Nedvomno je!

OddajSrečko Prislan, dne 2016-08-21 ob 10:06:05

Delu in ljudstvu - čast in oblast!

Svobodo, srečo in napredek vsakega posameznika in njegove družbene skupnosti, kot celote  je mogoče zagotoviti le z družbenem sistemu, ki temelji na humanih moralno-etičnih vrednotah in v katerem sodeluje vsakdo kjer živi in dela - brez izjeme!

Nedvomno je, da obstoječi družben sistem temelji na nehumanih moralno-etičnih vrednotah, zato se širi kriminal in korupcija, kot gobe po dežju in posledično imamo vse večje nasilje oblasti (zmanjševanje človekovih pravic) in večanje revščine večine !

Nedvomno je, da smo v bivšem sistemu in državi skupaj gradili in razvijali velika podjetja, ki so sposobnosti naših delavcev in strokovnjakov ponesla v svet, doma pa omogočila dostojno življenje, varnost in razvoj večine prebivalstva - skratka imeli smo uspešen razvoj gospodarstva in blagostanja prebivalstva.

Nedvomno je, da smo v bivši državi vsi skupaj gradili svojo domovino in uspešen razvoj, dokler se ni politika ali ZKJ oz. ZKS v borbi za privilegije oblasti oddaljila od ljudi (totalno prisvojila oblast) in sprla narode ter zablokirala razvoj, zaradi svoje nesposobnosti in egoizma vladanja na osnovi katerega so kvazi komunisti (s pomočjo tujine) načrtno realizirali kontrarevolucijo in okradli lasten narod za zadovoljevanje svojih egoističnih interesov in potreb vladanja v škodo večine prebivalstva Slovenije!

Nedvomno je, da po kontrarevoluciji (spremembi družbenega sistema – načrtni prevari naroda) in oblikovanju samostojne države Slovenije, ni šlo za samostojnost, suverenost in napredek naroda ali države Slovenije, temveč je šlo in gre za načrtno krajo premoženja večini prebivalstva in učinkovito (izkoriščanje večine z) zlorabo obstoječega sistema in države Slovenije od vseh novo nastalih političnih strank (strankokracije), da si tako v celoti legalno prisvojijo vse pristojnosti oblasti delovnih ljudi. Bistvo osamosvojitve in sprejete zakonodaje je legalizacija kraje ter sistematično uničevanje novo nastale države in samobitnost lastnega naroda, zaradi zadovoljevanje svojih egoističnih interesov vladanja, kot je šlo na primer v bivši državi Jugoslaviji!

Nedvomno je, da je obstoječi družben sistem (parlamentarne stranko-kracije) s pomočjo cerkve najbolj učinkovit za stopnjevanje izkoriščanja poštenega in delovnega človeka (nadaljevanje legalne kraje ali privatizacije s pomočjo tujine ali mednarodnih institucij), stopnjevanje nasilja in razvoja policijske države (z razvojem represivnega parata), ki ščiti le izkoriščevalski režim (obstoječi družben sistem) in strukturo na oblasti. Zato se preko obstoječega sistema lahko uspešno ropa in razprodaja narodno kulturno dediščino in gospodarstvo z naravnimi dobrinami ter ustvarja ostale pogoje za nadaljnje zločine na račun vedno večjega izkoriščanja brezpravne množice delovnih in poštenih ljudi, ki se jih prisiljuje (brez vizije in perspektive) v revščino in samouničenje (ali vojno).

Nedvomno je, da je samobitnost in razvoj slovenskega naroda v samostojni (policijski) državi Sloveniji in v obstoječem družbenem sistemu nima nobene perspektive, temveč je le legalna zloraba obstoječega družbenega sistema in lastnega naroda s strani samozvane oblastne elite (ali mafije) na oblasti, da za vedno uniči samobitnost in kulturo slovenskega naroda in skupaj z mednarodno birokratsko-tehnokratsko mafijo pelje Slovenijo in slovenski narod v vojno in uničenje.

Vsa navedena dejstva in razlogi so podlaga za radikalne spremembe družbenega sistema v smeri razvoja neposredne demokracije v katerem slovenski narod ponovno prevzame v svoje roke vse vzvode oblasti ter odpravi vse klasične izkoriščevalske institucije, ki tvorijo policijsko državo in nehuman stranko-kratski družben sistem, ki je podlaga za legalno krajo ter veleizdajo lastnega naroda na račun delovnega in poštenega človeka.

Le prebujen in osveščen posameznik, ki nase prevzema popolno osebno odgovornost za svoje življenje, v sodelovanju z drugimi delovnimi in poštenimi ljudmi, se lahko zoperstavi splošnemu kaosu in zločinu, ki ga načrtno ustvarja parazitska birokratsko-tehnokratska struktura (stranko-kracije) na oblasti po navodilih psihopatov iz tujine in na podlagi zadovoljevanja lastnih egoističnih potreb ter interesov vladanja na račun (omejevanja osnovnih človekovih pravic in izkoriščanja) brezpravne množice delovnih in poštenih ljudi.

Prav zaradi navedenih dejstev in razlogov potrebujemo nov družben sistem Bio-humanizem, ki je utemeljen na novih pozitivnih vrednotah življenja.

Bio-humanizem je zato po svoji vsebini namenjen vsem, saj neposredno ozavešča, usposablja in omogoča enakopravno sodelovanje vseh delovnih in poštenih ljudi, da z neposredno demokracijo ponovno prevzamemo odtujeno oblasti ter resnično postanemo "na svoji zemlji svoj gospodar" in si tako sami zagotovimo vse pogoje za sožitje, zdravo in srečno življenje ter uspešen skupni napredek in razvoj vsekega posameznika in nove svobodne družbene skupnosti, kot celote!

Delu in ljudstvu - čast in oblast!

 "OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
3
Srečko Prislan
0
Sep 08, 2018
Spoštovani,

pogosto mislimo, da neko stvar razumemo in vemo, pa žal v resnici temu ni tako. Zakaj? Ko stvar resnično razumemo lahko tudi ukrepamo (se ravnamo in obnašamo) tako, da doseženo cilj, ki si ga postavimo ali želimo doseči!

Kadar nam v življenju postavljajo cilje drug smo običajno najmanj uspešni in ko si cilje postavljamo sami praviloma napnemo vse sile (svoje znanje in sposobnosti), da jih tudi dosežemo. To pomeni, da moramo imeti sami jajca in avtoriteto nad svojimi odločitvami, da jih lahko tudi uresničimo.

Prava ali neposredna »Demokracija« pomeni vladavina ljudstva in da ljudstvo resnično lahko opravlja to svojo nalogo ali poslanstvo (soupravljanje javnih i skupnih zadev) se mora za to tudi usposobiti, sicer svoje delo ali naloge ne more uspešno opravljati.

Preden se kdorkoli odpravi na neko pot, mora najprej vedeti kje je cilj te poti na katero se opravlja. Da pa uspešno opravi prvi korak se je potrebno dobro zanimati in pripraviti (pridobiti vse potrebne informacije), da bo smer pravilna in pot čimbolj varna in ne prenaporna, da lahko premagamo vse ovire, težave,….itd, in dosežemo cilj, ki nam prinese tisto kar smo od tega cilja pričakovali ali se napot sploh podali!

Torej moramo vnaprej vedeti, zakaj gremo na pot, kaj bomo dosegli ko pridemo na načrtovan cilj in kako se bomo morali ravnati ali bomo živeti, ko dosežemo zastavljeni cilj.

V obstoječem družbenem sistemu si je manjšina podredila večino s pravnimi normami (zakoni) s katerimi lahko samovoljno odloča neodvisno od večine v svojo korist na škodo večine, zato večina postaja vedno bolj revna in manjšina vedno bolj uživa na račun trpljenja in izkoriščene množice delovnih ter poštenih ljudi.

Kdor razume obstoječe razmere, ve da je glavni razlog vedno slabših razmer, obstoječi družben sistem in da tisti, ki jim obstoječi družben sistem služi (ker so ga postavili zase) nimajo interesa menjati ta sistem, zato mora to postati cilj tistih, ki v obstoječem družbenim sistemom vedno bolj trpijo in postajamo sužnji izkoriščevalske manjšine.

Misliti in delati vedno enako in pričakovati, da se bodo razmere same spremenile v korist večine je čista utopija, zato je nujno potrebno za vsakega posameznika, ki si resnično želi spremembe, da se zanima za rešitve (nov družben sistem), jih spoznava, promovira in uporabi v svojo in skupno korist organizirane celotne (večinske) skupnosti, ki je v obstoječem družbenem sistemu izločena iz sistema odločanja o najpomembnejših skupnih javnih zadevah.

Le v neposredni demokraciji, kot jo uveljavlja nov družben sistem Bio-humanizem smo vsi vključeni v proces soodločanja o skupnih in javnih zadevah, zato nas manjšina ne more več izkoriščati ali celo zlorabljati za svoje užitke na naš račun. Prav za to so potrebne tri bistvene stvari vsakega posameznika, ki se poveže z drugimi v novo (organizirano) skupnost sicer:

1. Iskreno zanimanje, usposabljanje in izobraževanje ter promoviranje novega družbenega sistema Bio-humanizma (nove pozitivne vrednote sobivanja in rešitve v novi skupnosti - se pogovarjati, laikati in deliti vsebine o Bio-humanizmu),
2. Razvoj nove organizirane strukture, ki bo tvorila novo skupnost na osnovi osebne odgovornosti in aktivnega državljanstva ( ali soodločanje vseh o najpomembnejših družbenih vprašanjih družbeno-ekonomskega razvoja).
3. Skupni razvojni načrt ali program razvoja (strukture – nove skupnosti), ki bo omogočil dosego vseh zastavljenih skupnih ciljev ter ustvariti pogoje za boljše življenje vseh članov nove skupnosti svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!
Vsakdo si mora zastaviti in odgovoriti na prvo vprašanje, kje in kdo sem jaz in kakšni so moji cilji in naloge, da bom lahko sodeloval in živel v novi skupnosti za boljši jutri in bolj srečno življenje vseh članov nove družben skupnosti, kajti:

»Srečen človek lahko živi, le med srečnimi ljudmi!«

#3
Srečko Prislan
0
Jul 31, 2018
Kako naprej!?

Kdor govori le svojo resnico, pač utemeljuje svoj prav na temelju lastnih zablod in predsodkov, ki jih ima vsiljene v svojo zavest, zaradi minulega življenja (slabe in dobre izkušnje), zato se tako tudi ravna in obnaša do sebe in drugih!

Ni slabega ali dobrega sistema - vsak sistem je dober dokler ga človeška pamet ne zlorabi (v korist nekoga na škodo drugega)!

Vsak sistem (socializem ali kapitalizem,...itd) ima za to dobre in slabe strani ali tiste, ki človeku nudijo varnost (na primer socializem) ali možnost bogatenja na tuj račun (izkoriščanje - kapitalizem)!

Dokler bo določena skupina oblikovala družben sistem bo ta vedno po njenih merilih ali potrebah (največkrat na škodo drugega, ki pri tem ne sodeluje). In ker v kapitalizmu večina ne sodeluje je ta sistem le v korist manjšine na račun večine (legalizirano izkoriščanje ali po domače - kraja oz. prisvajanje tujega dela)!

Vsa ta spoznanja so me spodbudila, da sem pričel opazovati in spoznavati kako deluje narava in kakšne so zakonitosti življenja po zakonih narave, ki so neodvisni od človekove volje ali pameti!

Zakaj?

Zato ker je človek sestavni del narave in ta je naš skupen dom, zato je naše življenje odvisno tudi od tega kakšen je naš odnos do tega skupnega doma - narave, ki nam daje vse pogoje za življenje - zato jo upravičeno imenujemo - mati življenja!

To spoznanje me je spodbudilo, da sem pričel in zgradil nov družben sistem po merilih poštenega in delovnega človeka (moralne vrednote) in zakonih življenja v naravi, ki nam jih določa narava sama brez naše volje, subjektivne želje ali pameti!

Ugotovil sem, da je to edini družben sistem, ki je do vseh enak ali najbolj pravičen (narava ne loči človeka po veri, starosti, spolu, nacionalnosti,...) kajti to je zanjo tujek (ali izmišljotina človeka), ki ga narava ne potrebuje in za to ne priznava, kot skupni imenovalec, ki omogoča sožitje in sodelovanje vseh na skupnih osnovah (naravnih zakonov) - živeti BOLJŠE in uživati življenje brez bolečine!

Ali si tudi vi želite živeti boljše življenje v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi?

Če imate to željo ali vas zanima odgovor na to vprašanje, si preberite kaj o novem družbenem sistemu Bio-humanizmu!

Mogoče boste našli tudi kaj zase ali organizirano skupnost v kateri si želite živeti med prijatelji in sodelovati z ljudmi, ki jih spoštujete ter se želite z njimi povezati na tistem področju življenja, ki vam ga ponuja narava ali okolje v katerem živite, da bo vaše življenje postalo užitek, zadovoljstvo in veselje!

#2
Srečko Prislan
0
Jul 31, 2018
Spoštovani!

Janez pravi: Vsi ki hvalite prejšnji sistem, zakaj je potem 1 700 000 Yugoslovanov delalo v Nemčiji,in zakaj pri nas niso delali Nemci ali pa Italijani,oz katerikoli delavci iz "krutega" kapitalističnega sveta??

Če smo iskreni in objektivni, potem moramo priznati, da ima vsak družben sistem svoje prednosti in slabosti ter je potrebno upoštevati tudi logična dejstva in to so, da vsakdo želi iti iz slabšega na boljše (v materialnem in duhovnem smislu).

Ker je v materialnem smislu na zahodu bilo višje blagostanje (materialno bogastvo), zaradi zgodovinskega ropanja in kopičenje bogastva v preteklosti manj razvitih držav (Afrike,Azije,... - kolonije) in finančnega kapitala je bil tudi zaslužek na zahodi precej višji.

Zato je vsakdo, ki si je želel zaslužiti v Nemčiji (višja plača) in uživati v SFRJ (nižji stroki bivanja) to tudi izkoristil ter odšel v Nemčijo ali pa bil prisiljen, ker je hotel več (v materialnem smislu) kot je lahko dobil v bivši državi.

Tudi danes velja ista zakonitost in zato iz Slovenije (čeprav ima kapitalistični sistem - dominira zasebna lastnina) mladi odhajajo v Nemčijo in druge države z višjim materialnim standardom, da izkoristijo priložnost (višji zaslužek), ki je pri nas nimajo!

Zaposlenih Nemcev in Italijanov tudi danes ni veliko v Sloveniji, so pa podjetniki, zaradi profita (ki gre v Nemčijo) in poceni delovne sile, ki je mnogo cenejša, kot v Nemčiji. V kapitalizmu je pomemben profit in zasebna lastnina, zato se kapital (finančna sredstva) pač plasira tja, kjer se hitreje in bolj plemeniti (seveda v zasebno korist - na škodo izkoriščane večine).

Dobrine pa niso le materialne narave, ampak tudi duhovne (zdravo okolje in bivanje, solidarnost, sožitje, sodelovanje, zdravi medčloveški odnosi - zdravje, kultura, izobraževanje, skrb za bolne in pomoči potrebne,....itd).

Me pa zanima od kod nekaterim takšno mnenje in kakšno ie bilo njihovo preteklo življenje, da tako vneto in pristransko zagovarjajo eno in kritizirajo drugo (ne upoštevajp pa že navedena objektivna dejstva) ter tudi modrost življenja, ki pravi:

"NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI!"

Janez pravi, da vsi hvalimo ali hvalijo prejšnji sistem! To seveda ne drži, je pa dejstvo, da jih je veliko, kar samo po sebi demantira njegovo mnenje in izjavo.

Večina gotovo ne laže sama sebi!

Je pa drugo dejstvo v naravi človeka, da še - le takrat, ko nekaj izgubiš znaš vrednotiti ali ceniti tisto kar si imel!!!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2016-08-21 10:06:05 (Aug 21, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj