Razpad sistema

OddajSrečko Prislan, dne 2019-06-13 ob 09:07:51

Sila povzroča razpad sistema in zločine!

Ljudje, ki podpirajo klasičen hirarhični sistem in razredno družbo podpirajo nasilje in uničenje

Kaj gre narobe, da svet drvi v prepad? 

Obstoječi družben sistem z dneva v dan dokazuje, da sila ne rešuje problemov razvoja človeka in človeške skupnosti, ampak nasprotno povzroča vedno večje družbeno razslojevanje, sistemsko diskriminacijo in blokado duhovnega razvoja človeka in razpad celotnega družbenega sistema in uničenje življenja na Zemlji.

Ljudje si le domišljajo, ker smo preko vere, ideologije in učno-vzgojnega procesa zavedeni, da sila povzroča varnost, a sila je vedno faktor rušenja in strahu in ne miru, varnosti ali sreče in svobode.

In kdo je zagovornik sile in nasilja?

Vsakdo, ki ne išče poti sodelovanja, ampak izključevanja, podrejanja sočloveka in okolja svojim potrebam in interesom vladati drugim, namesto sožitja in sodelovanja! In prav to dela vsaka (civilna in cerkvena) oblast, da zadovoljuje svoje egoistične potrebe živeti na račun tujega dela in trpljenja!

Hirarhična organizacija je najbolj primitivna oblika organizacije skupnosti, ki povzroča mnogo več negativnih, kot pozitivnih posledic in dokler bomo vztrajali pri takšni obliki organiziranje skupnosti bomo nazodovali in ne napredovali! Zakaj? Hirarhična organizacija je temelj podrejanja in nadrejanja, konfliktov in izključevanja, kar je bistvo vsake razredne družbe. 

Še mnogo huje od navidezne varnosti je potuha in hlinjenje pripadnosti, zaradi pričakovanih koristi enih in drugih. Posledično gre za izsiljevanje, ne pa sodelovanje in kar je najhuje ljudje prenašajo svojo odgovornost na druge in posledično  se krepijo pogoje za neodgovornost ali neodgovoren odnos do dela, sočloveka in okolja, paralizira se ustvarjalna iniciativa ali duhovna potreba človeka po samopotrjevanju. 

Zdaj veste kdo spodbuja delitev na leve in desne, naše in vaše? Iz tega ljudskega izročila je znan rek: "Kjer se prepirata dva (levi in desni, naši in vaši,....itd,...itd) tretji ali oblast dobiček ima!"    

Takšen proces povzroča negativno kadrovsko selekcijo in odločanje v celoti dominantno prevzame privilegirana struktura, ki se želi samo-potrjevati preko svojega ega, zato se na vodilnih položajih pojavi struktura, ki nima svoje hrbtenice, ampak je sprejela ugodno ponudbo klike (lastnikov kapitala), za ceno izpolnjevanje interesov svojih nalogo-dajalcev, ki so takšen kader postavili na vodstveni položaj, lahko preko njega izpolnijo svoje ekstra dobičke ali preko formalnega sistema legalno kradejo delovno in ustvarjalno množico. 

Obstoječi sistem zato sam avtomatsko povzroča vedno večjo razslojevanje v družbi in razpad pozitivnih vrednot, ki so podlaga za medsebojno spoštovanje in zaupanje. Krepijo se negativne vrednote in nasilje ter sistemsko (umetno) povzroča krize, dokler zaostrovanje ne eskalira v vojno in uničevanje. 

Klasična hirarhična organizacija družbe za to blokira tudi duhovni razvoj človeka, saj se konflikt v hirarhični lestvici zaostruje in blokira razvojni pozitivnih duhovnih ter potencira negativne vrednot, posledično proces celotne družbe, ki duhovno razkraja človeka in pomeni razpad vseh družbenih sistemov, kjer se vedno išče krivca zunaj sistema, ne pa v sistemu samem, saj to odgovarja privilegirani strukture, da si od kaosa, zmede in strahu človeka ustvari čim večje koristi ali profite in uživa življenje na osnovi trpljenja množice vedno bolj brezpravnih in nemočnih ljudi. 

Če želite spoznati resnico in najti rešitev zase in svoje potomce, jo začnite iskati pri sebi v svoji glavi, zato pričnite uporabljati svojo glavo, iščite novo in boljše ter ne sledite več tistim, ki vas izkoriščajo in izsiljujejo ter vladajo za svoje koristi! 

Kdo in zakaj človeka usmerja v preteklost (cerkvena in civilna oblasti)?  

Takšen negativni razvojni proces omogoča obstoječi hirarhični razredni družben sistem, ki preprostega človeka usmerja v konflikte in slabosti iz preteklosti (ter spodbuja strah v preprostem človeku), zato ta sploh ne razmišlja o sedanjosti in prihodnosti (saj neprestano podoživlja slabosti iz preteklosti v svoji zavesti)!

Tako se posledično večina delovnih in preprostih ljudi pogovarja le o preteklosti, ne pa o sedanjosti in prihodnosti! Množica usmerjenih (zavajajočih) informacij oblastnih struktur s podporo sodobne IKT in ekonomsko prisilo razredne družbe, so tako osnovna blokada za razvoj nove svobodne skupnosti in osvoboditev človeka izpod okov suženjstva obstoječega zločinskega sistema!      

Vse to se z novim družbenim sistemom Bio-humanizmom odkriva in vse te slabosti človeka, napake ter zablode v razvojnem procesu odpravlja, zato se klasično hirarhično organizacijo nadomešča s skupinskim ustvarjalnim sodelovanjem in posledično odpravlja vse nepotrebne in škodljive institucije, ki so same sebi namen in delujejo le kot uporabno orodje privilegirane strukture za učinkovito sistemsko izkoriščanje poštenega in delovnega človeka!

Za konec le vprašanje!

Ali so Amerika, Rusija in Kitajska, vojska in orožje (posledica razredne družbe in hirarhične organizacije družbe) faktor miru ali nasilja, faktor ali dejavnik sožitja ali izločevanja, predstavnih skupnosti delovnih in poštenih ljudi ali oblasti (oz. privilegirane izkoriščevalske strukture), ki uničuje življenje na planetu Zemlja!

Ali še bolj preprosto vprašanje?

Zakaj je cerkev in njena vera skozi življenje človeka - vernika stalno zasužnjevala, ali služenju cerkvi še ni osvobodila, temveč ga neprestano prepričuje in mu obljublja užitke v nebesih, ne na zemlji in ga nagovarja v podrejanje na zapisih iz preteklosti ter ne daje rešitve in navodila za srečno in zdravo življenje danes, temveč je prikrit dejavnik današnje stvarnosti zločinov in nasilja ter razredne družbe (ali izkoriščanja človeka po človeku – vernik, ki je vzgojen sluga in podložnik cerkve ali privilegirane samozvane duhovščine, ki živi na račun vernikov in sakramentov iz preteklosti, kot civilna oblast od formalnega pravnega sistema razredne družbe, ki ga je napisala in s silo ščiti za svoje potrebe na škodo preprostih delovnih ljudi).

Skozi zgodovino človeštva se potrjuje, da je glavni dejavnik zlorabe preprostega in delovnega človeka ter njegovo suženjstvo vezano na institucije zla (ali cerkve in države) in njegova rešitev ali osvoboditev izpod okov suženjstva, le sodelovanje v povezavi z naravo in njenimi zakonitostmi življenja ter sožitju človeka s sočlovekom in njegovo mati naravo, ki jo povezuje pozitivna energija, ki jo človek spozna in pozna pod pojmom LJUBEZEN!

To je osnovni razlog, da nov družben sistem odpravlja institucije zla in nasilja, razredno družbo in družben sistem utemeljen na egoizmu človeka ali subjektivnem (ali krivičnem) pravu privilegirane oblastne oz. izkoriščevalske strukture ter človeka usmerja nazaj k narave in njegovi biti ali njenimi zakonitostmi življenja, ki človeku nudi vse kar človek potrebuje v materialnem smislu in preko ljubezni v duhovnem smislu, da lahko prične graditi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!     

Kaj je z mano narobe!? 

Je za vsakega najpomembnejše vprašanje življenja! Zakaj?

Če to vem, lahko slabosti odpravim pri sebi !

To pa je največ kar lahko  naredim zase in za druge - sem primer dobre prakse - za skupno lepše in boljše življenje!!!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
9
Srečko Prislan
0
Aug 06, 2019
Spoštovani!

Kako funkcionira obstoječi sistem razredne družbe pot patronatom lažne zahodne demokracije (beri tiranije kapitala) in zloglasne Nacionalistične Alianse Teroristične Organizacije (NATO) že vid slepec in sliši gluhonem!

Kaj pa vi?

Zločinski družben sistem v katerem živimo je plod mednarodne privatne birokratsko-tehnokratske mafije, ki obstoječi družben sistem formalno zlorablja za legalno (ali zakonito) krajo preko multinacionalk in mednarodnih institucij v funkciji privatnega mednarodnega finančnega kapitala (ali denarnega sistema).

Tako se v vseh državah te mednarodne združbe obstoječega sistema (znotraj vsake države in preko mednarodnih finančnih institucij) javni finančni kapital legalno in sistematično pretaka od davkoplačevalcev k mednarodnimi kriminalnim združbam, ki bogatijo (in si prisvajajo vso oblast preko terorističnih organizacij, ki jih sami s tem denarjem financirajo in oborožujejo) na račun siromašenja (uničevanja) narave in legalne kraje preprostih, delovnih ter poštenih ljudi!

Ali želite še naprej živeti v tem obstoječem zločinskem družbenem sistemu razredne družbe ali pa si želite spremembo in nov družben sistem neposredne demokracije - Bio-humanizem, kjer ni prostora za lopove in kriminalce, saj nov sistem omogoča vsem poštenim in delovnim ljudem, da postanejo, namesto žrtve ali sodobnega sužnja kriminalne združbe, oz. mafije, sodobna organizirana nova skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

https://insajder.com/svet/dvajseta-obletnica-agresije-zveze-nato-zahod-je-mednarodni-red-zrusil-leta-1999-z-napadom-na

Dvajseta obletnica agresije zveze NATO: zahod je mednarodni red zrušil leta 1999, z napadom na Jugos

Zveza Nato je 24. marca leta 1999, po pogajanjih v Rambouilletu v Franciji, kjer Srbija ni želela predati popolnega nadz
#9
Srečko Prislan
0
Jun 23, 2019
Spoštovani!
To je tudi razlog, da nov družben sistem Bio-humanizem ukinja državo in politične stranke ter gradi novo skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi z neposredno demokracijo v kateri vse pravice (politične, ekonomske in kulturne) pripadajo vsakemu človeku, kot enakopravnemu subjektu soodločanja in sodelovanja v skupnem razvojnem procesu, ki je temelj novega družbenega sistema Bio-humanizma!

http://rckosop.eu/blog/bogastvo-zivljenja/

Bogastvo življenja! | RC KOSOP so. p.

Svoboden človek in svobodna skupnost ljudi Od vojne do miru, od izkoriščanja do sodelovanje, od strahu do zaupanja! Naš
#8
Srečko Prislan
0
Jun 19, 2019
https://novice.svet24.si/clanek/revije/zarja/54f6e31d77505/nevarnost-vecja-od-cernobila?fbclid=IwAR2tsq2-CxL0HQMt_3SgHC1JhUzydfXGemdBWiyOPhUIjTdEPuj18R-cI2c

Svet24.si - Se zavedate, kako nevarno je Jadransko morje?

Jadransko in Tirensko morje sta se spremenili v odlagališče nevarnih odpadkov, trdi italijanski raziskovalni novinar Gia
#7
Srečko Prislan
0
Jun 16, 2019
Prijatelj pravi kdaj bo star sistem razpadu!?

Moj odgovor!

Zelo preprosto je to spoznanje in tudi odgovor, saj vsak trenutek star sistem že razpada! Kako? Zakaj? Kje?

Vsak slab sistem razpada in s sabo jemlje žrtve, da se vzdržuje (več žrtev bolj dolgo živi in razpada), vendar, ko mu zmanjka žrtev (ker jih zmanjka - umrejo ali se uprejo) nujno propade, saj nima od česa naprej živet, saj se ljudje temu uprejo ali sprejmejo nov družben sistem!

Zato je to le vprašanje časa, trend je jasen in konec tudi, le vprašanje je ali mora pred tem še dobro počit ali se zgodi zlom z bombo (ali uničenje zaradi) idiota ali pa razumni ljudje pravočasno ukrepajo!

Zreli in modri ljudje ukrepajo, nori ali bedaki čakajo, da jih doleti kazen. Za enkrat še imamo možnost o tem odločati, ko poči, ni več kaj odločat!

Po naravnih zakonitostih vsak slab sistem sam po sebi propada in je, le vprašanje časa kdaj mu odbije zadnja ura, ki pa je lahko, zaradi idiotov in bedakov. zelo kruta!

Kdor ne želi te krute usode, bo pač moral ukrepat in najboljši ukrep je menjava starega (škodljivega) z novim in boljšim družbenim sistemom!!!

Nov družben sistem Bio-humanizem z neposredno demokracijo, zlo ali kruto usodo večine, elegantno in učinkovito reši ali odpravi ta problem (oz. negativni trend) v skupno dobro ljudi in življenja!

Ker staro po naravni poti samo propada je najmanjša škoda, če staro (namesto upiranja s katerim staro le vzdržujemo) menjamo z novim in boljšim!

Kako pa sploh lahko pride do spremembe! Konkreten odgovor daje Bio-humanizem in sicer:

"Ko se mi spreminjamo se spreminja tudi svet okolji nas!" in

"Samo z novim boljšim se lahko zamenja staro in slabo!!!" in

Upiranje staremu za to nima nobenega smisla (je celo škodljivo - bolj se upiramo več je žrtev)!!!
#6
Srečko Prislan
0
Jun 16, 2019
Točno to dragi moji!

V razredni družbi, sploh ni pomembno kdo je na oblasti (komunisti sli fašisti) vsi so isti, saj vladajo za svoje koristi v škodo istih, ki teh privilegijev nimajo!

Takšna je vsaka razredna družba, pa sploh ni važno kdo je na oblasti.

To je bistvo razredne družbe v kateri vedno tisti, ki dela živi in redi tistega, ki krade in zlorablja svoje privilegije za svoje koristi!

Nikjer v naravi tega ni, kajti takšne ideje se rodijo in uresničujejo, le v bolni človeški glavi, ki si prav za to najbolj želi oblasti!

Prav za to sem napisal kje je jedro razpada slabega družbenega sistema!

Razpad sistema

Sila povzroča razpad sistema in zločine!
#5
Srečko Prislan
0
Jun 14, 2019
Spoštovani!

Kako dolgo bomo še podpirali lažno solidarnost, ki jo v razredni družbi ni, in promovirali prostovoljstvo v izkoriščevalskem družbenem sistemu, ki barabo in lenuha nagrajuje in se iz poštenega in delovnega človeka norčuje ter ga ponižuje.

Dokler bomo podpirali takšne vrednote ali obstoječi zločinski družbeni sistem, ki silo, nasilje, laži in prevare nagrajuje ter iskrenost, poštenje, ustvarjalnost in delo zaničuje, ni nobenih pogojev za mir, sožitje, razumevanje, medsebojno spoštovanje, pravo sodelovanje in skupni napredek!

Fiktivne prijave tujcev in izkoriščanje socialnih transferjev. Odkrito o nadzoru nad izrabo socialni

Fiktivne prijave tujcev in izkoriščanje socialnih transferjev. Odkrito o nadzoru nad izrabo socialnih transferjev.
#4
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-06-13 09:07:51 (Jun 13, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj