Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je v pomladanskem času objavila javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2017. Namen javnega poziva je bil izbor lokalnih skupnosti, ki se bodo z izvajanjem dodatnih in nadgrajenih aktivnosti vključile v nacionalne preventivne akcije AVP […]

Božiček prinesel novo prometno signalizacijo v Dobje - sentjur.net

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je v pomladanskem času objavila javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2017. Namen javnega poziva je bil izbor lokalnih skupnosti, ki se bodo z izvajanjem dodatnih in nadgrajenih aktivnosti vključile v nacionalne preventivne akcije AVP [...]