Planina pri Sevnici, 14. 12. 2017 – »Pred mnogimi leti so se trudili, da bi šolo dobili in znanje delili. Verjeli so v sanje bodočega uma, tudi za tiste brez prav´ga poguma,« se glasi prva kitica himne OŠ Planine pri Sevnici, avtorice Alenke Križnik, ki so jo premierno zapeli tamkajšnji učenci ob praznovanju 200-letnice javnega šolstva […]

Obeležili 200 let šolstva na Planini pri Sevnici - sentjur.net

Planina pri Sevnici, 14. 12. 2017 - »Pred mnogimi leti so se trudili, da bi šolo dobili in znanje delili. Verjeli so v sanje bodočega uma, tudi za tiste brez prav´ga poguma,« se glasi prva kitica himne OŠ Planine pri Sevnici, avtorice Alenke Križnik, ki so jo premierno zapeli tamkajšnji učenci ob praznovanju 200-letnice javnega šolstva [...]