Ljubezen in življenje!

OddajSrečko Prislan, dne 2019-01-19 ob 16:26:08

 Zakaj sem za Bio-humanizem?

Ljubezen je tisto "naravno zdravilo" ali pozitivna energija življenja, ki se nahaja v srcu vsakega človeka!

Zato, ker sta socializem in kapitalizem le družbena sistema za določeno privilegirano strukturo na oblasti, ki uživa na trpljenju večine ter sistemsko vzdržujeta razredno družbo ali izkoriščevalski družben sistem (razred izkoriščevalcev ali oblastnikov in razred delovnih ljudi ali izkoriščanih), ki človeka vodi v pogubo (propad)!

Zato, ker sta oba stara družbena sistema, le sredstvo za poneumljanje in zlorabljanje ljudi ter blokada ali cokla razvoju pozitivnih družbenih odnosov, saj temeljita na negativni selekciji in ne pozitivni, kot je v naravi, zato sta primerna le za odpad ali muzej zgodovine.

Zato, ker sta oba družbena sistema socializem in kapitalizem izključujoča in parcialna ter ne upoštevata, da je temeljna mati življenja narava s svojimi objektivnimi in ne subjektivnimi zakoni!

Zato, ker je socializem in kapitalizem produkt človeške pameti, ki ne upošteva dejstva, da smo vsi ljudje ali bitja na zemlji s poslanstvom uživati življenje v sožitju z drugimi in po naravnih zakoni enakopravni ter sestavina ali del skupne človeške celote, ki živi od rojstva do smrti in to obdobje imenujemo "življenje"!

Zato, ker oba sistema obsojata in sodita človeku (ali človek sodi sočloveku) in ne upoštevata dejstva, da je vsako bitje že po naravnih zakonih ob rojstvu (ko opravi svojo poslanstvo na zemlji) obsojeno na smrt, zato je vsako življenje katerega-koli bitja največje bogastvo na zemlji!

Zato, ker nov družben sistem Bio-humanizem odpravlja slabosti obeh dosedanjih prevladujočih družbenih sistemov, ki ne upoštevata zakonitosti življenja ali evolucije, saj ta velja za vsa bitja (razen človeka) brez izjeme!

Zato, ker omogoča kontinuiran razvojni procese za vse na osnovi ustvarjalnega sodelovanja in ne izkoriščanja ali zlorabljanja kogar-koli (sočloveka, druga bitja in naravne dobrine)!

Zato, ker temelji na pozitivnih vrednotah življenja in omogoča oblikovanje novo skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Zato, ker nagrajuje dobro in spodbuja tvorno sodelovanje ter sožitje vseh v eni svetovni človeški skupnosti, ki se prične z družino in smo del te skupnosti vsi ljudje iz celega sveta!

Zato, ker ustvarja pogoje, da življenje postane prva vrednota človeka in sobivanje postane užitek in sreča za vse, ki živijo v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Zato, ker je tista pozitivna energija življenja na kateri je grajen nov družben sistem Bio-humanizem - "LJUBEZEN in ne EGOIZEM!"

Zato, ker je "Egoizem - negativna energija" in bolezen, ki psihično uničuje človeka in njegovo skupnost in "Ljubezen - pozitivna energija", ki osvobaja človeka in mu omogoča najbolj zdravo in srečno življenje za vse!

Zato, ker Egoizem, na katerem so grajeni vsi dosedanji družbeni sistemi, ruši, uničuje in ločuje ter povzroča bolečino in trpljenje ali nasilje in največje zločine in - Ljubezen na kateri je grajen nov družben sistem Bio-humanizem - gradi in ustvarja vse pogoje za sožitje človeka s sočlovekom ter drugimi bitji!

In zakaj je Bio-humanizem grajen na Ljubezni (ali pozitivni energiji življenja) !?

Zato, ker je edino Ljubezen tisto "naravno zdravilo" ali pozitivna energija življenja, ki se nahaja v srcu vsakega človeka in ta mu zagotavlja najbolj naravne pogoje za zdravo, srečno življenje, da lahko postanejo mir, sožitje, sodelovanje in medsebojno spoštovanje temeljne vrednote življenja, ki odpravljajo trpljenje ter ustvarjajo temeljne pogoje za novo človeško skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!

"Za novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi"

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!! 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
20
Srečko Prislan
0
Jul 13, 2019
Zdravo tovariši, l. 2008 sem tudi osebno položil venec na grob padlim v spomin na Menini in imel tudi krajši govor in citat v zahvalo in spoštovanje vsem borcem.

Mimo grede, med njimi je bil tudi moj oče in boter, ki mi je ob uradnem krstu podaril svojo najbolj znano knjigo iz NOB "Jeklena pest"!

Toda spoštovani, mi se ne moremo hvaliti in trkati po prsih s svojimi predniki, ampak smo dolžni nadaljevati njihovo delo, ne s puško ali simboli, temveč s konkretnimi dejanji za svobodo človeka in svobodno skupnost ali novo skupnost, kot jo opredeljuje nov družbeni sistem Bio-humanizem!

Ni več potrebe za obujanje spominov, čas je za akcijo, da nadaljujemo njihovo delo z glavo, znanjem in ustvarjalnim delom.

In naše delo je nadgadnja tistega, kar so naši predniki dosegli z borbo za svobodo delovnega in poštenega človeka.

Bivšo domovino po vojni nismo gradili s puško in bajonetom ali proslavljanju svoj prednikov, temveč z ustvaralnim delom s katerim smo gradili tudi novo večnacionalno skupnost in novo domovino!

Danes je pred nami ali meni in sotovariši enaka naloga!

Z novim družbenim sistemom Bio-humanizmom nadaljujemo delo za dokončno osvoboditev delovnega in poštenega človeka izpod okov suženjstva izkoriščevalske mafije na oblasti, ki preko parlamantarne (kvazi) demokracije uničuje vse pridobitve NOB in bivše domovine ter nas prodaja v suženjstvo tujemu gospodarju!

Zato je čas za akcijo in po uspešni akciji kulturna zabava, ne pa le obujanje spominov ali poveličevanje starih simbolov, kajti z njimi ne bomo, niti očuvali to kar so predniki zgradili, temveč je naša skupna naloga graditi novo in še boljšo skupnost in domovino, kot smo jo že imeli!

Za skupnost svobodni, srečnih in svobodnih ljudi - Slovenijo!
#20
Srečko Prislan
0
May 23, 2019
Spoštovani prijatelji,

sprašujem se, kako dolgo boste govorili eno, a delali drugo?

Kako dolgo boste delovali proti slabemu, namesto delovali za dobro in lastne spremembe ter s svojim zgledom spreminjali svet okoli sebe?!

Kako dolgo boste živeli v iluziji, da je svet možno in potrebno spreminjati na silo in z nasiljem ali z istimi metodami, kot dela to oblast do vas.

Spoštovani, če si vi ne želite nasilja in slabega obnašanja drugih, zakaj se potem sami obnašate nasilno, nestrpno in vsiljujete drugim svoje iluzije, namesto predlagate konkretne rešitve, kje političnih strank ne potrebujemo, razredne družbe ne potrebujemo, institucije nasilja in zla ne potrebujemo,......itd,.....itd!

Noben posameznik nima te moči da spremni določen družben sistem, kajti le družben sistem lahko spremeni človeka in skupnost, zato nov družben sistem Bio-humanizem ne spreminja kapitalizma, ampak z uvajanjem (novih rešitev in vrednot ali) novega družbenega sistema se star odpravlja in tako tudi spreminjajo pogoji dela in življenja za vse!

Torej, zdaj veste -

Zakaj sem za Bio-humanizem!?
#19
Srečko Prislan
0
May 22, 2019
Spoštovani prijatelji, poglejte kako bomo živeli v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, kjer se ustvarjajo pogoje za sožitje človeka s sočlovekom in naravnim okoljem!

V novem družbenem sistemu ne potrebujemo več političnih strank, razredno družbo, izkoriščanje in nasilje, kajti za to ni nobenem potrebe, saj sta mir in ljubezen največja vrednota življenja!

Ko se prepustite, da vas vaše srce vodi po tej poti, boste doživeli največ kar lahko v svojem življenju, zato zapustite razmišljanje in način življenja, ki vam ga vsiljuje formalna oblast ter stopite na novo pot v skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!

Oglejte si video in spletno stran Tamera, da boste spoznali kakšna je vaša pot in življenje v prihodnosti, ki si ga želite doživeti in živeti!

Tamera Peace Research & Education Center in Portugal

We work for global system change: from war to peace, from exploitation to cooperation & from fear to trust. Join the mov
#18
Srečko Prislan
0
May 16, 2019
Glavni cilj vladajoče mafija na oblasti ali obstoječega družbenega sistema, ki pravno-formalno vlada Zemlji utemeljen na egu človeka, je nadaljnje delovanje!

Sredstva, ki jih uporablja za dosego tega cilja so denar, strah in upravljanje z informacijami. Vsaka informacija, ki bi mu onemogočila delovanje ga ogroža, zato takšnih informacij ne dopušča, sploh, če so resnica.

Sistem je umetni mehanizem, s katerim upravlja elita. To so skupine sorodstvenih in poslovnih družin ali karieristov, ki imajo si prisvajajo večino znanja, izumov (oboje nam nedostopno) in 90% vsega denarja na področju Zemlje.

Človek ima ogromno ‘’kanalov’’ v telesu in zunaj telesa preko katerih se vključuje v vsakdanje okolje. Obstoječe tehnokratsko-birokratska, ki je preko pravne države in sistema kreirala obstoječi sistem omejuje prevodnost človeških kanalov z vnašanjem škodljivih informacij v fizično (cepiva, chemtrailsi, ''hrana'', voda, farmacija), mentalno (podzavestno programiranje, poveličevanje ega) in energijsko telo (strah).

S tem se zmanjšajo naše sposobnosti, potencial in najbolj pomembno količino energije, ki jo imamo na razpolago. Bolezen se prične kot pomanjkanje energije in posledično zmanjšanje obrambnega imunskega sistema človeka. Vse to se dogaja na nezavedni ravni, zato je na nas, da razširimo zavest in z znanjem in resnico ozavestimo ljudi, kar se dogaja okoli nas in v našem telesu.

Obstoječa mafija na oblasti, ki vzdržuje ta sistem ne želi naroda mislecev ali dobrih srčnih ljudi, ampak narod delavcev ali sodobnih sužnjev!

Moč leži v sodelovanju in povezanosti dobri, sposobnih in hrabrih ljudi na pozitivnih vrednotah življenj in ravno to omogoča nov družben sistem Bio-humanizem!
#17
Srečko Prislan
0
May 12, 2019
Res je Zim Zelen,

Ljudje smo si različni in to je naša največje bogastvo, ki nam ga je dala mati narava.

In prav, zaradi te različnosti in življenja človeka (ali vseh dogodkov, ki jih doživi in informacij, ki jih prejme v svojo pamet ali možgane skozi življenje) tudi vsak nekaj zna ve in je unikum ali bitje s svojimi specifičnimi sposobnostmi in lastnostmi.

Ko vse te pozitivne lastnosti vseh združimo v skupno celoto ali enost dobimo neuničljivo duhovno vez, ki povezuje materijo in dušo življenja ali človeške skupnosti, zato postanemo vsi del te celot, ki jo sestavlja vsak človek ali vsi ljudje na planetu Zemlja (nihče ni izločen, saj smo po naravi življenja sami dejansko vsi že del te celoti)

Če osebno nekaj znam vem in sem sposoben nekaj opraviti ali storiti, bova dva lahko storila še več, saj imaš tudi ti svoje ustvarjalne sposobnosti, torej gre le za najino zavestno odločitev (ne prisilo) v korist obeh!

Kako?

Za informacijo, le delček dialoga med mano in prijateljem, kot sledi:

Prijatelj pravi!

Zelo težko je da ljudem kapne v glavi (ali pride resnica v glavo), kajti očitno verjamejo v ta pokvarjen obstoječi družben sistem in politične stranke, ne pa v sebe in svojo poštenost ali potrebne spremembe, ki bi jim omogočile odločati o svoji usodi ali skupnih pogojih dela in življenja.

Ni bilo ali ni dovolj, da so z obstoječim sistemom nam ali ljudem vzeli vse izvorne politične pravice (soupravljanja in nadzora) in še referendum prepovedali, da nas lahko prodajajo za sluge ali sužnje tujim gospodarjem!

Haloooo

Moj odgovor:

Pozdravljen prijatelj, res je vse to je resnica, le da je to resnico potrebno javno obelodaniti, da pride med ljudi!

Osebno sem temeljito pregledal razmere in stanje v bivši državi SFRJ in samostojni Sloveniji, zato imamo dve materialni osnovi, da obstoječe stanje legalno spremenimo.

1. materialna osnova je ustava SRS iz l. 74 v kateri je zapisano, da je nihče, razen ljudstva, ne sme in ne more spremeniti!

2. nov družben sistem Bio-humanizem in neposredno demokracijo, ki to izvorno pravico ljudstva, dejansko tudi omogoča!

Obe materialni podlagi se dopolnjujeta in predstavljata celoto za akcijo, saj nikogar ne izključujeta, temveč le odpravljata vse napake, ki so bili nezakonito izvršene (rop stoletja) in vzpostavita naravno in pravično stanje (odpravo staro zakonodajo z ustavo na čelu in seveda vso parazitsko strukturo, ki je to nezakonito dejanje povzročila)!

Prav temu, da resnica pride do ljudi je v

1. fazi namenjen nov družben sistem Bio-humanizem (ki ljudem omogoča, da spoznajo to prevaro in se opolnomočijo - usposobijo za akcijo) in

2. fazi nov družben sistem (nadgradnja samoupravljanja) omogoči sprejem nove zakonodaje in uvedbo neposredne demokracije v katero so vključeni vsi državljani Slovenije, ali v skladu z novim družbenim sistemom zgradimo novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi ali

- svobodno nacionalno skupnost slovenskega naroda in ostalih članov te skupnosti na obstoječem teritorialnem območju Slovenije ali preprosto - SLOVENIJO!

Za novo skupnost svobodni, srečnih in ponosnih ljudi -- SLOVENIJO !!!
#16
Zim Zelen
0
Apr 24, 2019
*Srečko Prislan
Priznavam, da ne razumem kako naj bi teoretični Bio-humanizem deloval v realnem življenju.

Vajen sem piramidnega sistema, katerega naj bi imeli tudi v nebesih z vsemi angeli pomočniki vse mogočnemu.

Čas bi bil, da se predstavi organizacijski načrt vseh dejavnosti človeštva po tem sistemu.
Od odločanja kaj in kdo bo kaj postoril z motivacijskimi elementi in seveda s prevzgojnimi ukrepi za tiste, ki se nebi uklanjali skupnim idejam.

Bodi za nocoj dovolj. Obzorje vprašanj je neskončno a ne želim utrujati.
Lp
#15
Zim Zelen
0
Apr 24, 2019
#13
Z lahkoto se strinjam *Srečko s povedanim.
Ko enkrat vse zataji si pa ustvarimo domišljijski svet v katerem najdemo odgovore, ki nam ustrezajo.
Lp
#14
Srečko Prislan
0
Apr 24, 2019
Pozdravljen Zim Zelen,

Dokazano je, da to, kar vemo ali poznamo lahko tudi sprejmemo, ker obstaja, stvari ali pojme, ki jih ne poznamo ali ne občutimo, ne moremo sprejeti, zato tudi ne trditi, da ne obstaja! lp
#13
Srečko Prislan
0
Apr 24, 2019
Prijatelja moti ime novega družbenega sistema - zakaj je zanimivo vprašanje ali je izvoz te motnje znotraj ali zunaj človeka, kajti več bo imen, manj bo vsebina pomembna in transparentna za preprostega človeka!

Ime je sestavina vsebine dveh delov in sicer iz pojma "bionomije" (veda o zakonitosti življenja v naravi ali o zakonih življenja v naravi, ki jih bitja morajo spoštovati in upoštevati, sicer jih narava sama izloča ali jim onemogoča pogoje za življenje) in "humanizma" (pozitivnih vrednot življenja človeka in njegove svobodne volje).

Zato je tudi ime novega družbenega sistema Bio-humanizem sestavljeno iz teh dveh vsebinskih delov ali "bio" od bionomije iz zakonov narave in "humanizma", ki je splošno znan termin za pozitivni vrednostni sistem človeka skozi zgodovino, ki poudarjajo človekov vsestranski razvoj ali skupni imenovalec vseh človeških dosežkov v zgodovini razvoja človeka!

Največji evropski humanist iz konca 15. in začetka 16.stoletja je ERAZEM ROTTERDAMSKI (1469­-1536).

V svoji "Hvalnica norosti" (Encomium moriae) je leta 1509 bleščeče obračunal s svojim časom. Norčeval se je iz človeških slabosti in duhovito kritiziral predvsem plemstvo in duhovščino, ki je imela vlogo vladajočega razreda v takratni družbi!

"Kot predhodnik nove dobe je zagovarjal avtonomnost in svobodo posameznika, ki naj bo neodvisen od ljudske množice in vrednostno nad vsakokratno ideološko, ozemeljsko ali kakršno koli že kolektivno evforijo. Bil je kritik srednjeveških oblik vzgoje, znanja in korporativnega obnašanja in si je prizadeval za prenovo "izrojenih navad", ki so pestile tako politične uprave kakor tudi cerkvene službe."

Zagovarjal je "svobodno človeško voljo", ki se ne sme in ne more podrejati neki formalni avtoriteti, kajti potem to ni svobodna volja človeka, temveč ta postane žrtev nasilja od drugega človekom, ki ga izvaja nekdo zaradi lastnih koristi (ali pridobiva koristi na škodo nekoga, ki je žrtev takšnega nasilja)!

Nekaj malega o pojmu ali menu Bio-humanizmu na linku:

https://www.rtvslo.si/blog/sreco-za-sreco/bio-humanizem-in-svoboda/58128/
#12
Zim Zelen
0
Apr 05, 2019
Ali ste prepričani, da govorite o ljubezni (po mojem mnenju le ta ne obstaja) ali o strasteh, pripadnosti, ne stvarnih pričakovanjih....?
#11
abram1b2 Cej
0
Apr 05, 2019
Srečko:)*
Ljudje se zaradi ljubezni tudi pobivajo.Ljubezen je stanje naše biti in nikoli ni izraz česar koli drugega.Res je,da človek,ki ima svojo bit v stanju ljubezni ni sposoben agresije. Pravi izraz bivanja v ljubezni je višjem stanju od nagonskega bivanja. Lp :)*
#10
Srečko Prislan
0
Apr 05, 2019
Mnogo ljudi v Sloveniji se razglaša za rodoljube, a v resnica so mnogi med njimi takšni ali drugačni rodoljubi zelo slabi in sumljivi! Rodoljubi so namreč največ le na jeziku, ne pa v srcu!

In zakaj?

Zato ker je večina obremenjena z jezo, maščevanjem in nasiljem!

In kdor pozna psiho človeka, ta ve, da to dvoje ne gre skupaj, saj ljubezen ne pozna sovraštva!

KDOR LJUBI - NE SOVRAŽI!

To je eno od pravil Bio-humanizma in zato so vse nove vrednote utemeljene na LJUBEZNI.

Dva strateška temelja sta na katerih je zgrajen nov družben sistem Bio-humanizem in to sta:

a) naravne zakonitosti življenja in

b) ljubezen.

Oba elementa dajeta novemu družbenemu sistemu univerzalno celoto in vsebino, saj narava in ljubezen nimata mej, ampak nasprotno nudita človeku najboljše kar človek v življenju lahko dobi in doživi!
#9
Zim Zelen
1
Apr 04, 2019
Saj ni tako hudo!
Res je, da so nekateri v razcapanih kavbojkah ampak to je sodoben trend oblačenja premožnih a tovarniško raztrgano ima dodano vrednost!
#8
Srečko Prislan
0
Apr 04, 2019
Spoštovani!

Nekaj vtej dolini Šemflorajnski je hudo narobe, da je z dneva v dan slabše in vsak dan ista fora, če ne volimo levico bo desnica zmagala in na desnici, če ne volimo desnico bo levica zmagala!

Še niste prišli do spoznanja, da se iz nas nekdo norčuje in nas že skoraj 30 LET - žejnega vodi in pelje čez vodo!

Kaj pa, če bi mi vsi prevzeli nase svojo osebno odgovornost in se pričeli organizirati v zastopnike ljudstva in ne levih in desni! Seveda se morate najprej opredeliti ali ste predstavniki strank ali ljudstva!!!

Rešitev je toliko kot ljudi, vendar dobre so samo za odgovorne ali tiste, ki niso zasvojeni z levimi in desnimi, ampak si želijo iskrene prijatelje za sodelovanje.

Osebno že delam na tem, pa "VI"!?

Imate kakšne predloge ali rešitve in ste pripravljeni sodelovati. Da vam predstavim svojo rešitev glede ljudi, ki niso strankarsko zasvojeni, ampak zelo normalni ljudje in žrtve tega sistema in to so: upokojenci, mladi, študenti, brezposelni, invalidi,.... , a to niso ljudje. Imajo pa več skupnih lastnosti in med njimi tudi, da niso prizadeti z levimi in desnimi!!!

Osebno nikogar ne nagovarjam in prepričujem, vsakdo mora najti sebe in se izraziti kdo je ter pokazati sam željo za tvorno sodelovanje!

Osnova takšnega tvornega sodelovanje je prevzem "osebne odgovornosti" (ne za leve ali desne), ampak za prijatelji in soljudi v skupnosti kjer živimo in delamo !!!

Če ste med njimi se srečamo in pogovorimo za sodelovanje in AKCIJO - V SKUPNO KORIST!!!
#7
Srečko Prislan
0
Mar 20, 2019
Le kdor je sposoben zapustiti staro, lahko sprejme novo in boljše!

https://www.youtube.com/watch?v=MdFbgHF81pk

Terra Nova: Global Revolution and the Healing of Love - YouTube

'A new world based on trust': The vision of a global culture of peace described in less than five minutes. The english v
#6
Srečko Prislan
0
Mar 15, 2019
Spoštovani prijatelj!

Vsak tehnološki razvoj je lahko škodljiv. če ga dobijo v roke ljudje na oblasti, ki ga zlorabljajo za svoje potrebe na škodo večine! In to se dogaja v obstoječem družbenem sistem, ki je grajen na egoizmu in konfliktu (ali izločanju).

V Bio-humanizmu ni centralizma, kar pomeni oblikujejo se regije in občine, kot lokalna samouprava (pri kateri participirajo ali sodelujejo vsi po svojih sposobnostih). Tehnologija, kot primer digitalna tehnika in internet je splošno dobro, in to pomeni, da ga vsakdo uporablja v skupno dobro in seveda tudi svoje dobro.

Skupno dobro je na primer uporaba elektronskih volitev, ne političnih strank, ampak predstavnikov ljudstva, kar pomeni, da ni diskriminacije in lahko vsak kandidira, (ljudstvo pa voli, ne ljudi ali obljube, ampak rešitve), zato morajo izvoljeni že imeti rešitve in dobijo z volitvami od skupnosti le pooblastilo, ne privilegije, da opravlja svojo javno dolžnost ter realizirajo rešitve za skupnost (ni več tajne ali ilegale za mafijo)!

Seveda tehnološko je človek v novem družbenem sistemu še bolj učinkovit, kot v obstoječem družbenem sistemu, saj pri razvoju sodelujejo vsi ljudje.

Model novega družbenega sistema razvija kreativno ustvarjalno sodelovanje in ga spodbuja, kar pomeni, da je prenos znanja od človeka h človeku mnogo hitrejši.

Bolj intenzivna komunikacija ljudi v delovnem procesu pospešuje kvaliteto ter hitrost razvoja, saj v njem sodeluje množica in ne le posamezniki!

Vsako odkritje postane javna dobrina in koristi vsem, saj človek v delovnem procesu svobodno uživa in sodeluje z drugimi za dosega skupnih ciljev!
#5
Srečko Prislan
0
Mar 15, 2019
Spoštovani prijatelj -
dejstvo je da nam narava s svojimi zakoni in dobrinami omogoča - ne dobro, ampak čudovito življenje, le umsko prizadet človek si domišlja, da je nad naravo, ne pa sestavina narave, zato ta prizadeti um (ima za osnovo v egoizmu) človeka z dneva v dan vodi vse v katastrofo ali samomor ter uničenje življenja (tudi človeka)!

V naravi ni nobenega nauka, ampak vsa modrost življenja, zato bolj se človek oddaljuje (s svojim prizadetim umom) od narave bolj si zateguje zanko na svojem vratu!

Kdor bo prebiral vsebine novega družbenega sistema Bio-humanizma, bo lahko prišel sam do tega spoznanja, sicer mu ni pomoči, kajti tega nobena znanost ne uči, niti človeška pamet ali obstoječi učno-vzgojni proces, ki iz človeka dela umskega invalida ali idiota!

Naj mi kdo odgovori, čemu služijo vse tehnološke inovacije ali iznajdbe oz. avtomatizacija, robotizacija, informacijska tehnologija, ....itd, če človek postaja vse večji idiot in zavestno uničuje sam sebe ter posledično skupnost v kateri živi!

ČLOVEK - PREBUDI SE !!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=895632817256588&id=178836258936251

Good Morning!!

Good Morning!! 🍁🐦☕🐦🍂 📹@jettysveta
#4
Srečko Prislan
0
Mar 09, 2019
Spoštovani, kaj je za novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi najbolj pomembno!?

"Svoboda in demokracija!"

Nov družbeni sistem Bio-humanizem udejanja prav to, "svobodo in demokracijo"!

Človek potrebuje prav to, ne pa socializem, komunizem ali kapitalizem, kajti niti eden od navedenih družbenih sistemov tega ne omogoča, temveč preprost deloven in pošten človek postaja vedno večji suženj mafije na oblasti, ki si samovoljno prilašča vse pravice in drugim vedno bolj omejuje svobodo ter odpravlja demokracijo!

Svoboda ni suženjstvo kogarkoli ali vedno manj pravic delovnih in poštenih ljudi in demokracija ni nasilje in zločin ali metanje bomb na neoborožene in miroljubne delovne ljudi.

In prav to se v vseh dosedanjih družbenih sistem dogaja - negativna selekcija na osnovi negativnih moralnih vrednot, ki uničujejo skupnost, da človek postane razvalina življenja ali načrtno uničuje sam sebe!

Lahko dokazano trdimo, da je človek v minulih in obstoječih družbenih sistemih vedno žaga vejo na kateri sedi, saj brez skupnosti ne more več živeti niti obstati. Za rojstvo in življenja človeka sta prav za to po naravnih zakonih potrebna dva ali moški in ženska.

Prav zato potrebujemo družben sistem, ki ni grajen na posamezniku ali skupnosti, temveč na sožitju posameznika z drugimi v skupnosti v kateri vsak posameznik prevzame odgovornost za svoje in skupno dobro, kajti brez sodelovanja nobena skupnost ne obstaja in brez skupnosti ni za nikogar pogojev za življenje in varnost, temveč samouničenje!

V novem družbenem sistemu smo vsi del celote, kot je narava celota in človek sestavina te naravne, je človeška skupnost na zemlji ena in edina, zato med posameznikom in skupnostjo obstaja enakopraven odnos ali ravnovesje!

To je takrat, ko vsak človek skrbi zase, za sočloveka ali skupnost v kateri živi in skupnost mu omogoča sobivanje in varnost, da ščiti njegov enakopraven položaj ter ustvarja pogoje v katerih je lahko vsak posameznik najbolj učinkovit pri zagotavljanju pogojev za življenje sebi in drugim v skupnosti v kateri živi!

Noben socializem, komunizem in kapitalizem tega ne omogoča, kajti povsod oz. v vseh dosedanjih družbenih sistemih se oblast zlorablja v korist enih na škodo drugih, kar povzroča konflikt in nasilje ali dominira zlo nad dobrim, saj se slabo nagrajuje in dobro kaznuje!

To je tudi osnovni razlog negativnega družbenega razvoja od slabšega na slabše do vojne, zato ker se nagrajuje zlo in to vodi človeka in človeštvo v samouničenje življenja človeka ali načrtni samomor!

Še le ko bomo pričeli izvajati nov družben sistem, grajen na naravnih zakonih (evolucije - ne revolucije), bo dobro nagrajeno in slabo kaznovano, zato bodo zagotovljeni pogoji sobivanja in skupnega napredka za celotno človeštvo!

Zato se bo le v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu uveljavilo naravno načelo sobivanja: "Vsi različni - vsi enakopravni", kot to omogoča narava s svojimi zakoni!

Le raznolikost ustvarja univerzalno celoto, kot pri človeku pri katerem vsak del telesa opravlja svojo vlogo in pomen, le skupaj vsi deli sestavlja univerzalno človeško telo, tudi vsi ljudje skupaj predstavljamo univerzalno človeško skupnost v kateri smo del te celote vsi na planetu zemlja!

Prav zato v novem družbenem sistemu velja splošno pozitivno družbeno načelo sobivanja:

"Kar je dobro za vse - je dobro tudi za mene!"

V Bio-humanizmu ima vsakdo svobodno izbiro, da živi enakopravno v skupnosti ali živi sam zase brez skupnosti - vsakdo ima in mu pripada - v novem družbenem sistemu - ta naravna pravica (brez prisile), kajti brez sožitja in sodelovanja nobena človeška skupnost - ne obstaja in ne more obstati!
#3
Srečko Prislan
0
Feb 02, 2019
Zakaj je nov družben sistem Bio-humanizem rešitev za človeka in življenje?

Bio-humanizem radikalno menja položaj in vlogo posameznika v skupnosti, saj ta postane spet kreator svojega življenja ne pa žrtev tehnološkega razvoja, ki mu ga vsiljuje mafija na oblasti, da z njim obvladuje množice!

Kako?

Zelo preprosto z razvojem tehnologije preko komunikacijskih kanalov ali medijev, saj privilegirana struktura na oblasti, kot v bivši državi partija na oblasti preko samoupravljanja, zelo enostavno (pod krinko zabave množice) prikrito nadzira in usmerja (manipulira) z množico, ki se tega sploh ne zaveda!

Z Bio-humanizmom pa človek (ne tehnologija) postane spet gonilna sila razvojnega procesa, kajti razvojni proces človeka v Bio-humanizmu ponovno postavi v središče (namesto tehnologije), kar povzroči pozitivni proces razvoja družbenih odnosov v gradnji nove skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Noben robot ali računalnik ne more nadomestiti živega tkiva (ali življenja) človeka, ki je sestavina življenja v naravi. Le živo tkivo, ki je produkt življenja v naravi od rojstva do smrti (duša in telo – sestavini življenja) lahko ustvarjata pogoje univerzalnega dinamičnega naravnega ravnovesja, kar pomeni da zagotavlja pogoje za zdravo življenje ČLOVEKA !

Zakaj?

Materija (tehnologija) brez duše nima dinamične energije, zato ne ustvarja pogojev za življenje ali preprosto rečeno – »ČOVEŠKO TELO BREZ DUŠE NI VEČ ČLOVEK, AMPAK LE - TRUPLO !!!«

Zdaj veste zakaj potrebujemo nov družben sistem Bio-humanizem, saj le ta omogoča da človek spet aktivira svojo dinamično energijo življenja v sodelovanje in razvoj družbenih odnosov (svoboda, sreča in ponos), ki niso materija, ampak sestavina duše človeka!!!

Brez duše je človek le truplo (ali postane mrtva materija), zato duše (ali odnosov med ljudmi) ne more nadomestiti nobena tehnologija, ampak je ta lahko le ena od dveh sestavin življenja brez katerih življenja sploh ni in ne obstaja.

Življenje samo je interaktivni proces med dušo in telesom med katerim mora ostajati naravno ravnovesje, sicer ni osnovnega pogoja za življenje (kajti nobeno bitje ne obstaja brez duše in telesa), kar pelje človeka v samomor in uničenje civilizacije!

Zdaj veste zakaj potrebujemo nov družben sistem Bio-humanizem, ki spet omogoča človeku graditi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi, saj brez skupnosti človek postaja in postane (idiot ali) razvalina življenja ter je na poti lastnega samomora ali apokalipse !!!
#2
Srečko Prislan
0
Jan 20, 2019
Zakaj sem BEDAK?!

Kapitalisti pravijo "bedak je bedak", zato ga lahko izkoriščamo in zlorabljamo!

In tudi za Bio-humanizem velja to dejstvo, vendar ta človeku podaja tudi rešite, saj za Bio-humanizem tudi velja, da je "bedak res bedak" in bo ostal bedak tako dolgo dokler se ne ne bo učil in sodeloval pri svojih in družbenih spremembah z ljudmi, ki želijo skupaj živeti človeka vredno življenje!

Preberite kaj o novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, pa se aktivirajte za sodelovanje - ne pa le jamrat in kritizirat!!!

Jamrat in kritizirat danes zna že res skoraj vsak "bedak"!

Če ne želite biti in ostati "bedak" boste s spremembam morali pričeti pri sebi, kajti jamranje in kritiziranje ne rešuje nobenega problema!

Dokler pošteni in delovni ljudje "barabam in lopovom" dovolijo, da jim grenijo življenje, tako dolgo zanje ni rešitve!

Rešitev je nov družben sistem Bio-humanizem. Žal "bedak" ne ve zakaj imamo družben sistem in komu služi! Če bi vedel ne bi sodeloval in podpiral obstoječi zločinski družben sistem, kar še vedno večina dela, ker ne ve, da je mogoče tudi drugače!!!

A ste med "bedaki" ali tistimi, ki si želijo boljše življenje v sodelovanju z drugimi je odvisno od vas ne o "boga ali hudiča"!

Me je prijatelj vprašal, "Kakšna je razlika med sposobnim in pametnim človekom ter bedakom v Bio-humanizmu?"

V naravi obstaja ravnovesje in to ravnovesje velja tudi za sposobnega in nesposobnega človeka ali bedaka! To ravnovesje lahko izrazimo z enačbo:

"VEM - ZNAM - ZMOREM = NE VEM - NE ZNAM - NE ZMOREM!"

Za tistega, ki "ve, zna in zmore" ni problem, potrebna je le odločitev in rezultat je tu! In za takšnega pravimo, da je pameten in sposoben, zato za njega ni težav ali problemov (ker je aktiven), saj rešuje primarno svoje probleme!

Za tistega, ki "ne ve, ne zna, ne zmore", pa je vedno težava in problem, zato tudi trpi (zaradi lastne neaktivnosti - bedak) ali neznanja!

Kako se v Bio-humanizmu rešuje ta problem? Nesposoben človek ali bedak se aktivira! KAKO?

Če ne vem danes, se pozanimam in poiščem informacijo, zato da tudi jaz vem (pri dobrih in poštenih ljudeh, ki imajo realne ideje in znanje kako te ideje uresničiti v praksi) !

Ko najdem pravo informacijo (teorija) se naučim (s prakso) in znam!

Ko vem in znam se odločim za "AKCIJO" (ali spremembo) s katero dokažem sebi in drugim da zmorem, zato nisem več "BEDAK", ampak aktiven soustvarjalec svoje in skupne sreče v sodelovanju z dobrimi in poštenimi ljudmi!

Kaj pravi to sporočilo Bio-humanizma, da je "bedak" le vsak "neaktiven človek", ki svojo usodo prepušča drugim!!! Ali drugače povedano, le aktiven človek lahko postane svoboden, če sodeluje z drugimi dobrimi in poštenimi ljudmi (ne lopovi)!!!

Brez sodelovanja ni napredka, ni svobode, kajti le aktiven človek postane sposoben in svoboden ter v sodelovanju z drugimi, tudi svoje sreče kovač!
#1
Pokaži več komentarjev
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-01-19 16:26:08 (Jan 19, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sobivanje in sožitje
Šola za življenje
Razvojni proces
Naravna selekcija
Prebudi se!
Borba za oblast
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj