Spor med sosedoma Dne 29. 8. 2017 sta se v Brezju pri Dobjem sprla dva soseda. Verbalni spor je prerastel v fizično obračunavanje. Hujših posledic ni bilo. Kršitelju je bila izrečena globa. Poškodovan v prometni nesreči Dne 30. 8. 2017 so v bolnici v Celju sprejeli na zdravljenje krajana Šentjurja, ki je bil hudo telesno […]

Policijska kronika od 30. 8. do 5. 9. 2017 - sentjur.net

Spor med sosedoma Dne 29. 8. 2017 sta se v Brezju pri Dobjem sprla dva soseda. Verbalni spor je prerastel v fizično obračunavanje. Hujših posledic ni bilo. Kršitelju je bila izrečena globa. Poškodovan v prometni nesreči Dne 30. 8. 2017 so v bolnici v Celju sprejeli na zdravljenje krajana Šentjurja, ki je bil hudo telesno [...]