Hitre spremembe v današnjem času zahtevajo od posameznika, da se prilagaja novostim ter v vseh življenjskih obdobjih krepi svoje spretnosti in kompetence. Tako se na Razvojni agenciji Kozjansko, OE Ljudski univerzi Šentjur prizadevajo za raznolike oblike formalnih in neformalnih izobraževanj vseh generacij v svojem okolju. Izvajajo tudi programe usposabljanj za pridobitev javno veljavnih listin o […]

Prejeli smo: Po znanje na Ljudsko univerzo Šentjur - sentjur.net

Hitre spremembe v današnjem času zahtevajo od posameznika, da se prilagaja novostim ter v vseh življenjskih obdobjih krepi svoje spretnosti in kompetence. Tako se na Razvojni agenciji Kozjansko, OE Ljudski univerzi Šentjur prizadevajo za raznolike oblike formalnih in neformalnih izobraževanj vseh generacij v svojem okolju. Izvajajo tudi programe usposabljanj za pridobitev javno veljavnih listin o [...]