Humanizem

OddajSrečko Prislan, dne 2019-06-15 ob 18:56:23

Kaj je Humanizem in njegove definicije?!

Zakaj je Humanizem ena od osnovnih sestavin Bio-Humanizma?

Humanizem je filozofska usmeritev in svetovni nazor, ki priznava kot najvišjo vrednoto pravico človeka do razvoja svojih pozitivnih vrednot v kakovosti bivanja ter iskanju osebne in skupne sreče!

Na primer Prosvetni humanizem obsega pojmovanja o etiki, človeškem razumu in pravičnosti; izrecno pa zavrača dogme, nadnaravno, psevdoznanost in praznoverje kot osnovo za moralo ali praktično odločanje.

Eno izmed opredelitev načel posvetnega humanizma je proglasil leta 1980 Svet za demokratski in posvetni humanizem!

Nabor desetih načel je:

1) svoboda raziskovanja, 2) ločitev cerkve od države, 3) ideal svobode, 4) etika temelječa na kritičnem  umu, 5) moralna vzgoja, 6) verski skepticizem, 7) razum, 8) znanost in tehnologija, 9) evolucija, 10) vzgoja.

Mednarodna humanistična in etična zveza je sprejela minimalno izjavo, ki jo mora izrecno sprejeti vsaka organizacija, ki se včlani v zvezo, ki velja za definicijo "prosvetnega humanizma":

»Posvetni - humanizem je demokratičen in etičen pogled na svet, ki temelji na prepričanju, da imajo ljudje pravico in odgovornost, da sami izberejo smisel in cilj svojega življenja!«

»Prizadeva si za gradnjo bolj humane družbe z etiko, ki temelji na človeških in drugih naravnih vrednotah v duhu razuma in svobodnega iskanja na osnovi lastnih, človeških zmožnosti. Ni teističen, in ne sprejema nadnaravnega tolmačenja realnosti.«

Posvetni humanizem označuje celovit in poglobljen nereligiozni življenjski nazor, ki vključuje naturalistično filozofijo, vesoljno širok miselni okvir, utemeljen na znanosti, in dosledno zgrajen etični sistem. Posvetni humanizem se dotika vseh vidikov življenja (vključno z vrednotami, smislom in identiteto), zato je širši od ateizma, ki se nanaša le na neobstoj boga ali nadnaravnega bivanja.

Posvetnost svetovnega nazora pomeni, da ne priznava sil, ki bi bile nad naravnimi zakoni in človekom!

Posvetni humanizem izraža prepričanje, da je možno sprejeti ustrezno etiko in ravnati etično ne da bi se zatekli k hipotezi o obstoju boga. To stališče razločuje posvetni humanizem od religioznega humanizma. Posvetni humanizem zavrača misel, da človek lahko najde pravo pot zgolj s pomočjo vere.

Prosvetni humanizem obsega pojmovanja o etiki, človeškem razumu in pravičnosti; izrecno pa  zavrača dogme , nadnaravno, psevdoznanost in praznoverje kot osnovo za moralo ali praktično odločanje.

Kaj je torej bistvo novega družbenega sistema Bio-humanizma pri upravljanju skupnih zadev v določeni svobodni družbeni skupnosti!?

Nesprejemljive so kakršne-koli sile, ki se postavljo nad naravne zakone in človeka!!! 

To so temelji za svobodo človeka in svobodno skupnost!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
10
Srečko Prislan
0
Oct 26, 2019
Spoštovani,

Do novega družbenega sistema Bio-humanizma poznamo dva stara dominantna in nasprotujoča družbena sistema in sicer "kapitalizem in socializem" ali socializem in kapitalizem, ki sta grajena na razredni družbi in razredni borbi!

Socializem je star družben sistem razredne družbe, ki je osnovan na nasprotovanju staremu kapitalizmu! nov Bio-humanizem, pa ne nasprotuje nobenemu do sedanj znanemu družbenemu sistemu, ampak je sinteza najboljšega, kar je človek do sedaj ustvaril na vrednotah humanizma!

V novem družbenem sistemu ni več potrebe ali ne potrebujemo nobenega razrednega boja, ampak nov družbeni sistem neposredne demokracije Bio-humanizem in novo paradigmo neuvrščenih na osnovi miroljubne koeksistence in enakopravnega družbeno-ekonomskega sodelovanja, ki ga povezuje tudi skupni obrambni sistem zoper obstoječi zločinski in izkoriščevalski imperijalistični družbeni sistem!

Osnovni cilj in organizacije neuvrščenih mora biti realizacija novega družbenega sistema ali paradigme in ne more biti klub, ampak napredna družbeno-ekonomska in vojaška zveza, ki bo zagotavljala pogoje skupnega družbeno-ekonomskega razvoja (brez izkoriščanja in nasilja) na novi paradigmi ali družbenemu sistemu!

Bio-humanizem je nov družben sistem v katerem ni več razredne družbe, kot je v vsakem socializmu in kapitalizmu (in preteklih družbenih sistemih), saj uvaja neposredno demokracijo, zato tudi ni več potrebe za razredno borbo, kajti v novem sistemu to zamenja skupni razvojni proces!

V mednarodni skupnosti bo nov družbeni sistem omogočil ustvarjanje pogojev za svobodnega človeka in svobodno skupnost ter prosperiteto vseh vključujočih in hkrati ponudil svetu nov model pravične nacionalne in mednarodne skupnosti (ali boljše, oz. bolj varne in ekonomsko učinkovite, kot je bila bivša SFRJ)!

#10
Srečko Prislan
0
Aug 17, 2019
Spoštovani!

Za razvoj Bio-humanizma je potrebno bo osveščati ljudi in graditi mrežo za spremembe (ali soupravljanje in neposredno demokracijo) v vsaki lokalni skupnosti brez političnih strank in diskriminacije (na naše in vaše, leve in desne, verne in neverne,....itd)!

Najprej v mestih in nato na podeželju, da bodo ljudje informirani in enakopravno sodelovali pri razvoju soupravljanja in neposredne demokracije.

Zanimivo kako je levica izkoristila skupščine civilne družbe za oblikovanje politične stranke in ne spremembe ter se nato distancirala od neposredne demokraciji ali organiziranega delovanja civilne družbe, ki ljudi povezuje in ne razdvaja!

Bistvo politične stranke je postala borba za oblast in privilegije, ne pa enakopravnost, zato se le-ta bori le proti desnici in ne skupno dobro in radikalne pozitivne družbene spremembe oz. boljši in bolj pravičen družbeni sistem.

Nujno je zato graditi mrežo organizirane civilne družbe za razvoj neposredne demokracije in politično delovanje nadstrankarske organizacije v vsaki lokalni skupnosti, ki bo organizirano delovala v svojem okolju po celotni Sloveniji.
#9
Srečko Prislan
0
Jul 03, 2019
BIO-HUMANIZEM in SVOBODA
Kaj pomeni resnična svoboda za Bio-humanizem - da pustimo ljudem, da sami odločajo na osnovi nevtralne in objektivne informacije. Prepričan sem, kdor v sebi nosi dovolj samospoštovanja, dobrote in ljubezni se bo pridružil uveljavljanju bolj pravičnega družbenega sistema, kdor tega nima je boljše, da si poišče sam svojo pot.

Odločitev za ljubezen in Biohumanizem je svobodna in mora temeljiti na veri v dobro in ljubezen in ne na zablodah, predsodkih, egoizmu ter prisili. Vsak človek s pomočjo ljubezni in dobrote najlaže osvešča in spreminja sebe, zato spoštujmo njegovo voljo in dajmo sprejeti dobroto in ljubezen s tistim zaupanjem in spoštovanjem, ki jima pripada!

Bistvo Bio-humanizma ni v tem, da s kvantiteto ustvarjamo kvaliteto, ampak obratno, da s kvaliteto ustvarjamo kvantiteto. Zato za Bio-humanizem ni pomembno, da nekdo vidi v njem mene ali tebe, pomembno je, da v "Bio-humanizmu" vidi in občuti "sebe", saj je nov družben sistem grajen za človeka in zdravo okolje ter življenje vseh ljudi!

Prijatelji in drugi me sprašujejo od kot in zakaj ime novega družnega sistema Bio-humanizem, zato v nadaljevanju kratka razlaga imena:

"Ob razvoju novega sistema in raziskavah ter analizah poznanih družbenih sistemov sem razmišljal tudi o njegovem imenu, saj vsaka stvar ima neko označbo ali ime po kateri jo ločimo od drugih stvari in pojmov. In zato tudi otrok, ki se rodi dobi svoje ime.

Od kod pojem Bio-humanizem - zelo preprosto BIONOMIJA je področje raziskovanja ali nauk zakonitosti življenja, ki ima zasnovo in podlago v naravi in naravnem okolju in HUMANIZEM je osnova vseh ved in znanosti s področja družboslovja in naravoslovja, ki so nastale v razvoju človeka in človeške družbe ali Bionomija + Humanizem = Bio-humanizem.

Bio-humanizem, kot nov družben sistem, pa je utemeljen na obeh vsebinah ali naravnih zakonitostih in človeškem znanju. Torej:
- BIO, kot okrajšava za "Bionomija" predstavlja naravo in tisti del naravnega okolja brez katerega ni življenja in
- HUMANIZEM predstavlja človeka in njegovo skupnost s celotno kulturno dediščino in bogastvom akumuliranega znanja ali samozavedanja, kot živega bitja in sestavnega dela življenja na zemlji.

Vprašajmo se zakaj nam je neko ime ali pojem vseč ali ne, ga sprejemamo ali zavračamo, verjetno je problem v nas in ne v imenu. Zame je ime sekundarnega pomena, bistvo je vsebina, zato bi lahko ime bilo Franci, Jože, Mojca,....jebiga ali nebodigatreba, a iz vsebine na kateri temelji nov družben sistem izhaja -> bionomija+humanizem=Bio-humanizem.

Ime ali pojem "Bio-humanizem" je nov, nevtralen in sprejemljiv ter razumljiv za vse ljudi sveta, nov družben sistem pa ponovno simbiozo človeka s človekom in njegovim naravnim okoljem!

#8
Srečko Prislan
0
Jun 18, 2019
Če želimo odpraviti svoje slabosti in napake ali napredovati, moramo naprej ugotoviti te slabosti in napake ali izboljšati svoje ustvarjalne sposobnosti! Kako?

Prijatelj pravi, kaj je ali so naravni zakoni - zakon narave!! Kdor je močnejši, bolj prilagodljiv, iznajdliv, zdrav,itn ,bo preživel....

Ni res! To je zabloda človeške pameti!

Vsi živimo od rojstva do smrti in tudi to je naravni zakon!

Za to nihče ne preživi svoje življenja, ampak ga živi od rojstva do smrti.

Kako ga živi, pa je dejansko tisto na kar lahko vpliva - nihče pa svoje življenja ne more preživeti, kajti prične se ob rojstvu in konča ob smrti!

Se opravičujem, ampak napaka je v naši človeški glavi, nikoli v naravi!

Prav zato osebno vedno iščem svoje napake, ne tistih pri drugih ali v naravi. Tam so vse rešitve, le videti jih je potrebno, kar lahko naredimo le, če naravo cenimo, spoštujemo in z občudovanjem opazujemo!

Od tod tudi ljudski rek: "Motiti se je človeško!". In kdor to spozna in upošteva, lahko svoje napake tudi odpravi!
#7
Srečko Prislan
0
Jun 17, 2019
Prijatelj pravi ja kako dolgo naj čakam na pozitivne spremembe?

Pozdravljen prijatelj, žal se časa ne da prehitevati, tudi to je naravni zakon, zato lahko vplivamo na pozitivno spremembo le s svojimi pozitivnimi spremembami!

In prav to omogoča nov družbeni sistem Bio-humanizem!

To je dejansko edina prava rešitev!

Prav za to je tudi človeška pamet tisto najbolj škodljivo pri človeku, saj (mimo naravnih zakonov) deluje v svojo škodo ne korist!

Koristno človek deluje le takrat, kadar je njegovo delovanje v skladu z zakoni življenja v naravi, zato so v Bio-humanizmu tudi naravni zakoni nad zakoni človeka, kar nam vsem omogoča, da ponovno vzpostavimo pravo naravno ravnovesje, tudi pri sebi in posledično seveda tudi sožitje z naravo!

Nov družbeni sistem tudi jasno pokaže, da brez sodelovanja z naravo, človek sam sebi jamo koplje!

Zato so naravni zakoni tudi temelj novega družbenega sistema Bio-humanizma! Brez tega spoznanja in upoštevanja tega bistva življenja (ki ga določajo naravni zakoni) za človeka in življenja na zemlji ni rešitve!

Drugi temelj novega družbenega sistema Bio-humanizma je zato tisto največ, kar človek lahko stori in je vodilo njegovega delovanja v življenju - pa je Humanizem!

In prav s Humanizmom človek vzpostavi ravnovesje v sebi, ki je podlaga za sožitje z naravo ali svojim naravnim okoljem! To dvoje skupaj je bistvo (oba temelja) novega družbenega sistema in od tod tudi njegovo ime Bio-humanizem!
#6
Srečko Prislan
0
Jun 16, 2019
Zakaj je pozitivna sprememba tako pomembna za vsakega človeka!

Prijatelj pravi kdaj bo star zločinski sistem razpadu!?

Moj odgovor!

Zelo preprosto je to spoznanje in tudi odgovor, saj vsak trenutek star sistem že razpada! Kako? Zakaj? Kje?

Vsak slab sistem razpada in s sabo jemlje žrtve, da se vzdržuje (več žrtev bolj dolgo živi in razpada), vendar, ko mu zmanjka žrtev (ker jih zmanjka - umrejo ali se uprejo) nujno propade, saj nima od česa naprej živet, saj se ljudje temu uprejo ali sprejmejo nov družben sistem!

Zato je to le vprašanje časa, trend je jasen in konec tudi, le vprašanje je ali mora pred tem še dobro počit ali se zgodi zlom z bombo (ali uničenje zaradi) idiota ali pa razumni ljudje pravočasno ukrepajo!

Zreli in modri ljudje ukrepajo, nori ali bedaki čakajo, da jih doleti kazen. Za enkrat še imamo možnost o tem odločati, ko poči, ni več kaj odločat!

Po naravnih zakonitostih vsak slab sistem sam po sebi propada in je, le vprašanje časa kdaj mu odbije zadnja ura, ki pa je lahko, zaradi idiotov in bedakov. zelo kruta!

Kdor ne želi te krute usode, bo pač moral ukrepat in najboljši ukrep je menjava starega (škodljivega) z novim in boljšim družbenim sistemom!!!

Nov družben sistem Bio-humanizem z neposredno demokracijo, zlo ali kruto usodo večine, elegantno in učinkovito reši ali odpravi ta problem (oz. negativni trend) v skupno dobro ljudi in življenja!

Ker staro po naravni poti samo propada je najmanjša škoda, če staro (namesto upiranja s katerim staro le vzdržujemo) menjamo z novim in boljšim!

Kako pa sploh lahko pride do spremembe! Konkreten odgovor daje Bio-humanizem in sicer:

"Ko se mi spreminjamo se spreminja tudi svet okolji nas!" in

"Samo z novim boljšim se lahko zamenja staro in slabo!!!" in

Upiranje staremu za to nima nobenega smisla (je celo škodljivo - bolj se upiramo več je žrtev)!!!
#5
Srečko Prislan
0
Jun 16, 2019
Točno to dragi moji!

V razredni družbi, sploh ni pomembo kdo je na oblasti (komunisti ali fašisti) vsi so isti, saj vladajo za svoje koristi v škodo istih, ki teh privilegijev nimajo!

Takšna je vsaka razredna družba, pa sploh ni važno kdo je na oblasti.

To je bistvo razredne družbe v kateri vedno tisti, ki dela živi in redi tistega, ki krade in zlorablja svoje privilegije za svoje koristi!

Nikjer v naravi tega ni, kajti takšne ideje se rodijo in uresničujejo, le v bolni človeški glavi, ki si prav za to najbolj želi oblasti!

Prav za to sem napisal kje je jedro razpada obstoječega slabega družbenega sistema!

http://www.publishwall.si/spri.../post/473740/razpad-sistema
#4
Srečko Prislan
0
Jun 16, 2019
Nekaj osnovnih informacij o "neposredni demokraciji!"

Neposredna demokracija, (tudi prava demokracija) obsega obliko demokracije, pri kateri je oblast v rokah zbora vseh državljanov, ki se odločijo za sodelovanje pri odločitvah.

Kjer zbor izvoli pooblaščence in ti so zastopniki ali neposredni predstavniki, ki jih veže volja ljudi. V predstavniški demokraciji oblast dejansko izvaja strankokracija in njihovi ljudje, ki so periodično izvoljeni, sicer pa imajo svobodo pri izvajanju lastnih programov.

Izraz Neposredna demokracija se nanaša tudi na to, kako so državljani neposredno udeleženi pri izglasovanju zakonov namesto izvoljenih predstavnikov v strakokraciji ali parlamentarni demokraciji, ki odločajo namesto njih.

Nekaj osnovnih elementov uveljavljanja neposredne demokracije v praksi;

Iniciativa(ljudska pobuda)
Referendum
Odpoklic
Plebiscit
Pravica do peticije
Zbor občanov

Neposredna demokracija temelji na treh stebrih:

Prvi steber:

Opredeljuje splošne in osnovne človekove pravice med katere spada tudi svobodna iniciativa.

Svobodna iniciativa neposredne demokracije temelji na pravici vsakega posameznika ali člana skupnosti, da daje pobude in predloge za upravljanje javnih ali skupnih zadev.

Iniciativa izhaja iz enakopravnosti, statusa posameznika v skupnosti, v kateri vsakemu članu skupnosti pripadajo osnovne človekove pravice.

Med te pravice spadajo tudi politične pravice ali pravica sodelovanja pri odločanju v skupnih in javnih zadevah, ki pritičejo vsem članom skupnosti!

Drug steber:

Določa pogoje in oblike odločanja članov skupnosti o skupnih zadevah. V tem stebru so pogoji in oblike odločanja članov skupnost, ki oblikujejo skupna pravila obnašanja in ravnanja za skupno življenje in sobivanje članov v skupnosti.

Ena teh oblik je referendum. Poznamo več oblik referenduma s katerim skupnost odloča o neki zadevi; lahko gre za obvezujoči referenduma o tem, ali naj bo nek zakon zavržen. To daje ljudstvu možnost veta na predloženi zakon.

Tretji steber:

Opredeljuje nadzor delovanja in uresničevanja sprejetih sklepov, odločitev ter ukrepov za njihovo uresničitev. S peticijo, referendumom ali glasovanju na zboru (skupščini) daje ta steber ljudem možnost odpoklica izvoljenih predstavnikov ljudstva v predstavniških organih skupnosti.
#3
Srečko Prislan
0
Jun 15, 2019
Spoštovani prijatelj!

Ena najpomembnejši sestavin vladanja ali oblasti je politika, zato je ta ena najpomembnejših aktivnosti vsakega svobodnega človeka!

Kdor želi biti svoboden mora nase tudi prevzeti svojo dolžnost in odgovornost zase in za vsakega člana svobodne skupnosti s tem da participira ali sodeluje pri soodločanju in ustvarjanju svojega deleža za skupno srečo in blagostanju za vse!

Če politiko prepustimo tistim, ki si želijo oblasti, ne pa tistim, ki svojim zgledom uživajo spoštovanje in zaupanje ljudi, ker delajo v dobro skupnosti in ljubijo življenje ter nudijo sočloveku svoje bogastvo znanja, pomoč in ustvarjalno sodelovanje, potem ustvarjamo pogoje za lopovščino in trpljenje večine.

Politika in družben sistem, kot ga človeku ponuja stranko-kracija, je temelj za razredno družbo, ali izkoriščanje človeka po človeku, kot jo poznamo in imamo danes!

"Politika tudi ni pokvarjena ali umazana, ampak so moralno pokvarjeni tisti, ki politiko zlorabljajo za svoje potrebe na škodo večine!"

Najpomembnejše orodje in družben sistem, ki vsakemu človeku ustvarja pogoje za svobodo in človeka vredno življenje je prava ali "neposredna demokracija", ki temelji na vladavini ljudstva. In takšen družben sistem, ki temelji na neposredni demokraciji je nov družben sistem Bio-humanizem!
#2
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-06-15 18:56:23 (Jun 15, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj