Razredna družba

OddajSrečko Prislan, dne 2018-02-08 ob 16:57:47

Politične stranke in razredna družba

V parlamentarni demokraciji politične stranke oblikujejo razred oblastnikov, zato so osnova za razredno družbo!

"Ob prazniku kulture (sporočilo delovnim in poštenim ljudem)!!!"

»Politiki z velike mize kapitalistične požrtije kulturi namenjajo drobtinice. Država, ki tako ravna z ustvarjalnimi ljudmi, nima prihodnosti«

Ali ne velja to za vsa področja življenja delovnih in poštenih ljudi? In zakaj je temu tako?

Takšen družben sistem imamo – zato je temu tako!!!

Torej rešitev je na dlani – menjava obstoječega družbenega sistema z novim družbenim sistemom Bio-humanizmom, ki je zasnovan na bivšem samoupravljanju ali točneje rečeno na »soupravljanju«, saj noben družben sistem ni »perpetu-mobile«!!!

Ali drugače rečeno – nobena stvar se ne upravlja samo po sebi – to lahko delajo izvajajo ali storijo le zaposleni, ki preko sodelovanja združujejo svoje delo in znanje – »soupravljajo«!!!

In v čem je bistvena razlika med Bio-humanizmom in socializmom?

V bivšem socializmu sta bila dominantna dva razreda (delavcev in oblastnikov ali ZKJ s svojimi sateliti), zato smo imeli dejansko dva razreda ali še vedno razredno družbo, kar Bio-humanizem odpravlja!

V socializmu si je vso oblast prisvojila ena partija ali ZKJ (danes si jo prisvajajo – politične stranke, zato strankokracija ali kvazi demokracija) na ideologiji, ki je nasprotna kapitalizmu (družbena-državna in privatna ali zasebna lastnina) in posledično privilegiji vladanja (določene) strukture na oblasti, je uzakonjen s pravnim redom – v bivši državi z dominacijo ZKJ in danes s stranko-kracijo in parlamentarno demokracijo.

Bio-humanizem odpravlja ideologijo (metoda konflikta) in jo nadomešča z vrednotami sobivanja ali sožitja, ki veljajo v skladu zakoni narave za vse - brez izjeme (bionomija), zato se odpravlja temeljna metoda delovanja (v samoupravnem socializmu in kapitalizmu), ki temelji na konfliktu (dve nasprotujoči ideologiji, ki potrebujeta sovražnika za konflikt ali dva razreda – beri razredno družbo ali delavce in izkoriščevalce), ampak je temelj ustvarjalno sodelovanje in ne ideologija (politične stranke ali cerkve oz. vere)!!!

Itd,……….

Ali že poznate nov družben sistem »BIO-HUMANIZEM«!!!???

In zakaj ne ?

Zato ker se večina še vedno ukvarjate z vso mogočo bedarijo (ali bedo) obstoječega družbenega sistema, namesto, da bi svojo pozornost in dejavnost usmerili v (svoj razvoj in) razvoj novega družbenega sistema Bio-humanizma (spoznavanje in ustvarjalno sodelovanje) ter pričeli živeti človeka vredno življenja v novi družbeni skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi - svobodni Sloveniji !!!!

Zdaj veste, zakaj nov družben sistem  Bio-humanizem odpravlja politične stranke in uvaja "neposredno demokracijo" !!!!

V novi skupnosti svobodnih srečnih in ponosnih ljudi, se nove pozitivne vrednote uveljavljajo na osnovi objektivnega prava ali naravnih zakonitosti življenja, ki so do vseh najbolj pravične in enake ter omogočajo sinergijo pozitivne energije življenja, zato velja ter se vsak trenutek potrjuje, da je: 

*Ljubezen je močnejša od razuma!*

 

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!! 

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
10
Srečko Prislan
0
Mar 11, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=WkOy4T3jRIY&list=RDixmvEtQyzvs&index=12
#10
abram1b2 Cej
1
Mar 10, 2018
Srečko:)*
Realen zapis.Lp :)**
#9
Srečko Prislan
0
Mar 10, 2018
Spoštovani!

Vsaka nova stranka le razdvaja volilno telo in vnaša še večji politični kaos med ljudi, da ne vedo kdo pije kdo plača!

Ljudje zelo slabo poznajo politični sistem, parlamentarno demokracijo in vlogo ter delovanje političnih strank. Prav za to so ljudje žrtev političnega marketinga in medijske promocije, ki jo financira kapital.

Ali po domače v parlamentarnem sistemu je močna le tista politična stranka, ki jo kupi in podpira kapital, zato takšna stranka tudi deluje v interesu kapitala ne ljudi.

Ljudje sploh ne opazijo te dvojne vloge političnih strank v kateri z ene (vidne) strani govori ljudem vse tisto kar ljudje radi slišijo in naredi vse tisto (na drugi strani), za kar jo je kupil kapital z medijsko promocijo, da je lahko prišla na oblast ali do privilegija vladati lastnemu narodu.

In kako stranke najbolj enostavno preslepijo ljudi?

Z uspešno promocijo (ki ga financira kapital preko medijev), da najprej ugotovijo, kar ljudje resnično potrebujejo in radi ali si želijo slišijo.

Nato pripravijo vodilne strukture pol. strank "načrt in dober scenarij", kako posredovati informacijo (ali samo-promocijo) ljudem, da izpolnijo njihove želje in jih osvojijo ali pridobijo za sodelovanje (ter njihovo podporo ali glas za volitvah)

Zato ljudem politiki tudi govorijo in obljubljajo vse tisto, kar si ljudje želijo slišati in bolj so obljube prepričljive (odločne in jasne) bolj ljudje zagrabijo za takšne obljube (kot riba za trnek)!

Več je določen politik v medijih, bolj je pomemben in večje možnosti ima da uresniči (obljube ali) pričakovanja volivcev. To je le eden od bistvenih političnih fint ali prevar s katerim politične stranke pridobijo podporo volivcev.

Druga zelo pomembno dejstvo je da je volilno telo razdeljeno na levo in desno (po ideološkem načelu), kjer ima cerkev izjemno pomembno konzervativno vlogo status quo (za vernike, ki so zvesti veri in poslušni).

Verniki (v službi cerkve ne boga) običajno slepo sledijo mnenju ali sporočilu cerkve, ki je pomemben faktor pri odločanju ljudi (in tista opcija, ki je do cerkve bolj radodarna dobi večjo podporo vernikov).

Ker pa se v tej igri (navidezne konkurence) primarno ustvarja umetni konflikt levih in desnih se s tem tudi potencira zmagovalca ene (leve ali desne) opcije in ker so ljudje podzavestno radi zmagovalci se odločijo za tistega (ne ki je bolj pošten ali dober) na eni in drugi strani, ki jim je najbolj podoben in ima največjo možnost da tudi zmaga!

Tako se v tej politični igri določi zmagovalca, ki ga podpira kapital (ne ljudje) in volitve so le politična spletka (ali farsa) za javnost ali naivne ljudi, da se ljudi zvabi na volišče in dobijo njihov glas ter pridejo do korita.

Temu koritu pravimo javna blagajna in pridobitev privilegijev vladanja (ali izkoriščanja večine) v interesu kapitala ter zadovoljitev ego potreb lastnikov kapitala in uživati življenje na račun tujega dela!

To je vsa umetnost tega cirkusa, ki mu pravimo parlamentarna demokracija in volitve za narodov blagor, ki omogoča enim bogatenje na račun tistih, ki delajo in ustvarjajo ter še legalno plenjenje ter druge zločine z blagoslovom volivcev, ki so ga jim s svojim glasom in to tudi omogočili!vsaka nova stranka le razdvaja volilno telo in vnaša še večji politični kaos med ljudi, da ne vedo kdo pije kdo plača!

Ljudje zelo slabo poznajo politični sistem, parlamentarno demokracijo in vlogo ter delovanje političnih strank. Prav za to so ljudje žrtev političnega marketinga in medijske promocije, ki jo financira kapital.

Ali po domače v parlamentarnem sistemu je močna le tista politična stranka, ki jo kupi in podpira kapital, zato takšna stranka tudi deluje v interesu kapitala ne ljudi.

Ljudje sploh ne opazijo te dvojne vloge političnih strank v kateri z ene (vidne) strani govori ljudem vse tisto kar ljudje radi slišijo in naredi vse tisto (na drugi strani), za kar jo je kupil kapital z medijsko promocijo, da je lahko prišla na oblast ali do privilegija vladati lastnemu narodu.

In kako stranke najbolj enostavno preslepijo ljudi?

Z uspešno promocijo (ki ga financira kapital preko medijev), da najprej ugotovijo, kar ljudje resnično potrebujejo in radi ali si želijo slišijo.

Nato pripravijo vodilne strukture pol. strank "načrt in dober scenarij", kako posredovati informacijo (ali samo-promocijo) ljudem, da izpolnijo njihove želje in jih osvojijo ali pridobijo za sodelovanje (ter njihovo podporo ali glas za volitvah)

Zato ljudem politiki tudi govorijo in obljubljajo vse tisto, kar si ljudje želijo slišati in bolj so obljube prepričljive (odločne in jasne) bolj ljudje zagrabijo za takšne obljube (kot riba za trnek)!

Več je določen politik v medijih, bolj je pomemben in večje možnosti ima da uresniči (obljube ali) pričakovanja volivcev. To je le eden od bistvenih političnih fint ali prevar s katerim politične stranke pridobijo podporo volivcev.

Druga zelo pomembno dejstvo je da je volilno telo razdeljeno na levo in desno (po ideološkem načelu), kjer ima cerkev izjemno pomembno konzervativno vlogo status quo (za vernike, ki so zvesti veri in poslušni).

Verniki (v službi cerkve ne boga) običajno slepo sledijo mnenju ali sporočilu cerkve, ki je pomemben faktor pri odločanju ljudi (in tista opcija, ki je do cerkve bolj radodarna dobi večjo podporo vernikov).

Ker pa se v tej igri (navidezne konkurence) primarno ustvarja umetni konflikt levih in desnih se s tem tudi potencira zmagovalca ene (leve ali desne) opcije in ker so ljudje podzavestno radi zmagovalci se odločijo za tistega (ne ki je bolj pošten ali dober) na eni in drugi strani, ki jim je najbolj podoben in ima največjo možnost da tudi zmaga!

Tako se v tej politični igri določi zmagovalca, ki ga podpira kapital (ne ljudje) in volitve so le politična spletka (ali farsa) za javnost ali naivne ljudi, da se ljudi zvabi na volišče in dobijo njihov glas ter pridejo do korita.

Temu koritu pravimo javna blagajna in pridobitev privilegijev vladanja (ali izkoriščanja večine) v interesu kapitala ter zadovoljitev ego potreb lastnikov kapitala in uživati življenje na račun tujega dela!

To je vsa umetnost tega cirkusa, ki mu pravimo parlamentarna demokracija in volitve za narodov blagor, ki omogoča enim bogatenje na račun tistih, ki delajo in ustvarjajo ter še legalno plenjenje ter druge zločine z blagoslovom volivcev, ki so ga jim s svojim glasom in to tudi omogočili!

S parlamentarnim (ali stranko-kratskim) sistemom se tako legalizira razredno družbo in omogoča klasično delitev ljudi na vladarje in vladane ali izkoriščevalce in izkoriščene ter tako umetno sistemsko ustvarja konflikt med pozicijo in opozicijo ter vladajočo strukturo (oblast) in ne-privilegirano izkoriščano množico delovnih in poštenih ljudi!
#8
Srečko Prislan
0
Mar 04, 2018
Spoštovani prijatelji,

Pozdravljam in podpiram vsako pobudo in predlog, ki pozitivno spreminja obstoječe razmere v Sloveniji, pa naj si bo, da je dan ali predlagan od kogar-koli.

Toda, vsem dobro namenim predlagateljem hkrati tudi sporočam, da je stranko-kracija problem in ne rešitev. Do tega spoznanja sem z raziskavo prišel že l. 1996 in zato pristopil k razvoju novega družbenega sistema Bio-humanizma.

Vsaka nova stranka, s starimi na čelu, prispeva le k sesutju političnega sistema (deli narod - ljudi in dela politični kaos ter) slabi nacionalno entiteto in nas poriva v brezno ali žrelo neoliberalizma pod taktirko centrov finančne moči in imperialističnih osvajalcev oz. izkoriščevalcev delovnih in poštenih ljudi.

Takšno brezglavo početje smo bili priča v bivši državi, še posebej v republiki BiH, ki ga danes lahko vidimo in poznamo tudi v vseh samostojnih državah bivše SFRJ, zato vsi (v vseh novo nastalih državah) zelo negativno občutimo vse posledice takšne napačne politike in delovanja republiškega vodstva pod taktirko KP BiH in seveda tudi ostalih republik bivše države.

Kot so KPJ in republiške organizacije ZK v bivši državi, delovale na razkroju več nacionalne skupnosti, danes v Slovenije delujejo politične stranke na razkroju nacionalne skupnosti slovenskega naroda ali po domače - politične stranke so "grobar" samostojne in neodvisne Slovenije in vseh tistih ciljev opredeljenih ob osamosvojitvi ki omogočajo prosperiteto in obstoj Slovenije, kot nacionalne skupnosti v mednarodnem prostoru!

Zgodovina SFRJ in današnja Slovenija sta konkreten dokaz razmer in posledic, napačne politike (političnega sistema in družbene ureditve), ki se potrjujejo, kot neučinkovita in strateško dolgoročno škodljiva za samobitnost slovenskega naroda in ogroža obstoj Slovenije, kot entitete slovenskega naroda v mednarodni skupnosti!

Že skoraj slabih 30 let samostojnosti se v Sloveniji potrjuje škodljivost in nepravilnost obstoječega političnega (več strankarskega ali parlamentarnega) in družbenega sistema (z negativnimi vrednotami) za našo državo, ki vodi celoten slovenski narod v nacionalni samomor ali ekonomsko, politično in kulturno likvidacijo!

Prav iz tega razloga je bil razvid in je pripravljen nov družben sistem (ali prave - demokracije) BIO-humanizem utemeljen na pozitivnih vrednotah življenja, ki bo omogočil učinkovit razvoj in prosperiteto nacionalne skupnosti Slovenije ter jo postavil kot vodilno silo družbeno-ekonomskega razvoja v mednarodni skupnosti!
#7
Srečko Prislan
0
Feb 25, 2018
Vsi se sprašujete kaj narediti, a rešitve so znane, le da bi večina le jamrala in komentirala vsakdanje neumnosti, ki jih plasirajo v medije oblastniki in podkupljeni podrepniki, namesto postala aktivna za potrebne družbene spremembe v korist vseh!

Osebno se ne ukvarjam s takšnimi ali podobnimi neumnostmi ter prežvekovanju kosti, ki nam jih na krožnik servirajo mediji ali oblastne strukture, ampak širim med ljudi informacijo o novem družbenem sistemu, ki bo koristil vsem, vendar me admini in drugi podrepniki oblasti in političnih strank - non stop blokirajo!

Če resnično želite spremembe, potem širite ali delite informacije, ki jih oblasti in javni mediji blokirajo (ne jamranje in jokanje - to si oblasti želijo, da je narod še bolj prestrašen, ampak inovacije - rešitve, resnico,...)!

Ali imate prijatelje, ki jih zanimajo koristne spremembe in so pripravljeni aktivno sodelovati, kajti jamranje in stokanje res bolj škodi kot koristi in prav to si oblastniki in cerkev želijo!

Zakaj?

Zato ker imajo od prestrašenih in nevednih ljudi največje koristi (jih najlažje izkoriščajo za svoje pokvarjene egoistične potrebe - živeti na tuj račun)!

Dokazano je, da bolj se človek druži ali ukvarja z barabo bolj tudi sam baraba postaja (je nalezljivo - saj tudi ljudje praviloma posnemajo tiste na oblasti, ki so jih izvolili za svoje gospodarje)!
#6
Srečko Prislan
0
Feb 25, 2018
Zim Zelen pozdravljen, pojdi na fb stran BIO-HUMANIZEM - nov družben sistem ......
#5
Zim Zelen
0
Feb 25, 2018
*Ta vsebina trenutno žal ni na voljo (?)
#4
Srečko Prislan
0
Feb 25, 2018
Spoštovani, danes nekateri slavijo partizane in domobrance, jutri bomo slavili navadne bedake - slava jim !!!

Kakšni so rezultati Slovenije in ostalih držav ali nekdanjih republik SFRJ po slabih 30 let samostojnosti je vsem na dlani, zato ni potreben dodaten komentar, kajti življenje in dejstva govorijo brez besed sama zase, zato to ni zgodba o uspehu, ampak nacionalna katastrofa in genocid nad delovnim in poštenim ljudem oz. lastnemu narodu!

To sporočilo je zelo jasno in nedvoumno za vse gluhe in slepe bedake, da gredo v čim večjem številu na volitve 2018 in pooblastijo stranko-kraske kandidate, ali leve in desne sluge pokorne tujemu gospodarju, ki si želijo le privilegije vladati lastnemu narodu in s pooblastilom bedakov zagotoviti vse pogoje za učinkovit pogreb nacionalne suverenosti in svobode slovenskega naroda!

https://www.facebook.com/marko.pehant/videos/2080116562002028/

Facebook

See posts, photos and more on Facebook.
#3
Srečko Prislan
0
Feb 15, 2018
Bistveno za nujne spremembe so sistemske rešitve, ki morajo odražati odpravo obstoječih problemov, zmot in zablod ter omogočati učinkovit razvojni proces za vse prebivalce Slovenije v katerem lahko vsi enakopravno sodelujemo!

Nobene pozitivne spremembe razvoja niso mogoče, če tisti, ki želi ali potrebuje spremembe (izboljšanje svojega družbeno-ekonomskega statusa) zahteva spremembe od drugih, ne pa od sebe ali pri sebi, zato so vse želje in takšne zahteve, ki drugim vsiljujejo neke spremembe, le groba prevara samega sebe, kajti brez izboljšanje svojih sposobnosti (lastnosti in vrednot življenja) je utopija pričakovati da se naše življenje spremenilo samo po sebi na boljše!

Za navedene nujne spremembe, ki bodo omogočile deblokado razvoja in omogočile pogoje za aktiviranje učinkovitega razvojnega procesa niso dovolj le želje ali fizično združevanje, temveč nov družben sistem, ki ustvarja pogoje za spremembe vrednot vsakega človeka in posledično celotnega družbenega sistema!

Nikoli in nikjer se pozitivne spremembe pri človeku ne dogajajo brez njegove aktivne udeležbe, zato je predpogoje formalno uveljaviti družben sistem neposredne demokracije, da se vsak posameznik prebudi in aktivira, kot aktivni državljan ter prične z nujnimi sprememba pri sebi in tako postane generator razvojnega procesa v skupno korist, kajti,

»kar je dobro za vse - je dobro tudi za mene!«

Prav na teh spoznanjih in osnovah pa je zgrajen nov družben sistem »Bio-humanizem«!

Torej, ali poznate vsebino (vrednote in razvojne rešitve) novega družbenega sistema Bio-humanizma, ki vam omogočil pozitivno spremembo in izboljšanje vašega družbeno-ekonomskega statusa, oz. človeka vredno in dostojno življenje!?

in »zakaj ne«!?

Prvo sami sebi iskreno postavite to ključno vprašanje in najdite pravi odgovor ali poiščite odgovor, ki vam ga nudi nov družben sistem Bio-humanizem ter ugotovite ali so vaša ravnanja ali spoznanja skladna novim vrednotam družbenega sistema Bio-humanizma. Če niso, potem že imate odgovor zakaj je vaš družbeno-ekonomski status ali položaj takšen kot je!!!

»Le pozitivna sprememba na sebi (lastnost, sposobnost, misel) nam omogoča misliti in delovati drugače (odprava zablod, zmot in pomanjkljivosti) v svoje in skupno dobro!«

Brez vaše aktivne vloge in osebnih sprememb, ki jih potrebujete ni za vas prave rešitve, zato se ravnajte po enem od »osnovnih pravil« delovanja posameznika v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, ki pravi:

»S pozitivno spremembo pri sebi – pozitivno spreminjamo svet okoli sebe«,

kajti mi smo del vsega kar obstaja, zato vsaka naša sprememba (pozitivna ali negativna) neposredno vpliva na pozitivne ali negativne spremembe v našem okolju in svetu v katerem živimo.

Vsaka naša sprememba neposredno vpliva na naše pogoje življenja, zato brez takšne (pozitivne) spremembe ni pozitivnih sprememb ali spremenjenih pogojev bivanja, kar je naravni zakon evolucije v katerem se vse vsak trenutek spreminja, saj je le »sprememba« konstanta ali stalnica razvojnega procesa.

Ali preprosto rečeno: »Brez naše pozitivne spremembe ni izboljšanje pogojev življenja« in posledično našega napredka za boljše življenje, kajti postajamo cokla (blokada) razvojnemu procesu. To pa pomeni, da če ne sledimo naravnim spremembam (dobro se uveljavlja in slabo propada), smo sami žrtve lastnega primitivizma (egoizma), ki ne upošteva osnovne modrosti življenja, zato spremembe dirigirajo in vsiljujejo drugim, tisti na oblasti (za svoje koristi) na škodo (izkoriščanja) večine!

Zato brez spremembe ali odprave (kvazi oz.) obstoječega nedemokratičnega družbenega sistema, ki koristi le manjšini na škodo večine – ni nobene rešitve, temveč le vedno večje stopnjevanje sporov, konfliktov, vojne in uničenje,… ali skupno umiranje na obroke!

Če si resnično iskreno želimo pozitivne spremembe, potem moramo pričeti »pri sebi« (biti aktivni) in naprej spoznati vrednote novega družbenega sistema Bio-humanizma, da se lahko v skladu z njimi tudi ravnamo in obnašamo ali konkretno pozitivno spreminjamo sebe in posledično pozitivno spreminjamo okolje in pogoje v katerem živimo!

Subjektini zakoni (obstoječi pravni red) po meri manjšine na oblasti, koristijo le privilegirani manjšini ali strukturi na oblasti in objektivni zakoni življenja v naravi koristijo vsem, zato je Bio-humanizem, kot nov družben sistem, edini družben sistem v svetu, ki je utemeljen in grajen na (objektivnih) zakonih življenja ali narave in koristi vsem brez izjeme!!!

Zato nov družben sistem uvaja neposredno demokracijo in na ta način večjo enakopravnost, svobodo in osebno odgovornost za sočloveka, novo skupnost in našo skupno mati - naravo (ali naravno okolje)!
#2
Srečko Prislan
0
Feb 15, 2018
Res je drži, da revolucijo na cesti praviloma vodijo tisti, ki niso pri koritu in si želijo priti do korita in prav zato morajo z silo odstraniti tiste, ki so trenutno pri koritu (po enaki metodi, kot se izvaja oblast ali vladanje - uporaba sile) !!!

Modreci pravijo - svinje pri koritu se menjajo, a korito in sistem ostajata ista, zato pri nasilni spremembi (ali revolucijah na cesti) ene svinje pri koritu zamenjajo druge s pomočjo nezadovoljne množice.

To koncept (začaranega kroga) obstoječega družbenega sistema omogoča (to se je zgodilo tudi pri bivšem socializma ali odpravi njega - (kontrarevolucija), da se svinje menjajo in po prevratu (z velikimi nedolžnimi žrtvami).

Ene svinje, ki so na oblast menjajo druge, ki si želijo oblast (in vladati drugim) - torej obstoječi klasičen družben sistem, pa omogoča še naprej enak (negativni) razvojni proces - negativno selekcijo ali negativni razvoj (iz slabšega na slabše) !!!

Prava revolucija se torej ne dogaja na cesti ali z silo, temveč pomeni kvalitetni preskok v glavi ali sprejem novih vrednot, ki bistveno menjajo obnašanje vsakega posameznika in družbo kot celoto!

V novi družbeni skupnosti (nove vrednote) in posledično nov družben sistem omogočajo mnogo bolj pravičen in enakopraven položaj posameznika v družbeni skupnosti ali več svobode in več odgovornosti do skupnosti in naravnega okolja!!!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2018-02-08 16:57:47 (Feb 08, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Inteligenca
Akcijski načrt
Novo ali staro
Ekstremizem
Umetna selekcija
Resnica ni ideja!
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2018
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj