Izvor nasilja

OddajSrečko Prislan, dne 2018-02-17 ob 08:55:29

Bistvo med novim in starim družbenim sistemom

Zakaj nov družben sistem Bio-humanizem odpravlja nasilje, ki ga umetno generirajo stari družbeni sistemi utemeljeni na egoizmu človeka? 

Zelo zanimivo je zakaj se podobni problemi razvoja človeka in človeške skupnosti v Sloveniji in v celem svetu zaostrujejo, saj vse oblastne strukture (države in cerkve) blokirajo procese družbenega razvoja ali svobodno misel, ki je gonilo naravnega razvojnega procesa.

Prijatelj mi je predstavil realizacijo pilotnega projekta UTD v Kanadi, ki so ga na primer Švicarji zavrnili preko referenduma. Rezultati so pokazali izjemno pozitivne spremembe v odnosih med ljudmi, vendar so oblastne strukture v času krize blokirale nadaljnji razvoj in izvedbo tega pilotskega projekta, ker od pozitivnih sprememb za ljudi oblastne nimajo koristi, saj se jim zmanjša njihov profit (korist - seveda v škodo ljudi). 

Kaj je bistvo negativnega razvojnega procesa človeške skupnosti, ki ga je potrebno anulirati - to je glavno vprašanje za prihodnost človeka in življenja na zemlji? 

Povsem dokazljivo in jasno je da je to partitokracija in verski fanatizem, ki širita različne ideologije ter na njih oblikujeta subjektivno pravo (ali pravne norme, ki se jih vzdržuje s silo) po merilih egoizma vladanja (beri sistemskega izkoriščanje ljudi) v obliki pravne države. 

Prav iz tega razloga imamo vedno več pisnih (umetnih) zakonov ki blokirajo svobodno misel (kreativno ustvarjanje), kot je na področju tehnike ali tehničnih sistemov, kjer se neko navodilo napiše skladno tehničnimi lastnosti stvari, ki jih to tehnično sredstvo ali materialna stvar vsebuje in zahteva za pravilno uporabo. Na primer stroj, avto, PC,....itd so obvladljivi na osnovi statičnih ali tehničnih lastnosti (karakteristik), torej so točno določeni, kar velja za vse tehnične sisteme.

Absolutno nasprotno velja za t.i. stohastične sisteme, kot so družbeni sistemi, ki veljajo za ljudi in bitja in sestavljajo živi del  narave. Te del narave se vsak trenutek spreminja, skladno naravnimi zakoni življenja, kot je na primer volja človeka ali njegovo obnašanje! 

Kje je bistvena razlika med obema je razumljivo, saj so materialne stvari obvladljive na osnovi tehničnih zakonov (sistemov) statične, niso v gibanju in se ne spreminjajo, ampak se le pod vplivom dinamičnih procesov okolja (časa, vremena, svetlobe,...itd) starajo in razpadajo (oz. se spreminjajo iz ene energijske oblike v drugo na daljši rok). 

Na drugi strani imamo dinamične stvari (so stalno v gibanju), kot so bitja ali človek, kjer se vsak trenutek spreminjajo (zaradi drugih dinamičnih pojavov), na primer človek je dobre volje in zaradi nesreče, ki se mu slučajno zgodi, takoj postane slabe volje (na primer avto nima volje ali lastnosti, da se sam spreminja po obliki in vsebini ali premika brez ukaza). 

Vesel, srečen človek se obnaša popolnoma drugače, kot če je jezen ali nesrečen, torej se dinamično prilagaja spremembam in ni vsak trenutek obvladljiv, kot neživa stvar. Živi del narave ali bitja so živi prav za to ker vsak trenutek spreminjajo (stohastični sistemi) kot posledica spremenljivih pogoji bivanja in življenja, kar omogoča vsem živim delom narave (bitja, rastline,..), da se vsak trenutek prilagajajo novim razmeram, ki jih ustvarja narava sama preko evolucije (ali kontinuiranega) razvojnega procesa! 

Materialna stvar (tehnični sistemi - statika) in bitja ali žive stvari (stohastični sistemi - dinamika) sta dve nasprotni obliki ali stanja, ki ustvarjata naravno ravnovesje in omogočata evolucijo naravnega razvojnega procesa po naravni poti (kar upošteva nov družben sistem Bio-humanizem).

Kaj je osnovni problem obstoječih družbenih sistemov, ki bazirajo na subjektivnem pravu ali po volji oblastne strukture - posameznika ali skupine!

Vsaka oblastna struktura s pravnim sistemom ali pravno državo, oz sistemom vrednot obnašanja in ravnanja, želi fiksirati blokirati in obvladovati množice za svoje koristi, prav za to svojo voljo (ali egoistično potrebo) uporablja prisilo ali nasilje ter zavestno blokira razvoj človeka (ali njegovo svobodno voljo), saj želi obvladovati človeka z namenom, da ga čim bolj učinkovito izkorišča za svoje potrebe!

Dokler človek v svoji skupnosti ne uskladi svoje ravnanje z naravnimi zakoni (odpravi razredno družbo, ki jo tvorita razred oblastnikov ali vladajočih in razred vladanih ali ostalih ljudi) bodo stalni konflikti in nasilne revolucije med obema umetno oblikovanima razredoma na osnovi subjektivnega reda ali pravne države!

Ta umetna blokada oblastnih struktur (subjektivne pravne norme - pravna država ali zapisana pravila cerkve) povzročajo nasilno blokado razvoja človeka, ki mu je dodeljena, kot živem bitju, po naravni poti, zato se konflikt med obema strukturama (vladajočo na oblasti in vladano množico - večino) stalno zaostruje in povečuje razlike do nasilnega konflikta, ki to blokado poruši in povzroči spremembo s katero se ponovno vzpostavlja naravno neravnovesje.

Nov družben sistem Bio-humanizem grajen na naravnih zakonitostih življenja, zato se sistematično odpravljajo razlogi (suženjstva ali razredne družbe) in človek z modrostjo življenja, ki mu jo podarja mati narava, zaživi življenje v novi skupnosti svobodni, srečni in ponosnih ljudi! 

Za skupnost  svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
7
Srečko Prislan
0
Jul 08, 2018
Nekateri ljudje pač ne upoštevajo moralno-etičnih pravil in si vzamejo več, kot jim po zakonu ali dogovoru pripada.

Res je kar nekaj politikov, ki zlorabljajo svoj privilegiran položaj. Vendar to ni lastnost le politikov, ampak vseh tistih, ki jim ego ne da mira in po navadi vpletajo z njim povsod, zaradi lastnih koristi.

Spet drugi nakladalno do onemoglosti, čeprav nič ne povedo, je važno le pristaviti svoj piskrček, da bi bili videni, ker jih sicer nihče ne opazi!

Ljudje smo si pač različni in z vidika ega vsak svojega ali svojo zagovarja.
Dejstvo je da veliki lopovi niso nesposobni, ampak moralno pokvarjeni, saj svoje znanje izkoristijo v škodo drugega in ker imamo družben sistem, da je kraja legalizirana, zato tisti, ki krade ni kaznovan, ampak nagrajen in se nam dogaja vse to, kar se dogaja!

Negativna kadrovska selekcija pa pomeni prav to, da se na vodilne položaje postavlja ljudi, ki nimajo svoje hrbtenice, so podkupljivi ali imajo druge slabosti, lahko tudi neznanje, da ga lahko tisti, ki so ga na ta pomemben položaj postavili spretno in učinkovito izkoriščajo (ali legalno kradejo in delajo druge operacije v svojo korist na škodo drugih).

Na primer umsko zmedeni ljudje, ki imajo formalne titule pravijo (in nevedni za njimi ponavljajo) – »Nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne«!

Takšne skovanke (ali prevare v pojmih) umsko zmedeni namenoma delajo s ciljem diskreditirati pojem na primer demokracije ali konkretno spodbujajo, da je javno mnenje proti demokraciji, kajti potem narod sam predlaga bolj strikten ali avtokratski sistem v katerem večina izgublja vedno več pravic na račun večanja privilegijev manjšine!

Čeprav po naravnih zakonih drži le, da »Bolan lahko okuži zdravega, obratno zelo težko ali celo nemogoče«!

V skladu z naravnimi zakoni in Bio-humanizmom je prava modrost, le tista, ki je posledica dejanj modrih ljudi, oz. se vrednoti po dejanjih, kot primer: "Geniji probleme rešujejo in idioti jih delajo"!
#7
Srečko Prislan
1
Apr 09, 2018
Spoštovani ste že ugotovili kaj je bistvena razlika med klasičnimi družbenimi sistemi na primer "neoliberalnemu kapitalizmu" in "Bio-humanizmu"!

Bistvo vsakega družbenega sistema so "moralne vrednote" življenja na katerih temeljijo vsi odnosi med ljudmi in vsaki družbeni skupnosti. Po vrednotah ali formalnemu sistemu družbenih vrednot se družbeni sistemi razlikujejo med seboj !

Prijatelj me je izzval, da mu kratko in jasno z enim stavkom povem razliko med obstoječim družbenim sistemom in Bio-humanizmom! Ta se glasi za:

Kapitalizem:
"Denar je sveta vladar!"

iz te defincije sledi, da je za kapitalizem prva vrednota .-> denar, materializem, tekmovanje, nasilje-egoizem (pohlep) in

Bio-humanizem:
"Človek je največje bogastvo!"

iz te definicije sledi, da je za Bio-humanizem prva vrednota -> človek, skupnost, sreča, sodelovanje, mir in ljubezen (sožitje)!

Katere vrednote so pomembne za vas ali v določeni družbeni skupnosti, takšna je vloga posameznika v skupnosti in so posledic družbeni odnosi med posamezniki v družbeni skupnosti!

kaj je lažna demokracija na kateri temelji EU in zahodne države, ki imajo v svojem pravnem redu družben sistem kapitalizma ali parlamentarne demokracije, pove zelo jasno video spodaj!

PEOPLE WAKE UP !!!

https://www.youtube.com/watch?v=XnAt7Y-ExYw
#6
abram1b2 Cej
0
Feb 24, 2018
Srečko pri tvojem zapisu Politične pravice sem te prosii za nekaj informacij v zvezi z iniciatovo ? bio humanizma. Prosim te ,če mi jih lahko podaš. Lp :)*
#5
Srečko Prislan
0
Feb 24, 2018
Spoštovani,

Kdor se kaj spozna na politiko ali jo je celo iz radovednosti raziskoval od preteklosti do današnjih dni, in ugotavljal njen posebni status, je prav gotovo spoznal, kaj je bistvo delovanja takšne organizacije, ki se imenuje politična stranka.

Prav gotovo vsak, ki je spoznal dejstva ali vsebino in delovanja političnih strank, dobro ve, da sta politična stranka in demokracija dva pojma, ki se vsebinsko večinoma izključujeta, čeprav se pojem demokracija v vsebini izražanja politike ali politikov, največkrat zlorablja za leporečje in prevaro ljudi!

Kot ni vse zlato, kar se sveti, tudi ni vse dobro, kar se samohvali, zato ima vsaka stvar dva konca in proces od rojstva do smrti svoj začetek in konec!

Iz teh naravnih zakonitostih je moč razbrati, da je politična stranka, kot organizacija nastala v določenih razmerah razvoja družben skupnosti, kot na primer tudi država,s katero je pojem politična stranka tesno povezan, zato bo, kot subjekt, tudi odmrla z državo, ki jo bo v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu nadomestila nova skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
#4
Srečko Prislan
0
Feb 17, 2018
Spoštovani, kdaj občutimo svojo naravno lastnost ali prebujeno zavest (in nisva edina), ki nam pomaga, da poizkušamo razumeti življenje takšno, kot resnično je in mu slediti (brez vsakdanjih motečih vplivov, kot je na primer žrtev večina).

Zakaj nekdo uživa in se drugi muči je odvisno od tega ali dela tisto za kar je (naravni talent) mu je dano po naravi ali se mu vsiljuje nekaj kar nasprotuje tej njegovi naravni lastnosti ali danosti.

Na primer, če bi osebno želel posnemati ali tekmovati s Picasom (slikarjem) bi se zelo mučil in nikoli ne bi mogel napraviti takšne umetnine, ker mi po naravi ni dano, da imam njegove sposobnosti in lastnosti.

Ker ima Picaso to naravno lastnost, uživa v svojem delu (ali svojem poslanstvu) in tisti, ki jo nima ali v tem kar nima ne more uživati, saj nasilno (mimo naravnih zakonov) ne moreš spremeniti sebe ali biti nekdo drug, kot si.

Kdor želi biti nekaj, kar mu ni dano po naravi, ta nikoli ne more biti srečen, saj se nasilno upira svoji biti in zato ruši svoje notranje ravnovesje, ki ga psihično umirja, sprošča in zadovoljuje.

Če torej ne slediš svoji notranji potrebi (ali naravnem poslanstvu na zemlji) si v nasprotju sam sabo in konfliktu s tem, kar ti je določila narava in tistim, kar ti določa tvoja pamet (namišljena želja ali navidezen cilj), ki običajno posnema druge ali zunanji svet (ki ga zaznavajo in oblikujejo naša čutila)!

Enako velja za vsakega človeka, ko človek dela stvari, ki ga veselijo in duhovno zadovoljujejo je sreče in vesel, ko dela stvari, ki so mu vsiljene ali jih ne razume se muči in trpi, zato je v stanju napetosti ali stresa, kar povzroča trpljenje in bolečino!

Zanimivo je dejstvo, da ko človek dela tisto, kar ga veseli ali mu je naravno dano, to dela brez napora in mu pomeni igro v kateri uživa in če dela tisto, kar je njegovo nasprotji, se muči in trpi.

Zato vsakdo, ki razume drug drugega, uživava v tem kar dela ter ostalim (drugačnim) to pomeni hud napor ali podzavestno zavračajo, ker nimajo teh lastnosti in jim je to breme in napor, ki ga ne prenašajo in prav zato se temu upirajo in to zavračajo, kot nekaj za njih nesprejemljivega.

Vse to je razumljivo, kot je razumljivo, če nekaj poznaš in razumeš, ti je enostavno in sprejemljivo (si miren in sproščen) in če ti ni, ti je tuje in nesprejemljivo (ker se z neznanim ne moreš identificirati ali poistovetiti)!

To je tudi razlog, da večina ljudi tega ne more sprejeti, dokler resnično ne ustvarimo pogoje (razmere) da to doživi in spozna, da je to njihovo notranje pravo bistvo življenja!
#3
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2018-02-17 08:55:29 (Feb 17, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj