Robert Samec (Robi) je človek velik ljubitelj domače ljudske pesmi, za katero ga je navdušila njegova stara mama na Hotunju pri Ponikvi. Je predsednik Kulturnega društva (KD) Sveti Štefan – Štefanski fantje, ki je letos prejelo drugo zaporedno zlato priznanje Javnega sklada kulturnih dejavnosti Slovenije, za ljudsko petje na državnem nivoju naše države. Kdo je Robert […]

Intervju z Robertom Samcem: Človek domače ljudske pesmi - sentjur.net

Robert Samec (Robi) je človek velik ljubitelj domače ljudske pesmi, za katero ga je navdušila njegova stara mama na Hotunju pri Ponikvi. Je predsednik Kulturnega društva (KD) Sveti Štefan - Štefanski fantje, ki je letos prejelo drugo zaporedno zlato priznanje Javnega sklada kulturnih dejavnosti Slovenije, za ljudsko petje na državnem nivoju naše države. Kdo je Robert [...]