Dobje, 5. 10. 2017 – Konec meseca februarja 2017 je Občina s strani Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.  Občina je zagotovila prostor za namestitev polnilnega mesta in priključek na električno […]

Dobje z polnilno postajo za električna vozila - sentjur.net

Dobje, 5. 10. 2017 - Konec meseca februarja 2017 je Občina s strani Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.  Občina je zagotovila prostor za namestitev polnilnega mesta in priključek na električno [...]