacija pa ni tisto, kar ti sam narediš za sebe, ampak je tisto, kar si prisvojiš od drugega, ali si prilastiš tisto kar so drugi naredili ali po domače privatizacija je navadna kraja!

In dokler bomo podpirali obstoječi družben sistem razredne družbe (ali stranko-kracije v funkciji privatnega kapitala) bo vedno slabše in ne boljše!

Kaj je zasnova novega družbenega sistema Bio-humanizma - "razvojni proces" za vse (ta pa ni elvi ali desni) !!!

https://www.rtvslo.si/blog/sreco-za-sreco/kaj-je-bio-humanizem/38527

#6
Srečko Prislan
0
Jul 17, 2019
Kaj je dejansko bistvo novega predloga ali rešitev za izobraževanje vseh ljudi z novim družbenim sistemom!

Nov izobraževalni sistem ali "šola za življenje" upošteva oba interesa in sicer interes posameznika in skupnosti, kjer je interes posameznika usklajen s skupnim interesom, da vsi napredujemo in posledično boljše živimo!

Danes si večina brez (družine in širše) skupnosti življenje sploh ne more predstavljati, saj je naša skupna želja živeti v organizirani skupnosti To pa pomeni. da si moramo tudi vsi prizadevati, da ta naša skupnost nudi vsakemu človeku ustrezno varnost in pogoje skupnega napredka.

V kapitalističnem sistemu se vse usmerja v privatno ali zasebno iniciativo. In kaj je ta privatna iniciativa ali boljše živeti na tuj račun oz. uspešno napredovati z izkoriščanjem drugih!

V novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, pa poznamo osebno iniciativo za skupnost, saj mi vsi, kot oseba živimo v skupnosti! Ta osebna iniciativa za skupnost pa ni zasebna, ampak za vse, kar pomeni, da imamo od nje vsi koristi!

Kaj je bistvo osebne iniciative za skupnost?

Ker ima od osebne iniciative korist celotna skupnost, skupnost takšno iniciativo tudi podpira in nagrajuje!

Med posameznikom in skupnostjo se po naravnih zakonih uveljavlja ravnovesje, kar pomeni večja je korist ali prispevka posameznika za skupnost, večja je nagrada, ki jo posameznik od skupnosti dobi!

Delo v skupnosti in prispevek posameznika za skupnost postane ena od najbolj pomembnih vrednot sobivanja ali sožitja v skupnosti, zato je življenje ljudi mnogo bolj prijetno in učinkovito, saj je posledično napredek celotne skupnosti odvisen od prispevka vsakega posameznika, ki v tej skupnosti živi!

Več vlagamo v sožitje in sobivanje ali skupnost v kateri živimo, bolj zdravo in srečno tudi živimo!

Temeljna skupnost vsake organizirane družbene skupnosti po naravnih zakonih je družina, zato tudi nov družben sistem Bio-humanizem temelji na družini in pozitivnih vrednotah sobivanja v skupnosti, ki izhajajo iz družine!

Zato je osnovno izhodišče za delovanje vsakega posameznika na osnovi katerega le-ta deluje v svojem okolju izhaja iz osnovnega načel sožitja v skupnosti, ki se glasi:

"Kar je koristno za skupnost - je koristno tudi za mene!!!"

Šola za življenje

Nov sistem in nova šola!
#5
Srečko Prislan
0
Jul 17, 2019
Zakaj si vsakdo, ki ima pet minut časa, izmišlja svojo šolo?

Ja zato, ker imamo kapitalistični sistem in ta temelji na privatni iniciativi in dobičku.

To je ena stran te medalje!

In druga, obstoječi izobraževalni sistema je že zdavnaj povozil čas in ne služi potrebam razvoja, ampak ribarjenju v kalnem državne birokracije, ki nima nobene ideje ali nove rešitve!

V glavi birokratov se pač ne rojevajo ideje ali nove rešitve, saj imajo v glavi en družbeni sistem (star javni), a formalno v zakonodaji imamo drugega (zasebnega, ki ga podpira kapitalistični sistem).

Dejansko pa sta, glede na razvojne potrebe, neustrezna oba, saj sta zasnovana na ideoloških zasnovah in ne na razvojnih potrebah!

Zato potrebujemo nov izobraževalni sistem za življenje, ki ustvarja kreativne in ustvarjalne ljudi, ali po domače "šolo za življenje", ki jo prinaša nov družbeni sistem Bio-humanizem !
#4
Srečko Prislan
0
Jul 17, 2019
Spoštovani piflerji in druge dresirani pametnjakoviči!

Javna pa zasebna šola - da človeka od smeha dol pade!

Ste pa res slepi in gluhi, pa še čist s prazno glavo, kot naši politiki!

Ja, a ni preprosto privatno učenje za vsakega človeka že vsak dan in vse življenje.

A je zato potrebno napisat nov zakon črno na belem. Totalna norost od certificiranih idiotov!

Vse kar je potrebno narediti je da se javna ali obstoječa šola preoblikuje v šolo za življenje, ne pa za certfikate ali diplome!

Šola za življenje, pa ne potrebuje niti javne niti privatne oblike oz. neke certifikate, ampak le spoštovanje rezultatov dela, ki se potrdijo vsak trenutek na konkretnem delu ali v konkretnem življenju!

Debatirati o javni ali zasebni šoli je totalni idiotizem in seveda za Butalce, ki ne vedo kaj bi sami s sabo in zato iščejo ogledalo, da bi srečali sami sebi ali podobnega človeka.

Verjetno je res slepcu v roke treba dati kost, da ugotovi, da na njej ni mesa, zato da si lahko polomi ali očisti svoje jezik in zobe!
#3
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-07-16 10:45:05 (Jul 16, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj