To si ti!!

OddajSrečko Prislan, dne 2016-04-06 ob 18:55:36

Kar čutiš, misliš in delaš  –

"to si TI"!

Spoštuj in širi dobro (ljubezen) ne slabo (egoizem)!

Ko se poistovetiš z mislijo ali čustvi in vsebino, ki jo bereš, vidiš, čutiš, spoznavaš, lahko ugotoviš ali je to nekaj kar je zunaj tebe ali pa to sprejemaš,  zato ker je to del tebe.

Ja, spoštovani prijatelji, dokler bomo promovirali stranko-kratski družben sistem in strankarske liderje, namesto nove "socialne inovacije ali družben sistem", ki vsebuje tudi nove (pozitivne) vrednote življenja - ni šanc, da bi se kaj spremenilo, kajti najpomembnejše spremembe se pričnejo pri vsakem od nas (v glavi) in seveda pri vseh, ki si iskreno želimo živeti človeka vredno življenje!

Nasilje in konflikt ali trmasto nasprotovanje nekomu ali nečemu največkrat temelji na egoizmu človeka, ki najbolj škodi vsakemu človeku in posledično celotni človeški skupnosti. Tega je mogoče premagati, le s samokritiko in iskanjem resnice, ki obstaja povsod okoli nas, le dopustiti ji moramo da pride do našega srca!

Kako se najlažje znebimo lastnega egoizma je zelo preprosto, če se družimo s prijaznimi in dobrimi ljudmi ter si iskreno želimo tudi sami biti njim podobni (ali dobro z dobrim vračati)!

Nihče sam sebi ne želi slabo, zato tega naj ne bi smel delati drugemu. Slabo nihče ne potrebuje! Zakaj potem drugemu privoščimo slabo je popolnoma razumljivo, saj nas lastni egoizem obvladuje, zato smo njegova žrtev ali njegov služabnik (v službi zla).

Prav zato je egoizem zlo v človeški podobi, ki nam dela največjo bolečino ter nas zahrbtno uničuje! Egoizma se lahko rešimo ali znebimo in ga učinkovito obvladujemo le, če smo iskreni in kritični sami do sebe ter se podamo na pot ljubezni, ki nas vodi v sožitje in srečo s sočlovekom ter našim naravnim okoljem.

Vsa ta spoznanja in rešitve nam daje nov družben sistem Bio-humanizem. Ta nas vodi stran od egoizma in odpravlja obstoječi zločinski družben sistem, ki je utemeljen na egoizmu človeka, saj nas ta uničuje in nam povzroča vedno hujšo bolečino in trpljenje!

Ko bereš to kar nekdo piše ali misli, se tako ali drugače povežeš s tistim, ki to piše in še mnogo bolj s tistim ali s tisto vsebino, ki jo bereš, saj ima vsaka zapisana misel svojo sporočilo! 

Naravne zakonitosti življenja, na katerih je grajen Bio-humanizem, niso last nekoga, ki jih lahko spreminja po svoji podobi, ampak bistvena sestavina Življenja vsakogar, zato je tudi vsakdo del tega kar obstaja v naravi sami in brez teh zakonitosti sploh ne moremo živeti!

To pomeni, da naravne zakonitosti življenja, nikogar ne izključujejo, temveč je vsak del njih, zato tudi vsem omogoča da živimo v srečni skupnosti, v sožitju s sočlovek in naravo, pod pogojem seveda, da naravne zakonitosti sprejemamo, spoštujemo in se po njih ravnamo!

Če sporočil in zakonitosti življenja v naravi ne sprejemamo, le sami sebi delamo probleme in težave, ali preprosto rečeno, si zavestno ustvarjamo trpljenje, zaradi svojih zablod, zmot, predsodkov in blokad v naši zavesti, ki smo si jih ustvarili skozi življenje!  

Bio-humanizem, kot nov družben sistem, je po vseh naravnih zakonitostih, toliko tvoj, kot moj ali od kateregakoli drugega, saj je grajen na naravnih zakonitostih življenja, ki obstajajo brez človeka ali človeške pameti v naravi sami.

Zakaj in kako?

Ko se poistovetiš z mislijo ali čustvi z vsebino, ki jo bereš, vidiš, čutiš, spoznavaš, lahko ugotoviš ali je to nekaj zunaj tebe ali pa to sprejemaš, zato ker je to del tebe. Prav zato je Bio-humanizem toliko tvoj, kot moj ali vseh tistih dobrih in poštenih oz. iskrenih ljudi na svetu, ki sprejmejo zakonitosti življenja za svoje, zato se po njih tudi ravnajo  - brez prisile!

Zakaj je določen družben sistem dober ali slab torej ni odvisno od tega kako se sistem imenuje, temveč od tega kakšne rezultate ali posledice povzroča, če ga ljudje uporabljajo.

V primeru, da je družben sistem posledica družbenega dogovora, ki ga skupaj oblikuje večina ljudi, ga ta večina praviloma spoštuje in se po njem v svojem vsakdanjem življenju tudi ravna (brez prisile). Ko pa družben sistem oblikuje manjšina, ga večina zavrača, saj običajno koristi le manjšini na škodo večine, takrat se za njegovo uveljavljanje običajno uporablja prisila. 

Bolj družben sistem upošteva dejstva, da človek živi v skladu zakonitostmi življenja v naravi, bolj smo povezani  in v sožitju drug z drugim, manj težav ali problemov imamo sami s sabo in svojim okoljem. Prav zato je Bio-humanizem utemeljen na enem od osnovnih naravnih zakonov življenja »univerzalnem dinamičnem naravnem ravnovesju«. 

Zakon »univerzalnega dinamičnega naravnega ravnovesja« zagotavlja stalno ravnovesje in evolucijo razvojnega procesa v naravi sami. In ker je človek sestavni del narave same, je ta razvojni proces v naravi tudi razvojni proces vsakega človeka in njegove skupnosti, kot celote!

Spoštovani prijatelji osebno se zavedam, da vse kar vem in znam, ni moja last, ampak darilo življenja, ki sem ga prejel od sočloveka (matere, očeta, prijatelja, sopotnika,…) in posledica vseh slabih ter lepih izkušenj, oz. sporočil življenja, kjer sem bival in živel, zato mi je dolžnost, da to svoje bogastvo delim s tistimi, ki so mi ga podarili.

To kar čutiš, želiš, misliš in delaš  – to si ti, zato Bio-humanizem ni moj, ne tvoj ali kogarkoli, ampak vseh nas, ki čutimo,  mislimo in delamo (torej živimo) skladno naravnimi zakoni življenja!

To tudi pomeni, da vse tisto, kar ne vemo ali ne znamo (ker nismo spoznali ali doživeli) še ne pomeni, da ne obstaja, ni ali ni mogoče, zato nam je stalna naloga le, da iščemo resnico in se v skladu naravnimi zakonitostmi življenja po njej tudi ravnamo, sicer sami sebe obsodimo na večno trpljenje!

Resnica ni naša domišljija, vsiljena predstava, kot je primer obstoječi družben sistem. Resnica je nekaj kar obstaja brez naše zavesti, saj človekove zavesti ali naše domišljije oz. subjektivne resnice  - narava ne potrebuje!

Narava je dejstvo, da vse kar človek za nov družben sistem Bio-humanizem potrebuje že obstaja, le sprejeti moramo vse pozitivne spremembe, navade, običaje,….., ali pozitivne vrednote in naravne zakonitosti življenja, saj le te koristijo vsem ter ustvarjajo sožitje med ljudmi in naravo.

Temelj za nov družben sistem je pozitivna energija življenja v naravi, ki jo človek pozna pod pojmom »LJUBEZEN«. Če kdo ne ve, kaj je ljubezen, jo prav gotovo še ni doživel, in dojel svojega smisla, življenja v zadovoljstvu, veselju in sreči! 

Vsak človek z naravno inteligenco ve, da nobena (radikalna) sprememba v skupnosti ni mogoča, če nimaš konkretnega načrta ali družbene inovacije, oz. ustrezne organizacije s usposobljeno strukturo ter pogoje naravnega okolja, ki omogočajo takšne pomembne spremembe! 

Popolnoma zgrešeno in napačno je razmišljanje, da se bodo slabe razmere spremenile, če se borimo "proti" na primer prekarnosti, ali drugim oblikam zlorabljanja in izkoriščanja, saj obstoječi sistem temelji na egoizmu človeka, zato si bo egoist izmislili še slabše oblike za izkoriščanje ljudi in jih preko pravnega reda uveljavil s silo in nasiljem

Prekarno delo je le posledica obstoječega izkoriščevalskega družbenega sistema ne pa vzrok za takšne slabe poledice in slabšanja družbeno-ekonomskih razmer za večino. Potrebno je menjati obstoječi zločinski družben sistem z novim boljšim in neposredno demokracijo, ki odpravlja obstoječi anomalije in dominantni družben sistem, ki bazira na egoizmu človeka.

Zelo preprosto je spoznanje, da bomo še le po uvedbi sistema neposredne demokracije, dejansko postali gospodarji na svoji zemlji, zato nam birokratsko-finančna oligarhija EU ne bo več dirigira kako moramo živeti in preko mednarodnih institucij ter privatnih korporacij legalno kradla življenjsko pomembne naravne dobrine in vire!

Družben sistem je dober le, če nagrajuje dobro in blokira ali onemogoča tisto, kar je slabo za človeka in naravno okolje! 

Z menjavo ljudi ali vlade, oz. vseh, ki imajo privilegiran položaj v obstoječem družbenem sistemu, ne bomo rešili nobenega problema, saj imajo privilegije, zaradi družbenega sistema, ki jim te privilegije formalno omogoča, zato se lahko menja ljudi v vladi (ali drugih vodilnih položajih) kolikor hočete, pa se razmere ne bodo bistveno spremenile, saj je glavni razlog, da do potrebnih pozitivnih sprememb ne pride, obstoječi zločinski družben sistem, utemeljen na egoizmu človeka.

Prave rešitve, ki jih prinaša nov družben sistem Bio-humanizem boste lahko spoznali le, če se iskreno zanimate za njih in soustvarjate pogoje za boljše  življenje vseh (delovnih in poštenih ljudi). Primarno so pozitivne rešitve v novem družbenem sistemu namenjene vsem, ki smo žrtve obstoječega zločinskega družbenega sistema! 

Problem je torej v naših glavah, ker živimo po slabih vzorcih (v zmoti ali zablodi), ki nam jih vsiljuje obstoječi zločinski sistem, preko strukture na oblasti in dirigiranem vzgojno učnem procesu, kot edino resnico po volji in interesih egoistov na oblasti, da je tako kot je edino mogoče in prav. In ker smo tako naučeni (napačni vzorci, prevare in laži,...) smo v zmoti, zavedeni in delamo narobe ali slabo, zato primarno škodimo le sami sebi!

Bom konkreten na primeru, če bolj verjamemo v boga v nebesih, kot v tistega, ki ga nosimo v svojem srcu, se vprašajte zakaj in kako je lahko tisti bog v nebesih boljši in bolj pravičen od tistega, ki ga nosimo v svojem srcu? Kdo in zakaj nam je to nekdo povedal, nam govori ali nas v to prepričuje!?

Ali če povem še drugače - človek dela in se obnaša tako, kot se je skozi življenje naučil, zato smo takšni, kot smo!

Nove rešitve in informacije so tisto,  kar nam omogoča da pridemo do novih spoznanj in odločitev za spremembe, kajti brez pozitivnih sprememb ni nobenega razvojnega procesa ali izboljšanja za vse, saj brez novih spoznanj in odločitve ZA novo boljše, ni mogoče menjati staro!

Potreben je preklop ali sprememba v glavi (in to je revolucija v glavi, ne na cesti), da se pričnemo obnašati drugače, kajti prava revolucija pomeni pozitivno in radikalno spremembo na boljše za vse. Žal večina tega preklopa ali spremembe sama brez sočloveka ni sposobna, zato tudi nobena pozitivna sprememba brez sodelovanja ljudi ni mogoča. Torej spremeniti moramo naprej sebe, se otresti lastnega egoizma, da lahko sprejmemo in uveljavimo tudi nove pozitivne vrednote življenja! 

Kako?

Strah, bolečina in trpljenje je posledica EGOIZMA človeka, zato ga moramo in tudi lahko odpravimo le, če sprejmemo LJUBEZEN,  kot tisto naravno in pozitivno energijo življenja, ki nam omogoča človeka vredno in zdravo življenje! Zato človeka le LJUBEZEN resnično OSVOBAJA in vodi k miru ali sožitju bivanja z vsem ter tlakuje pot zadovoljstva in osebne sreče, ki jo za zdravo življenje človek najbolj potrebuje! 

"Spoštuj in širi dobro (ljubezen) - ne slabo (egoizem)"!

In prav zato nam Bio-humanizem omogoča pravo sožitje, zadovoljstvo in srečo v svobodni in srečni skupnosti v kateri se sreča in bogastvo ne meri z velikostjo ali debelino denarnice, temveč tistega, kar vsak človek vsak dan nosi s sabo in to je "človeško srce"!

Kar moramo storiti sami, ne bo namesto nas storil nihče, zato zavihajmo rokave in se povežimo v organizirano civilno družbo, neodvisno od formalne politike, - s tistimi, ki imajo nove rešitve in predloge za našo boljšo skupno prihodnost!

"Vsakdo je lahko srečen le, če živi med srečnimi ljudmi v svobodni skupnosti"!

 "OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
33
Zim Zelen
1
Nov 08, 2019
#32 - Seveda ima *abram1b2 Cej čisto prav. Že samo, če pogledaš modne trende se vse vrti in obnavlja v neskončnem krogu.
(sikarsi)
#33
Srečko Prislan
0
Nov 08, 2019
abram1b2 Cej (šifra N-neznan) pravi, citiram:

" Kar je bilo, še bo in kar še bo, je že bilo" konec citata. Moti ga samovšečnost, kar je razumljivo, če človek gleda sam sebe v ogledalu. Kdor ne ve da ogledalo nima duše, ta se je že izgubil v času in prostoru, zato je njegova 1. naloga da najde sebe, seveda če to zmore?

Moj nasvet za vse izgubljene duše se glasi: "Mnogo bolj pomembno in bolj koristno za življenje je, da človek namesto, da sodi drugim, gleda manj v lastno ogledalo ter iskreno pogleda v sebe!"

Če tudi takrat izgubljena duša ne najde sebe (ne svojo podobo), potem vedi, da se ne bo našel nikoli!
#32
Zim Zelen
0
Mar 11, 2019
Všeč mi je naslov za samo prepoznavo.
Kratko in luštno :-)
#31
abram1b2 Cej
0
Mar 11, 2019
Srečko_)*
Vse se večno sedaj spreminja mineva in se rojeva novo .V točki sedaj se zlivata realiziran čas Pretekost in akumuliran čas prihodnost v poenoteno vrednost časa sedaj.V točki sedaj se rodiš, živiš celotni svoj življenjski cikel in v točki sedaj umreš.* Sedaj je vprašanje kdo od naju je pasiven in kdo aktiven? Kdo razume zadeve in kdo ne? ,Da bi ti razumel razumi tole : Kar je bilo,še bo in kar še bo,je že bilo. Cikli EM valovanja.ki preobražajo naš DNK.Bodi malo manj samovšečen.Težko verjamem.da to zmoreš.
#30
Srečko Prislan
0
Mar 11, 2019
abram1b2 Cej,

Vse je utopično, če nekdo nekaj ne ve, ne zna ali noče narediti!

To je prava utopija!

Za razvojni proces pa velja pravilo, da nicesar ni vecno ker se vse vsak trenutek spreminja.

Vprasanje je le ali mi to opazimo ali ne ter ali smo pasivni opazovalci ali aktivni kreatorji teh spremenb, kajti po evolucijskem procesu se v naravi vse spreminja, le sprememba je konstanta in edino gonilo razvojnega procesa! Lp
#29
Srečko Prislan
0
Sep 28, 2017
LJUBEZEN ali EGOIZEM - to je za vsakega posameznika v Bio-humanizmu ključno vprašanje (za to ne potrebujemo nobenega nasilja ali vojne).

Kdor sprejema ljubezen (ali dobroto), kot svojo najpomembnejšo vrednoto življenja, ta sprejema in želi uresničevati nov družben sistem BIO-HUMANIZEM (mir, sožitje in sodelovanje) in kdor podpira, kot svojo najpomembnejšo vrednoto egoizem (ali zlo - je žrtev svojega ega) ta s svojim ravnanjem še naprej podpira obstoječi zločinski družben sistem (zlorabljanja človeka po človeku ali zlorabljanja vseh dobrin za lastno korist na škodo celotne skupnosti)!

Zakaj in kako!?
Vse kar se dogaja, da smo žrtve, je mogoče, ker obstoječi zločinski družben sistem to omogoča in celo nagrajuje, kajti obstoječi družben sistem je grajen za delovanje takšnih organiziranih (nemoralnih ali kriminalnih) skupin oz. združb, zato nam brez odprave obstoječega družbenega sistema ni rešitve!

Družben sistem, ki bazira na egoizmu človeka, pač nagrajuje egoizem človeka (ali zlorabljanje vsega za lastne potrebe). Kdor ne želi sebi dobro je pač idiot, zato večina sledi (vrednotam sistema), ki povzdiguje posameznika (njegov ego), zanemarja pa skupnost in okolje, saj človek s svojim egoizmom zavestno ruši naravno ravnovesje in zlorablja vse dobrine v svojem okolju za zadovoljevanje svojih egoističnih potreb.

Ego ali egoizem v človeku je naravna (negativna) lastnost v vsakem človeku, ki pride še posebej do izraza, ko se preko družbenega sistema (pravnih norm) ali družbenega reda ta nagrajuje in omogoča zlorabljanje (beri izkoriščanje človeka po človeku), zato Bio-humanizem jasno definira, da je nasprotje egoizmu (ali zlu), ki ga človek nosi v svoji glavi, ljubezen, ki jo človek nosi v svojem srcu in jo zavest (ali pamet) človeka ne more nadzirati in si jo podrediti!

Prav zato je Bio-humanizem utemeljen na "ljubezni in ne na egoizmu", kot vsi obstoječi družbeni sistemi v zgodovini človeštva!

V tem se novi družben sistem Bio-humanizem (ki je namenjen človeku) bistveno razlikuje od vseh dosedanjih družbenih sistemov v zgodovini človeštva, saj postavlja za najvišjo duhovno vrednoto življenja (posledično moralno - etično vrednoto) LJUBEZEN in ne EGOIZEM ter tako človeku omogoča jasno izbiro: "LJUBEZEN ali EGOIZEM" (odločitev je svobodna od vsakega posameznika)!

Še le, ko se vsak posameznik "svobodno odloča" (za ljubezen ali egoizem, ki ju nosi v sebi in tega nobenemu človeku nihče ne more preprečiti) se začne uresničevati nov družben sistem po meri poštenih in delovnih ljudi, saj se nagrajuje dobrota in ne zloba (kot pri obstoječem družbenem sistemu)!
#28
Ana Kos
1
Apr 10, 2016
Ja: "Družben sistem je dober le, če nagrajuje dobro in blokira ali onemogoča tisto, kar je slabo za človeka in naravno okolje!"
To nam vsem govori zdrav razum!
#27
abram1b2 Cej
1
Apr 09, 2016
Romano
Lahko ti takoj povem kako! Si ze slišal,da imaš v trtični kosti celoten genski zapis- teološko Luz -bivališče naše nesmrtnosti!!!

.Če te pokopljejo v zemljo,ta del ostane živ tudi 3000 let.Težko je edino na grob napisati,da želiš služiti vesoljnemu življenju in da je to izraz tvoje svobodne volje.Obstaja tudi bolj enostaven način!!!.

Egipčani in mnogo starih civilizacij je za ta namen ustvarjala mumije,tudi žrtveni obredi mladih je bil v ta namen.To je bila za mlade največja možna čast v starih kulturah.Azteki,Maji poznajo te obredev Peruju,Mehiki itd. je teh mumij še in še..
MI danes na to gledamo kot na zverinsko primitivno dejanje,kar pa je s stališča takratnega vedenja sveto dejanje žrtvovanega in nato posušenega na zraku.Namen je že opisan.
Zažig človeka v Indiji je nasprotno dejanje,takšen človek se odpove vsemu in vsem možnostim ponovnega doživljanje nove lastne karme.Razlika med zahodom in vzhodom je tudi v mišljenju-zahod je preveč racionalen-vhod preveč iracionalen.Sredina je okoli našega področja.
Romano ni na meni koga bom kam vozil ,kot vidiš je na svobodni odločitvi posameznika,kako se bo odločil sam prostovoljno,ko bo čas za to,tudi če boš mrtev boš lahko z jasnim znakom pokazal to željo.To boš izrazil že za časa svojega življenja
Ta znak je pa zaenkrat še pri meni v edinem primerku.Sveto pismo sporoča: Mrtvi bodo vstajali!!To ni iz trte zvito,ampak je gola resnica,ki se je ohranila ravno v veri!
#26
Romano Rajkov
0
Apr 09, 2016
Abram, jaz bi tudi s tabo, me vzameš?
#25
abram1b2 Cej
0
Apr 07, 2016
Srečko
Ker si me že izval.Hočeš ,da te naredim praktično nesmrtnega v smislu obnove-ponovitve lastnega življenjskega cikla? Nad zadevo imam že 10 let zapisane in žigosane avtorske pravice.Zadevo sem razvijal s pomočjo dr.Balažica predstojnika Sodne Medicine Ljubljana.On mi je pri tem svetoval in je tudi sam prepričan,da bo to prej kot v 20 letih mogoče praktično udejaniti.Za služenje vesoljnemu življenju je iz Zemlje predividenih 144000 ljudi ob sedanjem civilizacijskem vrhu in ti bodo v nebo vzeti,ko varuhi,prenašalci,sejalci in žanjci vesoljnega življenja.Če bo sreča mila bo moj genom potoval z njimi.Veliko si upam kaj? Vse kar pišem pišem iz sebe in nihče me ni učil,učila me je vesoljna samobitnost,katere živi samo spoznani del sem,tako kot vsi in vse živo in neživo. Ali sem zato,kaj posebnega? Nič--- takšnih kot sem jaz je samo na Južnem polu naše galaksije- kar nekaj milijard.Preveč-premalo oceni sam!
#24
Srečko Prislan
0
Apr 07, 2016
Bravo Abram dobro si napisal in povedal. da imaš svoj prav!

Na živalske vrste se tudi dobro spoznaš, kar je hvale vredno.

Da veš kdo je bog je pa sploh super, saj boš gotovo iskoristil priložnost in odšel v nebesa ta prav trenutek. To je zame največji privilegij, ki ga lahko kdo ima na zemlji!

Se opravičujem, komentarjev drugih ali svojih ne popravljam, sorry!
#23
Srečko Prislan
0
Apr 07, 2016
Odlično Sponko, res je, tole diplomsko delo ni slabo, le potrebno je oblikovati ustrezen model, ki omogoča takšne spremembe in ideje realizirati v praksi.

Za prvo uro zbiranja informacij, pa je ta diploma z vsebino kar primerna, saj Naomi Comsky razmišlja v pravo smer "pravične družbe", vendar je nov družben model ali sistem Bio-humanizem mnogo več od razmišljanja, kot je navedeno v njegovih delih ali povzetku takšnega razmišljanja v tej diplomi - Kaje Klobas!

Kaj pa je to "libertarni socializem", pa mi ni znano, saj si marsikdo razlaga stvari kar po svoje. Vedno je potrebno interpretirati avtorja in navesti vir, kajti ljudje si pod raznimi pojmi svašta razlagajo, tako da eden vidi belo a drugi spet črno! Nihče pa ne pove, da je farbenblind!
#22
Sponko
0
Apr 07, 2016
Malo mi diši na "libertarni socializem", tole modrovanje o "bio- humanizmu"
(kako moderno in v skladu z bio trendi v kmetijstvu, kemiji... se sliši)
Precej zahtevno za komentiranje, mogoče bi za prvo uro uvajanja v samo idejo, pogledali diplomsko delo

dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/klobas-kaja.pdf

In se spraševali dalje.
Nagibam se k temu, da kot že tolikokrat do sedaj želi tako imenovana "elita razumnikov" zajahati narod.
Utopistična ideja Bio.... bo zahtevala pravilno postavitev zvezd, kot nekateri že dolgo časa napovedujejo.
(čez nekaj generacij pridem pogledati, kako se je zasukalo)
Lepo se imejte in veliko se :D
#21
abram1b2 Cej
0
Apr 07, 2016
Srečko
To ne drži kar navajaš.Pri favni je naravno ustvarjena nagonska hierarhija.Pri hijenah je to glavna samica in ta je tudi s svojimi mladiči prva pri hranjenju.Pri levih je alfa samec prvi,dokler ga ne zamenja mlajši močnejši in boljši posrednik genoma vrste. Pri opicah je isto,vedno je prvi samec najboljši razplojevalec gena tropa.Človeštvo je danes to gensko nagonsko samo reprodukcijo zamenjalo s kapitalom.Več kapitala navidezno boljši alfa samec,ali samica.Zato danes človeštvo ne živi v ravnovesju.Najbolj nagonsko brezobzirni in pohlepni so najbolj čislani.Ti svoj intelekt,če lahko sploh govorimo o intelektu, prej o nivoju zavesti uporabljajo v izpolnitev svojega nagona.
Razsvetljen pravilno ozaveščen človek,pa je dolžan v smislu prevzetja popolne odgovornosdti do vsega bivajočega in nebivajočega izpolniti smisel lastnega bivanja v lastni brezpogojni samožrtvi za ohranitev življenja.Zakaj je Jezus prostovoljna žrtev pred Bogom,če veš,kaj Bog je!Zame so tvoje razlage utopične,če razumeš realno stanje sedanje človeške zavesti. Običajno imaš 10 minut časa,da popraviš svoj komentar. Lp
#20
Srečko Prislan
0
Apr 07, 2016
Ok, hvala! lep dan.
#19
Romano Rajkov
0
Apr 07, 2016
Ne Srečko, nisem iskal več možnosti, navadil pa sem se, da vse dobro prej preverim, predno objavim komentar. Pri samih objavah je možno delati popravke, pri komentarjih pa kot vidiš, da je čas ograničen, potrebno bo vprašati admina Ernest Skrjanec - napiši zasebno sporočilo!
#18
Srečko Prislan
0
Apr 07, 2016
Zdravo Romano,

povej zakaj je poprava komentarja omejena določen čas! Ali je ta čas možno povečat? Nisem gledal na nastavitvah za komentarje. Želel sem dodati zaklepaj, pa mi je sumiralo vsebino in blokiralo korekcijo!

Imaš kaj informacij glede oblikovanja!? lp
#17
Romano Rajkov
0
Apr 07, 2016
Fanta, pričela sta na nekem zdravem in dokaj umsko razgledanim nivoju, ne sračkajta ga!
#16
Srečko Prislan
0
Apr 07, 2016
Abram poglejmo resnici v obraz!

Nikjer v naravi ni umetno ustvarjena hirarhija, kot pri človeku, ampak ima vsaka stvar ali bitje svoj vlogo in pomen, da se vzdržuje naravno ravnovesje v procesu evolucije razvoja!

Zato je v Bio-humanizmu, namesto klasične formalne hirahije ali piramide, dejansko krog (življenja ali skupnost članov) v katerem ima vsak član določno vlogo (ali nalogo), da lahko ustvarjalno sodeluje in prispeva optimalno k skupnem rezultatu življenja in sobivanja v skupnosti.

Pri eni nalogi v delitvi dela je asistent, pri drugi kreator, v tretji izvajalec, odvisno od tega, kar mu določi skupnost v okviru optimalne organizacije delovnega procesa in delite dela v kateri vsi sodelujejo!

Ko govoriš o vprašanjih ali odgovorih svoj pogled ali spoznanja potrjuješ z obstoječimi vrednotami in uveljavljenimi družbenimi modeli (strogi delitvi dela, po obstoječem vzorcu - eni bi učili in drugi delali)! Za odgovor le podvprašanje. Ali so se tisti, ki učijo že učeni rodili?

Nov model pa bazira na razvojnem procesu sinteze teorije in prakse, kar pomeni učenja za delo in sobivanje celo življenje s kombinacijo praktičnega dela in vzporedno učenje iz dela in ob delu (iz literature ali zapisanega znanja).

Hoje se otroka ne uči iz knjige, ampak ga postaviš na noge in pomagaš da shodi,....itd,...itd! Kot rečeno se v Bio-humanizmu upošteva naravne zakonitosti življenja in v skladu s temi ima vsak človek "roke in glavo" za fizično in umsko delo.

Res pa je, da tisti, ki kreira (v glavi) praviloma tudi ve, kako se kreacija v praksi realizira in lahko pove tistemu, ki tega ne ve in želi vedeti, da lahko uspešno opravi delovno nalogo (vse-življensko učenje preko sodelovanja in prenosa znanja ter izkušenj).

Tako deluje tudi Bio-humanizem!!!
#15
abram1b2 Cej
0
Apr 07, 2016
Srečko
Takole te bom vprašal: Ali v naravi vlada življenjska hierarhija? Razumi me,da nočem prepira in ne pišem zato,da bi se prepiral s komer koli.Vsaka življenjska vrsta ima določeno hierarhijo,celo volkovi.levi in hijene.Zatiran človek se zato zavzema za družbo enakosti,sodelovanja, brez hierarhije.? Postavlja se vprašanje kdo bo usmerjal družbo v bio humanizmu,ker zavest ljudi ni na enaki stopnji pri vseh,ta pa je povezana z odgovornostjo pri izražanju svobodne volje-za delovanje in občutenju vsega bivajočega in nebivajočega.Prebral sem,kaj je bio humanizem,še vedno ostaja vprašanje,je bolje ljudi učiti,kot jih postaviti pred golo dejstvo in jih nato učiti..To pa je že oblika razvetljene monarhije-monarha.Kaj misliš ti?
#14
Pokaži več komentarjev
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2016-04-06 18:55:36 (Apr 06, 2016)
Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj