Aktivna prenova mestnega jedra v Šentjurju je v teku Vsekakor se strinjamo z opredelitvijo Mestnega trga kot mestnega jedra s strateškim pomenom za občino. V skladu z dolgoročnimi strateškimi razvojnimi usmeritvami glede razvoja mestnega jedra je zato Občina Šentjur pred časom že pripravila idejno zasnovo njegove prenove ter jo delno že tudi realizirala. Pred časom […]

Odgovor na svetniško vprašanje: Bo Občina Šentjur uveljavljala predkupno pravico? - sentjur.net

Aktivna prenova mestnega jedra v Šentjurju je v teku Vsekakor se strinjamo z opredelitvijo Mestnega trga kot mestnega jedra s strateškim pomenom za občino. V skladu z dolgoročnimi strateškimi razvojnimi usmeritvami glede razvoja mestnega jedra je zato Občina Šentjur pred časom že pripravila idejno zasnovo njegove prenove ter jo delno že tudi realizirala. Pred [...]