Šentjur, 10. 5. 2018 – »V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi.« (Tone Pavček), zato je izobraževanje odraslih zelo pomembno, tako za posameznika, kot družbo v celoti in tega se dobro zavedajo na Ljudski univerzi Šentjur (LUŠ), kar s svojim strokovnim delom […]

Četrta likovna razstava “Pred in za vrati” na LUŠ - sentjur.net

Šentjur, 10. 5. 2018 - »V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi.« (Tone Pavček), zato je izobraževanje odraslih zelo pomembno, tako za posameznika, kot družbo v celoti in tega se dobro zavedajo na Ljudski univerzi Šentjur (LUŠ), kar s svojim strokovnim delom [...]