Slovenski tolkalni projekt, krajše SToP, katere člani so tudi tolkalci Orkestra Slovenske filharmonije, sestavljajo Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plambergerin Dejan Tamše. 


Nastal je leta 1999 z željo po komornem muziciranju, izvajanju kakovostnih skladb in raziskovanju novih zvokov tolkal in ima v procesu ponovnega odkrivanja estetskih vrednot preteklosti in tehtnih dosežkov modernizmov 20. stoletja posebno mesto. Poleg spodbujanja sodobne ustvarjalnosti, doslej so (pra)izvedli hvalevreden niz slovenskih novitet za tolkala, prinaša izjemno kakovostne izvedbe in posnetke klasičnih del. 
SToP je, kot je v utemeljitvi zapisal Leon Stefanija, eno od najbolj kakovostnih, najtehtnejših in za občinstvo tudi najprivlačnejših poustvarjalnih teles na Slovenskem.

Članom Slovenskega tolkalnega projekta iskreno čestitamo.

Slovenska filharmonija

7. februar, 2014